Головна Головна -> Реферати українською -> Культура -> ПРОБЛЕМА ЛЮДИНИ В ЕТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ

ПРОБЛЕМА ЛЮДИНИ В ЕТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ

Назва:
ПРОБЛЕМА ЛЮДИНИ В ЕТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
14,22 KB
Завантажень:
183
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8 
РЕФЕРАТ
на тему:
ПРОБЛЕМА ЛЮДИНИ В ЕТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ


Як уже зазначалося в першому розділі, проблема люди-ни вплетена в проблематику етики і в своїх вирішеннях є фундаментом для визначення етики як філософської дис-ципліни, осмислення сучасних орієнтацій у розвитку етики, розгляду їхніх методологічних підвалин.
Філософське розуміння сенсу людського буття, вираже-не в гранично абстрактних поняттях світоглядного рівня, виступає теоретичним підґрунтям для тлумачення мораль-ності. Осмислення людської сутності, способів її існування визначає межі бачення й витлумачення моральності. Звернувшись до найпростішого елемента в структурі моральної діяльності, йдучи від правил поведінки до норм, а від них — до моральних цінностей і таким чином до самої її основи — суспільної сутності людини, ми дістали можливість розгля-нути моральність як спосіб безпосереднього вияву суспіль-ної сутності людини, спосіб її існування. Тільки так удає-ться побачити в ціннісному змісті моралі джерело своєрід-ності нормативності моральної свідомості. Теоретико-методологічне значення проблеми людини для етичних дослід-жень було розкрите також при розгляді двох тенденцій у розвитку сучасної етики.
Філософські знання про людину, її сутність стали нині й причиною занепокоєння вчених світу непомірними претен-зіями редукціонізму — наукового методу так званої «точної науки» '. Уявляючи спосіб аналізу об'єктів шляхом розчле-нування їх на частини та зведення до простих формалізо-ваних систем, вимірюваних кількісно, підтверджуваних експериментально, редукціонізм вийшов за межі, позначені предметом цих наук, здобув поширення в науках про лю-дину, зокрема в етиці. Вказаний процес вплинув на розу-міння сутності теоретичного пізнання в етиці.
Людина — система, котра відрізняється від предмета «точних» наук не тільки значно більшою складністю, а й якісно. Прояви людини, виражені в таких поняттях, як суспільність, людяність, духовність, почуття, думки, творчість і багатьох інших, не піддаються розчленуванню на прості елементи, доступні формалізації, кількісному вимірові.
Внаслідок же застосування в етиці редукціоністських поглядів і засобів відбувалося викривлення уявлень про моральність, природне при неможливості осягнути й вира-зити її зміст, вихолощування з визначень моральності її специфіки. Наприклад, моральна свідомість, виражена в своєму розвитку у формі духовних почуттів (совісті, гіднос-ті, обов'язку, добра та інших, основою яких є почуття спіль-ності), котрі не мають природних джерел і суспільні за своєю природою, недоступна аналізові методом редукціонізму.
Спроби розчленування моральної свідомості привели до механічного розчленування її на раціональне та емоцій-не, до тлумачення раціонального як суті суспільного прояву індивіда, його позитивної оцінки з точки зору здорового глузду. Емоційне ж тлумачилося безвідносно до його роз-витку, тобто до рівня духовних почуттів, на якому останні «стають теоретиками». Взяте в його найпростішому вира-женні емоційне або біологізувалося, або розцінювалося як асоціальний вияв індивіда, випадало з поля дослі-дження.
Таким шляхом і формувалися висновки, згідно з якими етичне знання є найвищим рівнем у розвитку моральної свідомості, а процес розвитку моральної свідомості здійс-нюється не в специфічній, моральній діяльності індивідів, не через їхнє самовизначення у взаємовідносинах, у спілку-ванні, а через засвоєння пропонованих індивідові суспіль-ством вимог, приписів, які становлять зміст моралі й реалі-зуються у відповідній поведінці. В наведеному розумінні розвитку моральної свідомості та її організації етика вба-чала своє призначення. Практика — критерій істини не тільки для знань, а й для способів «їх добування. Так, вона підтвердила ще Арістотелем зауважене, що етичні мірку-вання досягають мети лише тоді, коли вони співвіднесені з наявною моральністю. Підтвердженням цього ж є сучас-не життя.
Ще один доказ неспроможності редукціоністського під-ходу до моральності пов'язаний із розробкою моральних цінностей, норм.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8 Реферат на тему: ПРОБЛЕМА ЛЮДИНИ В ЕТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок