Головна Головна -> Реферати українською -> Хімія -> Індикатори

Індикатори

Назва:
Індикатори
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
12,05 KB
Завантажень:
171
Оцінка:
 
поточна оцінка 2.7


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8 
Індикатори
 
 


Зміст
Кислотно-основні індикатори.
Криві титрування і вибір індикатора.
Приклади кількісного визначення методом нейтралізації.
Методи окисно-відновного титрування ( оксидиметрія).
Осаджувальне титрування.
Методи аргентометричного визначення галогенів.
Комплексонометрія.
Суть методу комплексонометрії.
Приклади застосування комплексонометрії.
Потенціометричне титрування.
Контрольні запитання.


Кислотно-основні індикатори
Для встановлення точки еквівалентності в методі нейтралізації використо-вують кислотно-основні індикатори, які за своєю природою є слабкими орга-нічними кислотами або основами.
Згідно з теорією йонних забарвлень Оствальда, недисоційовані молекули індикатора та відповідні їм йони мають різне забарвлення. Наприклад, для індикатора кислотної природи (Hind) у водному розчині існує рівновага
Яку описують константою дисоціації індикатора
або
(1)
У разі зміни концентрації гідроген-іонів відбувається зміщення рівноваги, що призводить до збільшення концентрації однієї з форм індикатора і одночас-ного зменшення іншої. При високій концентрації йонів Гідроген 7 (в кислот-ному розчині) переважає молекулярна форма індикатора (HInd), яка визначає
забарвлення розчину. У лужному середовищі, навпаки, переважає дисоційова-на форма індикатора (Ind), яка зумовлює інше забарвлення розчину.
При певному співвідношенні концентрацій дисоційованої та асоційованої форм індикатора розчин може набувати перехідного забарвлення. Людське око має обмежену здатність сприймати кольори і зазвичай не розрізняє забарвлен-ня однієї з форм індикатора, якщо концентрація її в 10 разів менша, ніж кон-центрація іншої форми. Тому зміна забарвлення будь-якого індикатора стає помітною не за будь-якого значення рН. а лише в межах певної ділянки зна-чень рН. яку називаюсь інтервалом переходу забарвлення індикатора. Вико-риставши рівняння (l), можна обчислити величину інтервалу переходу за-барвлення індикатора
Слід зазначити, що механізм зміни забарвлення індикаторів набага-то складніший і не може бути пояснений лише процесами дисоціацій. Сучас-на хромофорна теорія пов'язує зміну забарвлення зі зміною структури мо-лекули індикатора. Згідно з цією теорією, виникнення забарвлення сполуки пов'язане з наявністю в її молекулі так званих хромофорних груп, до яких на-лежать азогрупа —N=N—, нітрогрупа , нітрозогрупа —NO, хіноїдна група та ін., а також ауксохромних груп, які посилюють забарвлен-ня сполуки, наприклад нітро- і гідроксингрупи.
Приєднання або відщеплення протона спричинює перебудову структури молекули індикатора, що призводить до виникнення нового хромофора або руйнування існуючого і, відповідно, до зміни забарвлення індикатора. Напри-клад, у разі застосування фенолфталеїну в лужному розчині (рН > 8) відбува-ється утворення хіноїдної структури, яка має малинове забарвлення:
У разі використання індикатора метилового оранжевого при рН > 3.1 почи-нає відбуватися перетворення азогрупи, яка зумовлює червоне забарвлення Індикатора, на хіноїдну структуру жовтого кольору
Характеристики деяких кислотно-основних індикаторів наведені в табл. 3
Таблиця 3.Характеристики кислотно-основних індикаторів.
Індикатор | Інтервал переходу забарвлення (забарвлення індикатора) |
Забарвлення при
 
Тропеолін 00
Метиловий
оранжевий
 
Метиловий
червоний
Нейтральний
червоний
Фенолфталеїн
Алізариновий
жовтий |
 
| 2,2
3,75
5,0
7,0
10,7
12,0 |
1,4(ч.)--- 3,2(ж.)
3,0(р.)---4,4(ж.)
4,2(ч.)---6,2(ж.)
6,8(ч.)---8,0(ж.)
8,2(б.)---10,0(м.)
11,0(ж.)---13,0(буз.) |
Оранжеве
Оранжеве
Оранжеве
Оранжеве
Рожеве
Лілове
Примітка: ч.—червоне; ж.—жовте; р.—рожеве; б.—безбарвне; м.--малинове; буз.—бузкове.
Величина інтервалу переходу забарвлення індикатора залежить від темпе-ратури, що пов'язано зі зміною значення константи дисоціації індикатора та йонного добутку води Kw. Наприклад, інтервал переходу метилового оранжевого за кімнатної температури перебуває з межах рН – 3,1—4,4, а за температури ---рН=2,5---3,7.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8 Реферат на тему: Індикатори

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок