Головна Головна -> Реферати українською -> Інформатика, комп'ютери, програмування -> Робота з Internet.

Робота з Internet.

Назва:
Робота з Internet.
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
1,94 KB
Завантажень:
460
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Робота з Internet.
При роботі з Internet ОС Windows 98 забезпечуються нові можливості:*
реалізація інтерфейсу вбудованого Web-броузера Internet Explorer 5.0 дає змогу переглядати не тіль-ки Web-сторінки, а й локальні диски, мережні ре-сурси та завантажувати додатки;*
панель задач і вікна папок мають панель інстру-ментів Адрес, що є зручним засобом для активіза-ції не тільки Web-сторінок, а й файлів дисків, ме-режі;*
кнопки Вперед, Назад програми Проводник да-ють змогу переміщуватися по ієрархічній струк-турі папок;*
нова програма Outlook Express забезпечує багато нових можливостей для користувачів електронної пошти Internet;*
меню кнопки Пуск містить команду Найти, Лю-дей... для перегляду каталогу загальнодоступних та приватних адрес;*
завдяки HTML-редактору FrontPage Express мож-на створювати і працювати з Web-сторінками Windows 98, а за допомогою програми Мастер публикаций Web користувач має можливість пе-ренести всі потрібні файли з комп'ютера на Web-сервер.
І
Microsoft Word — багатофункціональна програма об-роблення текстів (або текстовий редактор), що має багато можливостей. Програмне забезпечення дає змогу вико-ристовувати в документах різні шрифти, створювати ко-лонтитули, формувати таблиці, виконувати графічні зо-браження тощо. Принцип точного зображення WISIWYG (What You See Is What You Get, тобто «що ви бачите, те й одержуєте») дає можливість користувачеві розглядати на екрані зображення, максимально близьке до того, яке бу-де відтворюватися при друкуванні. Технологія об'єктно-го зв'язування та вбудовування (OLE) забезпечує роботу з фрагментами тексту, вбудованими з інших програм.
Для завантаження Word в ОС Windows 98 необхід-но клацнути мишею на кнопці Microsoft Word панелі Microsoft Office або активізувати команди Пуск, Про-граммьі, Microsoft Word. Після цього на екрані дис-плея з'являється вікно Word, основні елементи якого показано на рис. 4.1. Воно складається із:*
рядка заголовка 5, що містить кнопку системного меню, назви додатка і документа, кнопки для ке-рування розмірами вікна;*
рядка головного меню 6, що містить команди, за допомогою яких виконується робота над докумен-том Word;*
рядків — панелей інструментів (як правило, це Стан-дартная 2 і Форматирование І}, що містять кнопки для виконання команд, які активізуються найчасті-ше. Після підведення покажчика миші до кнопки під нею з'являється її назва. Ці кнопки можна дода-вати або вилучати із панелі інструментів (див. 4.7);*
спеціальної лінійки 4, маркери якої використовують-ся для встановлення параметрів абзацу (див. 4.5);*
робочого поля 13 документа;*
горизонтальної лінійки прокручування 10, де міс-тяться також кнопки перемикання режимів .7.2 для роботи з документом;*
рядка статусу 11, що містить таку інформацію:
- номер поточної сторінки (Стр.1);
- номер поточного розділу (Разд.1);
- номер поточної сторінки та кількість усіх сто-рінок у документі (1/1);
- відстань від верхньої межі сторінки до рядка, де встановлено курсор (На 2,5 см);
- номер поточного рядка (Ст 1);
- кількість знакомісць від лівої межі абзацу (Кол 1).

Завантажити цю роботу безкоштовноРеферат на тему: Робота з Internet.

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок