Головна Головна -> Реферати українською -> Бухгалтерський облік -> Міжнародний і національний стандарти (норми) аудиту

Міжнародний і національний стандарти (норми) аудиту

Назва:
Міжнародний і національний стандарти (норми) аудиту
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
23,83 KB
Завантажень:
130
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
Міжнародний і національний стандарти (норми) аудиту

Аудит як форма інтелектуальної діяльності має певні особливості організації і методики проведення. Міжнародні асоціації бухгалтерів і аудиторів узагальнили досвід організації і методики обліку та аудиту в країнах з різними формами власності і господарювання у вигляді міжнародних норм аудиту (МНА), які певною мірою виконують функції стандартів з обліку і аудиту.

Стандарти аудиту - це загальні керівні матеріали для допомоги аудиторам у виконанні їх обов'язків з аудиту фінансової звітності. У них подано професійні вимоги до якості (компетентність, незалежність, об'єктивність) аудитора та аудиторських висновків і доказів (свідчень). Метою стандартів аудиту є встановлення загальних правил аудиторської діяльності щодо організації і методики проведення. У практиці аудиту в Україні в перехідний період до ринкової економіки необхідно користуватися міжнародними і національними стандартами, нормативними документами з організації і методології бухгалтерського обліку і фінансово-господарського контролю, які застосовуються у вітчизняній практиці.

Основні принципи і вимоги щодо розробки стандартів аудиту визначені міжнародними нормативами аудиту - 1 "Мета і основні принципи проведення аудиту" і 3 "Основні принципи регулювання аудиту". Останній унормовує принципи аудиторської професійної відповідальності, які необхідно застосовувати при виконанні будь-якого аудиту і враховувати при розробці конкретних стандартів аудиту.

До основних принципів норм аудиту відносять:

цілісність, об'єктивність і незалежність, конфіденційність, знання і компетентність;

правила використання результатів робіт, виконаних іншими аудиторами;

документальне оформлення, планування, одержання доказів аудитором;

перевірка систем обліку і внутрішнього контролю;

аналіз висновків аудитора і складання ним звіту.

Кожний стандарт має визначити певну частину або сторону аудиторської роботи, повинен бути коротким і лаконічним, але з достатньою повнотою описувати вимоги до регулювання об'єкта стандарту.

Міжнародні норми аудиту, розроблені і затверджені Міжнародною федерацією бухгалтерів, подано у табл. 4.2.

Подані МНА мають єдину внутрішню структуру, до якої входять такі рубрики: вступ; мета аудиту; відповідальність за фінансові звіти; обсяг аудиту; етика; планування; робота, виконана іншими аудиторами; документація; очевидність аудиту; висновок і звіт.

Стосовно МНА 1 "Мета і основні принципи проведення аудиту" розглянемо зміст кожної рубрики стандарту.

Вступ - розглядається загальна мета аудиту та основні принципи, які є визначальними для професійної значущості аудиту і застосовуються при аудиті фінансової звітності.

Мета аудиту - встановити достовірність фінансової звітності.

Відповідальність за фінансові звіти - визначається відповідальність за достовірність фінансової звітності управлінського апарату об'єкта. Це стосується точності й адекватності бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю принципам облікової політики, спрямованої на захист активів і пасивів суб'єкта господарювання.

Обсяг аудиту - інформація, необхідна для оцінки фінансової звітності. Для цього аудитору необхідно вивчити систему обліку і внутрішнього аудиту, розібратися в оцінці ризиків контролю, що дасть змоіу визначити типи потенційних помилок, фактори ризику, методи перевірки.

Етика - вказується на потребу додержання основних правил етики професійного аудитора, визначених Міжнародною федерацією бухгалтерів. Зокрема, аудитор має бути

Таблиця 1

Орієнтовний перелік міжнародних норм аудиту (МНА), іх зміст та використання під час проведення аудиту

Найменування норм Зміст норм Використання норм

МНА 1 "Мета і Визначено мету аудиту, При вирішенні організацій

основні прин його предмет і організаційні них питань проведення ау

ципи проведен принципи диту

ня аудиту"

МИ А 2 "Обо Конкретизовано обов'язки При складанні організацій-

в'язки аудитора аудитора перед клієнтом но-догонірноі документації

перед клієнтом" (замовником)

МНА 3 "Основ Викладено принципи, перед У всіх видах аудиторської

ні принципи ре бачені законодавством і нор діяльності

гулювання ау мативними документами, що

диту" регулюють аудиторську ді

яльність

МНА 4 "Плану Порядок організації і пла При складанні поточних і

вання аудиту" нування аудиторської ді річних планів діяльності ау

яльності диторської організації

МНЛ 5 "Вико Методика використання При проведенні комісійно

ристання мате висновку (акта) аудитора го аудиту на підприємстві

ріалів іншого з інших питань, які вирішу (кілька аудиторів)

аудитора" ють для одного замовника

МНА 6 "Оцінка Можливий ризик помилок При виборі методики з мс

ризику і внут при проведенні аудиту, тою запобігання неправиль

рішній кон внутрішній контроль ним висновкам

троль аудиту" результатів аудиту

МНА 7 "Кон Методичні рекомендації до На всіх стадіях аудиту

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 Реферат на тему: Міжнародний і національний стандарти (норми) аудиту

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок