Головна Головна -> Реферати українською -> Інформатика, комп'ютери, програмування -> Комп’ютерна техніка та інформатика

Комп’ютерна техніка та інформатика

Назва:
Комп’ютерна техніка та інформатика
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
5,63 KB
Завантажень:
378
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 
Сучасний стан розвитку суспільства характеризується різким зростанням інформаційних потоків не тільки в засобах масової ін-формації, але й у сфері виробництва, науки, культури. Якщо доне-давна ступінь розвитку суспільства визначався ступенем його інду-стріалізації, то на сьогодні визначається ступенем інформатизації.
У такій важливій сфері людської діяльності як виробництво застосовуються станки з числовим програмним керуванням (ЧПК), гнучкі автоматизовані комплекси, робототехнічні системи, автоматизовані лінії тощо. Комп'ютерні технології інтенсивно запроваджуються як у традиційних галузях виробництва (металообробка, машинобудування, приладобудування тощо), так і в нових, виникнення яких неможливо уявити без застосування комп'ютерної техніки.
Широко застосовуються інформаційні технології у банківсь-кій справі, офісній діяльності. Проникають комп'ютери й у сферу управління, починаючи від державного рівня і закінчуючи рівнем міста, села.
Високий рівень інформатизації всіх сфер людської діяльності й, у першу чергу сфери виробництва ставить підвищені вимоги до підготовки фахівців. Комп'ютер стає невід'ємним атрибутом ба-гатьох робочих місць.
Враховуючи важливе значення інформатизації, у школах, за-кладах професійно-технічної освіти, вузах до навчальних програм було введено курс інформатики. Курс інформатики має свої особ-ливості порівняно з іншими дисциплінами. Це зумовлено, голо-вним чином, надзвичайно швидкими темпами розвитку комп'юте-рної техніки. Моделі комп'ютерів, які ще вчора вважалися останнім досягненням техніки, сьогодні стають морально застарілими.
З давніх часів люди створювали механізми і машини для полегшення своєї фізичної праці. Довгий час розумова праця люди-ни здійснювалася без участі машин. Але з розвитком суспільства з'явилася потреба у складних обчисленнях і розрахунках. Особ-ливо гострою стала проблема з відкриттям нових земель і пов'яза-ний з нею розвиток мореплавства. Для навігації потрібно було точно визначати координати судна в океані за зірками та іншими небесними тілами. Для цього необхідно було робити складні об-числення і розрахунки, складати таблиці руху небесних тіл. Ця робота вимагала багато сил і часу.
Перші машини для виконання обчислень були механічними. Так проект першого механічного комп'ютера був запропонований в Англії Бебіджем. Механічні обчислювальні пристрої були дуже повільними.
Електронні пристрої мали незрівнянно більшу швидкодію порів-няно з механічними. Перший електронний комп'ютер створений у США в 1946 р. у Пенсільванському університеті. Ця машина мала назву ENIAC (Electronic Numeric Integrator and Calculator). Вона ва-жила ЗО т, містила 18000 електронних ламп і могла виконувати 5000 операцій за секунду.
ENIAC та інші електронно-обчислювальні машини, в яких ви-користовувались електронні лампи,— це машини першого поко-ління.
У 1955 році з'явилися машини другого покоління. Замість електронних ламп у них використовувалися напівпровідникові прилади — транзистори. Завдяки цьому електронно-обчислювальні машини стали меншими за розмірами, споживали менше елект-роенергії, мали більшу продуктивність — кілька десятків тисяч операцій за секунду. Тоді ж стали використовуватися мови про-грамування.
Наступний етап розвитку електроніки пов'язаний з розробкою і випуском інтегральних схем. Інтегральна схема — це електрон-ний пристрій, що складається з напівпровідникових елементів
(транзисторів, діодів, резисторів, конденсаторів), виготовлених на напівпровідниковому кристалі в єдиному технологічному процесі (рис. 1.2). Технологія виготовлення інтегральних схем дала змогу в багато разів зменшити розміри, а від-повідно і споживання енергії, напів-провідникових елементів (транзис-торів, діодів тощо). Це призвело до значного збільшення швидкодії. Ком-п'ютери або як їх тоді називали елект-ронно-обчислювальні машини, виго-товлені із застосуванням інтегральних мікросхем, змонтованих на платах друкованого монтажу (рис. 1.3), — це електронно-обчислювальні машини третього покоління.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 Реферат на тему: Комп’ютерна техніка та інформатика

Схожі роботи:


BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок