Загрузка...
Головна Головна -> Реферати українською -> Інформатика, комп'ютери, програмування -> Основи створення інформаційних систем

Загрузка...

Основи створення інформаційних систем

Назва:
Основи створення інформаційних систем
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
8,45 KB
Завантажень:
65
Оцінка:
 
поточна оцінка 3.0
Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
ПЛАН


ВСТУП
Створення і функціонування інформаційних систем в управ-лінні економікою тісно пов'язані з розвитком інформаційної тех-нології — головної складової частини автоматизованих інформа-ційних систем (АІС).
Автоматизована інформаційна технологія (ЛІТ) — систем-но організована для вирішення задач управління сукупність ме-тодів і засобів реалізації операцій збору, реєстрації, передачі, на-копичення, пошуку, опрацювання і захисту інформації на базі застосування розвинутого програмного забезпечення, засобів об-числювальної техніки і зв 'язку, а таксою способів, за допомогою ' яких інформація пропонується клієнтам.
Всезростаючий попит в умовах ринкових відносин на інфор-мацію й інформаційні послуги зумовив те, що сучасна технологія опрацювання інформації орієнтована на застосування досить ши-рокого спектра технічних засобів, і насамперед електронних об-числювальних машин і засобів комунікацій. На основі їх створюються обчислювальні системи і мережі різних конфігурацій не тільки для накопичення, збереження, переопрацювання інформа-ції, а й для максимального наближення термінальних пристроїв до робочого місця фахівця або керівника, що приймає рішення. Де є досягненням багаторічного розвитку АІТ.
З появою і широким розвитком ЕОМ і периферійної техніки настала ера «комп'ютерної» інформаційної технології, яка в своєму розвиткові пройшла три етапи.
Перший етап (1950—1960рр.), що характеризується викорис-танням великих (для того часу) ЕОМ, у своїй основі був зорієнто-ваний на економію машинних ресурсів. Концепція інформаційної технології полягала в тому, що все, що можуть робити люди, вони повинні робити; центральний процесор виконував лише ту части-ну роботи з опрацювання інформації, яку люди принципово вико-нувати не могли, наприклад масові розрахунки.
Основне завдання інформаційної технології можна сформулювати як підвищення ефективності опрацювання даних на підставі використання фор-малізованих алгоритмів.
Для другого етапу (1960—1970 рр.) визначальним став широ-кий випуск малих машин (міні-ЕОМ). Оскільки вартість апарат-них засобів (машинних ресурсів) істотно знизилась, то метою ін-формаційної технології стала економія праці програмістів, тобто необхідно було підвищити ефективність програмування, зокрема за рахунок автоматизації програмних розробок. Докорінно зміни-лась концептуальна орієнтація: все, що можна запрограмувати, повинні робити машини, люди ж зобов'язані виконувати лише те, що не може бути запрограмоване
Третій етап інформаційної технології (1970—1990рр.), ві-домий під назвою нової (сучасної, безпаперової) інформаційної технології, характеризується масовим випуском персональних електронно-обчислювальних машин (ПЕОМ). Визначальною ме-тою стала економія праці користувачів. Основу нової інформа-ційної технології становлять розподілена комп'ютерна техніка, «дружнє» програмне забезпечення, розвинуті комунікації. Кон-цепція третього етапу: автоматизувати можна все, що люди спро-можні описати (програмування без програмістів). Тому централь-ним завданням технології програмування стала розробка інст-рументальних засобів, які полегшують професіоналам-непрограмістам процес самостійної формалізації їхніх індивідуальних знань.
Розвиток ринкових відносин сприяв появі нових видів підприємницької діяльності, і насамперед створенню фірм, зайнятих інформаційним бізнесом, розробкою інформаційних технологій, удосконалюванням їх, поширенням компонентів АІТ, зокрема програмних продуктів, що автоматизують інформаційні й обчис-лювальні процеси. До числа їх відносять також обчислювальну техніку, засоби комунікацій, офісне устаткування і специфічні види послуг — інформаційне, технічне і консультаційне обслуго-вування, навчання тощо. Це сприяло швидкому поширенню й ефективному використанню інформаційних технологій в управ-лінських і виробничих процесах, практично привело до повсюд-ного застосування їх і великого різноманіття.
Зараз ЛІТ можна класифікувати за рядом ознак, зокрема: за способом реалізації в АІС, ступенем охоплення АІТ задач керу-вання, за класами реалізованих технологічних операцій, типом користувацького інтерфейсу, варіантами використання мережі ЕОМ, предметною областю, що обслуговується.
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
Реферат на тему: Основи створення інформаційних систем

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок