Загрузка...
Головна Головна -> Реферати українською -> Інформатика, комп'ютери, програмування -> Автоматизована система фінансових розрахунків

Загрузка...

Автоматизована система фінансових розрахунків

Назва:
Автоматизована система фінансових розрахунків
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
16,31 KB
Завантажень:
158
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0
Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
 
РЕФЕРАТ
 
на тему: “Автоматизована система фінансових розрахунків”


План
Призначення та особливості побудови системи.
Структура АСФР і характеристика її підсистем.
Технологія розв’язування задач АСФР у центральних і місцевих фінансових органах


7.1. ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ СИСТЕМИ
У системі Міністерства фінансів України найвищою формою організації обробки інформації, пов'язаної із формуванням та ви-конанням Державного бюджету, з допомогою обчислювальної тех-ніки 3—4-го поколінь стала автоматизована система фінансових розрахунків (АСФР). Завдяки створенню в рамках АСФР інтегрова-них баз даних сфера автоматизації поширюється, охоплюючи поряд з функціями планових розрахунків також функції обліку, оператив-ного аналізу й регулювання, контролю та формування звітності.
АСФР створюється як органічна частина фінансової системи і охоплює всі її ланки: від низової — районних фінансових відділів (управлінь) — до Міністерства фінансів України. Організацій-на структура АСФР відповідає адміністративно-територіальному принципу поділу, який діє в Україні. У цій структурі виокрем-люють три рівні ієрархії, на яких ведеться автоматизація фінан-сових розрахунків: загальнодержавний — Міністерство фінан-сів України; обласний — фінансові управління областей та Автономної Республіки Крим; районний — районні (міські) фі-нансові управління, відділи.
Характерною для функціонування АСФР є єдність основних цілей і завдань управління фінансами на всіх рівнях ієрархії. За-уважимо, що покладені на фінансові органи функції притаманні здебільшого кожному рівню системи, причому будь-який з них має свої специфічні особливості.
Централізація розрахунків на найвищому рівні зумовлює еко-номічно обгрунтоване визначення основних напрямків утворен-ня, розподілу та використання фінансових ресурсів країни в разі додержання відповідних заздалегідь установлених пропорцій. За-вдяки децентралізації розрахунків на рівні місцевих бюджетів можна, надавши певної самостійності місцевим Радам народних депутатів, врахувати особливості побудови та розвитку окремих адміністративно-територіальних одиниць.
Схема побудови організаційної структури Міністерства фі-нансів України передбачає, що локальні системи управління од-ного рівня функціонують за єдиною схемою, реалізуючи іденти-чний набір завдань за заздалегідь визначеною та затвердженою методологією розрахунків і технологією обробки даних.
Завдяки зазначеній єдиній схемі по-будови організаційної структури Мінфіну України під час роз-робки АСФР вдається істотно скоротити витрати на створення й упровадження функціональних завдань. Достатньо лише узгоди-ти конкретні типові проектні рішення з реальними умовами фун-кціонування того чи іншого фінансового органу. При цьому його інформаційні зв'язки не тільки зберігаються, а й посилюються, оскільки вчасний міжмашинний обмін інформацією з іншими ор-ганами державного управління, підприємствами, установами, ор-ганізаціями дозволяє значно підвищити обґрунтованість центра-лізовано розроблених планових завдань і посилити збалансова-ність матеріально-речових та вартісних пропорцій.
З огляду на складність і великий обсяг проектних робіт, наяв-ність обмежень щодо трудових ресурсів, а також недостатню за-безпеченість засобами обчислювальної техніки АСФР розробля-ється поетапно. На першому етапі проектування й упровадження системи (1975—1985 pp.) було розроблено багато функціональ-них задач, інформаційно майже не пов'язаних між собою. Організаційно АСФР розроблялася тоді шляхом послідовної здачі черг системи (1975—1980; 1981—1985 pp.).
У цей період підрозділи проектування й упровадження системи на всіх її рівнях були зорієнтовані на автоматизацію багатьох тру-домістких ручних операцій, пов'язаних із виконанням порівняно нескладних обчислень. До останніх можна віднести розрахунки з обліку й складання звітності, формування галузевих балансів при-бутків і видатків, врахування змін до планів і балансів.
Завдяки такій підготовчій роботі було закладено основи ство-рення інформаційних баз, необхідних для формування автоматизо-ваної технології проектування АСФР, що грунтується на комплек-сному використанні нових можливостей обчислювальної техніки 4-го покоління.
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Реферат на тему: Автоматизована система фінансових розрахунків

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок