Головна Головна -> Реферати українською -> Інформатика, комп'ютери, програмування -> Робота в середовищі Windows 98

Робота в середовищі Windows 98

Назва:
Робота в середовищі Windows 98
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
3,41 KB
Завантажень:
299
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 
Робота в середовищі Windows 98
сновні положення
Windows 98 — це ОС, що автоматично завантажу-ється при вмиканні комп'ютера і використовується для керування обчислювальними процесами та компонен-тами комп'ютера. Логічні й фізичні компоненти остан-нього називають його ресурсами. ОС розв'язує такі за-дачі керування ресурсами:*
керування задачами користувачів, виділення пріо-ритетних із них;*
розподіл ресурсів між працюючими програмами;*
ефективну взаємодію між процесором і пристро-ями введення-виведення;*
відновлення інформації в разі аварійної ситуації.
Після завантаження комп'ютера на екрані дисплея з'являється Рабочий стол (рис. 3.1), на якому с значки 1, кожен із яких відповідає або прикладній програмі, або документу, або папці, або ярлику, або спеціальній папці (Мой компьютер, Сетевое окружение тощо). Сам Рабочий стол також є папкою (кореневою). Після подвій-ного клацання мишею на значку відкривається відповід-не вікно з уміщеними компонентами.
Папка Мой компьютер містить такі значки для ке-рування ресурсами комп'ютера:*
Диск 3,5 (А:) — активізує дисковод гнучкого диска;*
(С:) — активізує диск С, як правило, системний;
(D:) — активізує робочий диск D;*
Панель управления (див. меню Пуск);*
Принтеры — встановлює і змінює властивості принтерів.
Папка Сетевое окружение забезпечує швидкий до-ступ до локальної мережі (при її наявності), містить значки всіх комп'ютерів мережі, що дає змогу користу-ватися ресурсами інших комп'ютерів (копіювання, пе-ренесення файлів, запуск програм).
Папка Корзина — це місце для вилучених файлів, які можна відновити при помилковому вилученні. Для цього один (або кілька) файлів виділяються й активізу-ються команди Файл, Восстановить. Для повного вилу-чення файлів з комп'ютера використовуються команди Файл, Очистить корзину.
У нижній частині екрана розміщується Панель задач 4, на якій знаходяться кнопка Пуск 6, індикатор клавіату-ри 3, індикатор поточного часу та дати, а також можуть бути значки 5 згорнутих відкритих прикладних програм.
Кнопка Пуск дає змогу виконати різні дії за допомо-гою таких команд:*
Программы — містить меню команд для активі-зації таких додатків, як Microsoft Word, Microsoft
Excel, Microsoft Access; вікна програми Провод-ник; виходу в середовище ОС MS-Dos та ін. Тут також є група Стандартные для активізації таких програм, як Калькулятор, текстового редактора Блокнот, графічного редактора Paint тощо. Група програм Служебные (Пуск, Программы, Стан-дартные) дає змогу виконати такі дії, як виклик під-ручника з освоєння основних навичок роботи в середо-вищі ОС Windows 98 (Вас приветствует Windows), a також здійснити активізацію таких програм обслу-говування дисків, як дефрагментація диска, його пере-вірка, стиснення диска, перегляд буфера обміну тощо.*
Избранное — здійснює швидкий доступ до вміщених в меню папок, у тому числі до Web-вузлів Internet.*
Документы — здійснює швидкий доступ до 15 фай-лів, з якими працювали востаннє (документів Word, таблиць Excel, файлів БД Access та ін.).*
Настройка — містить такі команди:—
Панель управления — для зміни поточної да-ти і часу (Дата и время), додання (вилучення) іншої розкладки клавіатури (Клавиатура), до-дання (вилучення) програм Windows, установ-лення властивостей екрана; встановлення та змі-ни властивостей принтерів тощо.—
Принтеры — для встановлення і зміни власти-востей принтерів.—
Панель задач и меню «Пуск» — для зміни влас-тивостей панелі задач, додання (вилучення) ко-манд меню Пуск.—
Свойства папки — для керування параметра-ми відображення файлів, значків, вікон.—
Рабочий стол Active Desktop — для зміни влас-тивостей вікна Рабочий стол (заставка, колір скла-дових частин вікон, установлення значків для ви-клику Web-вузлів Internet, встановлення парамет-рів роздільної здатності екрана тощо).*
Найти — здійснює пошук файлів, папок на диску, в комп'ютері, локальній мережі, а також мережі Internet.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 Реферат на тему: Робота в середовищі Windows 98

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок