Головна Головна -> Реферати українською -> Інформатика, комп'ютери, програмування -> Електронна комерція В2В

Електронна комерція В2В

Назва:
Електронна комерція В2В
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
9,04 KB
Завантажень:
32
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
Електронна комерція В2В
Форма електронної комерції, яка обслу-говує електронні ринки і прямі зв'язки між бізнес-партнерами.
1. Еволюція електронної комерції В2В
Розвиток електронної комерції В2В почався з електронного обміну даними (ЕОД), поступово перейшовши до сучасних еле-ктронних ринків і продовжуючи свою еволюцію в напрямку створення електронних центів (e-hub). Нижче подані основні етапи цього розвитку.
ЕОД - це захищений обмін електронними документами між діловими партнерами, здійснюваний за допомогою комп'ютер-них мереж. Циркуляція інформації про різноманітні бізнес-трансакції (замовлення на купівлю, рахунки, ордери на відван-таження і т.п.) відбувається з використанням стандартних фор-матів повідомлень. Програмне забезпечення ЕОД здійснює кон-вертацію внутрішніх форматів документів компанії в стандартні формати ЕОД, що специфікуються різноманітними міжнарод-ними і галузевими протоколами.
Форматовані дані автоматично пересилаються безпосе-реднім одержувачам без використання паперових документів, що значно знижує вартість трансакцій шляхом виключення про-цесів ручної обробки, поштового пересилання, повторного вве-дення в комп'ютери і нагромадження численних копій ділової документації. Застосування стандартних форматів документів також скорочує неясності і неточності при їхньому заповненні.
Таким чином, переваги ЕОД полягають у скороченні, з од-ного боку, витрат на папір, друковані пристрої і пересилання до-кументації, з іншого боку витрат робочого часу на здійснення цих операцій. У результаті зменшується час проведення транс-акцій, скорочуються помилки і непродуктивні втрати робочою часу, удосконалюються процеси логістики і т.п. Так, компанія RJR Nabisco визначила, що стандартна обробка паперового за-мовлення їй обходиться в $ 70, ЕОД скоротив ці витрати до $1.
Більше того, ЕОД є шляхом розвитку стратегічних взаємин компанії з покупцями, постачальниками і бізнес-партнерами. Рис. 3.1 демонструє типову схему ЕОД.
Повідомлення про переказування коштів
Електронне переказування коштів
Рис. 3.1. Типова схема ЕОД
Незважаючи на вражаючі переваги, технології ЕОД викори-стовуються лише великими корпораціями для взаємодії :t найбільш значимими партнерами. Справа в тому, що початкові внески в спеціалізовані комерційні мережі (VAN - value added network) і програмне забезпе-чення, яке здійснює перетворення даних у ЕОД-формат і назад, досить великі. Крім того, системи ЕОД не дозволяють передава-ти зображення, звук, графіку та відео.
Використання Інтернет як комунікаційного середовища для ЕОД усунуло цінові бар'єри і відкрило шлях до використання цієї технології для невеликих компаній. Зростаюча попу-лярність Інтерне? викликала три важливих події у світі ЕОД. По-перше, органи стандартизації і розробники додатків для ЕОД розширили стандарти, спростивши процедури узгодження між діловими партнерами і додавши можливості підтримки ЕОД-трансакцій у режимі реального часу. По-друге, збільшила-ся різноманітність програмних продуктів проведення ЕОД по мережах Інтернст. По-третє, приватні мережі VAN, призначені для реалізації ЕОД між діловими партнерами, стали підтриму-вати доступ до Іитернет для передачі ЕОД. Також були ор-ганізовані власні корпоративні мережі у вигляді віртуальних приватних мереж в І нтернет.
Таким чином, інтеграція захищених систем ЕОД з ко-мунікаційними можливостями Інтернет викликала до життя ба-зисну форму електронної комерції В2В, що являє собою елек-тронну взаємодію між підприємствами для забезпечення їх нор-мального функціонування з використанням Web-технологій'.
Основу інфраструктури міжкорпоративного електронного бізнесу становить об'єднання внутрішніх інформаційних систем підприємств, наприклад, високотехнологічних ERP-систем (Enterprise Resource Planning (планування ресурсів підприємства). Во-ни автоматично планують завантаження виробничих ліній підприємств, виходячи з параметрів замовлень, що надходять. ERP-системи також враховують час, необхідний для перенала-годження устаткування при зміні конфігурації продукції, що ви-пускається.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 Реферат на тему: Електронна комерція В2В

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок