Головна Головна -> Реферати українською -> Культура -> Рекреація, туризм і дозвілля: тлумачення і співвідношення понять 

Рекреація, туризм і дозвілля: тлумачення і співвідношення понять 

Назва:
Рекреація, туризм і дозвілля: тлумачення і співвідношення понять 
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
10,14 KB
Завантажень:
352
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 
Реферат на теум:
Рекреація, туризм і дозвілля: тлумачення і співвідношення понять 


Рекреація як одна з головних форм продуктивного використання вільного ча-су людини — суспільний, еконо-мічний і на--у-ковий феномен, для якого не мають значення між-галузеві та міждисциплі-нар-ні межі. Недивлячись на цю особли-вість, слід зауважити, що найбіль-ший вклад у її вивчення і розуміння вно-сить географія, у царині якої сфор-мувалася потужний нау-ко-вий напрям — географія рекреації і туриз-му.
Рекреація (фр.еcrеation, пол. rekreacja — відп-о-чинок, від лат. recreatio — відновлення сил) — від-новлення чи відтворення фізич-них і духовних сил, витрачених людиною в процесі життє-діяль-ності; рекреація включає різноманітні види діяльності у вільний час, спрямовані на відновлення сил і задоволення широкого кола особистих і соціальних потреб та запитів.
Рекреацію можна сприймати і як заплановану бездіяльність, яка здійснюється за чиїмось бажанням. У глибшому сенсі вона розглядається у зв’язку з емоційним досвідом та натхненням, що з’являється як наслідок рекреаційної дії. З іншого боку, рекреація може сприйматися як система ресурсів чи сервісу. І, врешті-решт, не буде помилкою розглядати рекреацію як будь-який тип або вид усвідомленого задоволення фізіологічних бажань і соціальних потреб особистості під час відпочинку.
Рекреаційна діяльність пов’язана з використанням ланд-шафтів і значних територій. І у цьому сенсі вона конкурує із сільським та лісовим господарством, рибаль-ством, промисло-вістю, гірничою справою та іншими ви-да-ми суспільної виробничої діяльності, де використовуються природні ресурси.
Розрізняють три форми використання часу, відведе-ного на рекреацію — туризм, лікування/оздоровлення та відпочинок. Для означен-ня цього часу і видів діяльності, які відбуваються в його межах, будемо використовувати поняття «рекреа-ційно-турис-ти-чний», яке включає всю (чи майже всю) сукупність явищ і процесів, пов’язаних з відновленням сил людини та задово-лен-ням її фізіологічних і соціальних потреб.
Саме туризм у сучасному світі сприймається як головна форма рекреаційної діяльності, перетворившись на потужну самостійну галузь нематеріального виробництва, яка задовольняє рекреаційні потреби.
Виникає логічне запитання про співвідношення семантичного навантаження наукових категорій «туризм» і «рекреація», оскільки дуже часто ці два поняття сприймаються і подаються в літературних джерелах як синоніми.
Досить поширеною є думка, що «рекреація» — поняття значно ширше, оскільки включає практично всі види діяльності людини у її вільний від роботи час, який вона проводить поза своїм постійним помешканням, тоді як «туризм» — поняття вужче і глибше, оскільки цей процес супроводжується споживанням відповідних послуг, тобто купівлею певної продукції/товару чи послуг і використанням ресурсного потенціалу території.
У Західному науковому світі дослідження рекреації тривалий час розвивалося незалежно від досліджень туризму. Традиційно туризм розглядався як комерційний економічний феномен, що базується на приватній основі. На противагу такому підходу рекреація і парки вивчалися як ресурс загальнодержавного використання і поширення. Тому дослідження рекреації фокусувалося на державному секторі. Вивчалися проблеми управління незайманою природою, неринкове оцінювання й аналіз рекреаційного досвіду. Вивчення туризму носило більш прикладний характер, який зосереджувався на традиційному приватному секторі (наприклад, туристична індустрія).

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 Реферат на тему: Рекреація, туризм і дозвілля: тлумачення і співвідношення понять 

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок