Головна Головна -> Реферати українською -> Інформатика, комп'ютери, програмування -> Стан і розвиток інформатизації в Україні

Стан і розвиток інформатизації в Україні

Назва:
Стан і розвиток інформатизації в Україні
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
14,96 KB
Завантажень:
38
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 
Реферат на тему:
Стан і розвиток інформатизації в Україні


Загалом ситуація в Україні щодо інформатизації національної економіки та інших сфер діяльності людини є незадовільною — констатує Закон України «Про концепцію Національної програми інформатизації». Рівень інформатизації українського суспільства порівняно з розвинутими країнами Заходу становить лише 2—2,5%. Загальний рiвень упровадження iнформацiйних технологiй в Українi не можна вважати навiть близьким до задовiль-ного. За загальновизнаною методикою, цей показник оцiнюється у витратах на iнформацiйнi технологiї на душу населення за рiк. Так, у США цей показник (за даними Європейської експертно-аналi-тичної групи з питань iнформацiйних технологiй — European Information Technology Observatory), становить 1100 євро, в Японiї — 700, у країнах Захiдної Європи — 500, у про-вiдних країнах Схiдної Європи (Чехiя, Угорщина, Словенiя, Естонiя та iн.) — близько 90, Польщі — 40, у Росiї (у докризовий перiод) — 20, Румунiї та Болгарiї — близько 10 євро. В Українi цей показник ще менший.
Через загальну кризу та технологічне відставання галузі, які займаються створенням і використанням засобів інформатизації та відповідної елементної бази, опинилися у скрутному становищі. З виробника сучасних машин Україна перетворилася на споживача застарілих іноземних моделей засобів обчислювальної техніки (ЗОТ), що спричинило падіння вітчизняного науково-технічного потенціалу і нездатність виробляти конкурентоспроможні зразки ЗОТ та елементної бази. Виробництво вітчизняних засобів обчислювальної техніки та запасних частин до них на кінець 1996 р. становило 36% від рівня 1995 р.
За даними Держкомстату України, парк обчислювальних машин станом на 1 січня 1997 р., становив близько 264 тис. одиниць (у 1995 р. — 180 тис.), але майже половина його — застарілі моделі персональних електронно-обчислювальних машин (ПЕОМ) типу IBM PC XT 286 та їм подібні, 21% — типу ІВМ РС ХТ 386, 26% — типу ІВМ РС ХТ 486. З 1996 р. у загальному парку машин з’являються нові типи ЕОМ. Так, з 32,2 тис. нових ПЕОМ 50% — типу ІВМ РС ХТ 486 і 30 % — сучасні ПЕОМ типу «Pentium».
На 1 січня 1999 р. парк обчислювальної технiки нараховував близько 409 тис. одиниць проти 264 тис. у 1996 р. та 331 тис. у 1997 р., що становить в середньому 25% щорiчного приросту. За останнiй рiк балансова вартiсть ЕОМ зросла на 0,25 млрд грн. i становить 2,3 млрд грн. Це сталося здебільшого через збiльшення (на 77,8 тис. одиниць) парку ПК. Спостерiгалося незначне
(19 млн грн.) зниження загальної вартостi великих ЕОМ.
У структурi наявного парку обчислювальної технiки абсолютну перевагу (99%) мають персональнi обчислювальнi машини, середнi ЕОМ типу «СМ» становлять 0,9%, а великi ЕОМ — лише 0,1% (0,7% — у 1996 р. і 0,3% — у 1997 р.). Серед власникiв комп’ютерної технiки лiдерами є Мiнiстерство освiти i науки — 84 тис. одиниць (20,5%), банкiвська система — 59 тис. (14,4%) і Державний комiтет промислової полiтики — 39 тис. одиниць (9,5%). В акцiонерних товариствах вiдкритого типу, створених на базi державних пiдприємств, нараховується 26 тис. комп’ютерiв (6,4%), на пiдприємствах України, заснованих фiзичними особами, та у мiжгалузевих об’єднаннях, утворених на добровiльних засадах, — по 14,8 тис. одиниць (3,6%).
Значно поповнився парк комп’ютерної технiки: за даними на
1 сiчня 1999 р. у цiлому 8,9 тис. пiдприємств та органiзацiй придбали 60,3 тис. одиниць, або на третину бiльше, нiж у попередньому роцi. Переважну бiльшiсть становили ПК (99,8 %), у тому числi типу Pentium (76,7%). Отже, оновлення парку ПК здiйсню-валося в основному шляхом придбання сучасних моделей.
З рiзних причин 3,4% обчислювальної технiки, узятої на баланс, не було введено в дiю. Данi, що характеризують парк обчислювальної технiки в Українi, наведено у додатках 6—8.
Системи та мережi зв’язку є однiєю із складових iнформа-цiйної iнфраструктури, основним компонентом для забезпечення iнформатизацiї.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 Реферат на тему: Стан і розвиток інформатизації в Україні

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок