Головна Головна -> Реферати українською -> Інформатика, комп'ютери, програмування -> Кросворд як один із засобів розвитку творчих здібностей та контролю знань учнів на уроках інформатики

Кросворд як один із засобів розвитку творчих здібностей та контролю знань учнів на уроках інформатики

Назва:
Кросворд як один із засобів розвитку творчих здібностей та контролю знань учнів на уроках інформатики
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
2,43 KB
Завантажень:
438
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Реферат на тему:
Кросворд як один із засобів розвитку творчих здібностей та контролю знань учнів на уроках інформатики


В умовах становлення інформаційного сус-пільства навчання розглядається як засіб роз-витку учня. Головні завдання школи: дати знання, створити стійку мотивацію до навчан-ня, спонукати дітей до самоосвіти, яка пов'я-зана з розвитком їхнього творчого мислення.
Жоден педагог не буде заперечувати важ-ливість контролю якості знань, умінь та нави-чок учнів. Але як проводити урок, щоб учні працювали із задоволенням та застосовували якомога більше характеристик якості знань, як-от: повнота, систематичність, гнучкість, глибина, узагальненість тощо. Для цього до-речно використовувати кросворди як один із засобів контролю знань учнів.
На початку своєї педагогічної діяльності я сама складала кросворди або користувалася тими, що були надруковані в газеті «Інформа-тика». Діти із задоволенням розгадували їх, знаходили ключові слова, зайві літери тощо.
Після введення 12-бальної системи оціню-вання навчальних досягнень учнів я запропо-нувала старшокласникам самим скласти крос-ворди за заданою темою. Ця ідея знайшла відгук у школярів, і вони із задоволенням скла-дали та складають різноманітні кросворди. Учні не обмежені у виборі типу кросворду: одним по-добаються класичні, іншим японські, комусь угорські...
Який би тип кросворду не обрав учень, робо-та над ним спонукає його мислити, ще раз опрацьовувати тему, шукати щось цікаве в до-датковій літературі для того, щоб кросворд був найкращим. Учні знають, що такі кросворди використають для перевірки знань інших шко-лярів у цьому або наступних роках.
Сподіваюсь, цей досвід стане в пригоді іншим учителям інформатики. Кросворди можна ви-користовувати як на стандартних, так і нестан-дартних уроках, на позакласних заходах.
Кросворд «Інформаційні процеси»
Запишіть у порожні клітинки назви інфор-маційних процесів. |
П
Р
О
Ц
Е
С
Відповіді. Упорядкування, зберігання, по-шук, опрацювання, передавання, захист.
Арифметичний кросворд
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
9 | 10
11 | 9
12 | 13
14
15 | 16


По горизонталі: По вертикалі:
2.БАЛ-А + ОК 1. МОДА-А + УЛЬ
4.СІК-І + А + НЕРВ-В 3. КІТ-ІТ + ОД
7.ХОББІ-ХОБ + Т 5. КОМА - А + П'Ю + ТЕР
9.КОДИ-КО + С + К 6. МЕЧ-М-Ч + ОМ
10. МИЛО-ЛОН-ШАР-Р 8. ТЕРМОС-ОС + ІНА + Л
11. ПАМ'ЯТКА-КА + Ь 11. ШІАН-Н + ТА
12.МИС-МИ + ХЕМ + А 13.ШУТКА-УТКА + УМ
13.ШИК-К + Н + А 14.ШК-І


15. КЛАВДІЯ - ДІЯ + ІА + ТУР + А
16.МОДА-А + ЕМ
Знайшовши усі вказані слова, прочитайте назву цен-трального пристрою комп'ю-тера. Пересуватися можна у всіх напрямках, крім діаго-нального.
Байт Модем
Біт Модуль


Блок Ноутбук
Вінчестер Папка
Вірус Планшет
Джойстик Плата
Дискета Плотер
Дисковод Принтер
Дисплей Режим
Інтерфейс Сканер
Каталог Стример
Клавіатура Схема
Код Транзистор
Команда Трекбол
Курсор Файл
Магістраль Факс
Мегагерц Формат
Мережа Шум


Миша


Кросворд “Пристрої введення-виведення”
По горизонталі:
3. Один з пристроїв введення.
5.Стандартний пристрій введення.
7.Пристрій введення, який дає змогу вводити інформацію в комп'ютер з паперу або з іншої плоскої поверхні.
По вертикалі:
1. Пристрій введення команд і даних.
2. Пристрій для відображення інфор-мації на екрані.
4. Наука, що вивчає інформацію та інформаційні процеси.
6. Пристрій обміну даними.
Відповіді
По горизонталі:
3. Мікрофон. 5. Клавіатура. 7. Сканер.
По вертикалі:
1. Принтер. 2. Дисплей.
4. Інформатика. 6. Модем.
Кросворд “Команди МS-DOS”
По горизонталі:
2. Команда для копіювання.
3. Команда для видалення каталогу.
4. Команда для видалення файлів.
5. Команда для перейменування.
По вертикалі:
1. Команда для перегляду вмісту файлу.
2. Команда для зміни поточного каталогу.
4. Команда для перегляду вмісту диску або каталогу.
6. Команда для створення каталогу.
Відповіді:
По горизонталі:
2. COPY. 3. RD. 4. DEL. 5. RENAME.
По вертикалі:
І. TYPE. 2. CD. 4. DIR. 6. MD.

Завантажити цю роботу безкоштовноРеферат на тему: Кросворд як один із засобів розвитку творчих здібностей та контролю знань учнів на уроках інформатики

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок