Головна Головна -> Реферати українською -> Інформатика, комп'ютери, програмування -> реферат безкоштовно: Функціональна структура інформаційної системи менеджменту в підприємстві.

Функціональна структура інформаційної системи менеджменту в підприємстві. / сторінка 6

Назва:
Функціональна структура інформаційної системи менеджменту в підприємстві.
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
13,92 KB
Завантажень:
26
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 
Ці вимоги можуть бути виконані в умовах комплектного застосування технічних засобів.
В підсистемі бухгалтерського обліку вирішуються такі загальноприйняті комплекси задач:
облік основних засобів (фондів);
облік матеріальних цінностей;
облік праці і заробітної плати;
облік готової продукції і її реалізації;
облік затрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції;
облік фінансово-облікових операцій;
підсумковий облік і складання звітності.
Методична єдність обліку і його бази визначають тісні зв’язки між усіма задачами і комплексами задач підсистем бухгалтерського обліку. Підсистема бухгалтерського обліку має двохсторонні інформаційні зв’язки з усіма підсистемами інформаційної системи менеджменту.
Підсистема управління працею і заробітною платою. Дана підсистема вирішує задачі розрахунку нормативної трудомісткості виробничої програми на квартал, квартального плану зменшення трудомісткості, фонду заробітної плати і чисельності робітників (відрядників і погодинників), зведеного квартального плану по праці і заробітній платі.
Маркетингова система.
Маркетингова діяльність підприємства пов'язана з обробкою різноманітних і досить великих обсягів інформації. Це обумовлює необхідність системного підходу до організації її здобування, обробки, аналізу в процесі вироблення управлінських рішень. Відповідно до цього маркетингова система має будуватися з врахуванням комплексного узгодження всіх компонентів маркетингових досліджень і повинна виконувати такі функції, як планування маркетингу, контроль маркетингу, ціноутворення, обробки результатів маркетингових до-сліджень, управління реалізацією і збутом продукції.
Підсистема планування маркетингу виконує такі функції:
Стратегічне планування з метою комплексного планування ринкової стратегії, визначення обсягів і термінів фінансування залежно від маркетингових цілей. диференціація товарів залежно від вибраних сегментів ринку.
Управління реалізацією комплексної ринкової стратегії планування асортименту продукції; складання плану і бюджету маркетингу для окремих товарів; погодження планів реалізації товарів для окремих сегментів ринку; управління збутовою і виробничою діяль-ністю регіональних відділень і філій.
Підсистема контролю маркетингу повинне виконувати такі основні функції:
Облік і контроль виконання запланованих завдань на протязі планових періодів, окремих видів товарів, цільових ринків (конт-роль обсягів реалізації товарів і послуг; облік і контроль доходів і прибутків, рентабельності; контроль відповідності фактичної частки ринку виробничим і комерційним можливостям; аналіз використання можливостей реалізації продукції; контроль ефективності маркетингових заходів). У цьому ж блоці автоматизується обробка інформації щодо ступеня задоволеності покупців і споживачів комерційною діяльністю підприємства на цільових ринках. Результати розв'язання названих задач використовуються у планово-економічних службах підприємства, а також керівниками середнього і вищого рівнів.
Облік і контроль ефективності (прибутковості) витрат у системі просування товарів, тобто транспортних витрат, витрат на проміжне складування, на канали збуту, організацію місць продажів. Користувачами інформації цієї ділянки контролю є робітники внут-рішньої ревізійної служби підприємства.
Стратегічний контроль маркетингу — автоматизація розра-хунків, пов'язаних з глобальним контролем ефективності маркетин-гової діяльності в цілому. Результати використовуються вищим ке-рівництвом підприємства.
Підсистема ціноутворення здебільшого реалізується у вигляді комп'ю-терної системи підтримки прийняття рішень. Це зумовлено пев-ними причинами. Становлення цін на товари підприємства в умовах ринкової економіки є складним багатоетапним процесом, що визна-чається багатьма факторами, головними з яких є конкурентна струк-тура ринку, попит на продукцію, рівень витрат та інші. Вхідна ін-формація для визначення рівня цін не завжди є повністю визначеною і кількісною, а частіше носить якісний характер і може бути неточною та неповною.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 
Реферат на тему: Функціональна структура інформаційної системи менеджменту в підприємстві.

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок