Головна Головна -> Реферати українською -> Культура -> Функції одягу та їхня історична ди-наміка

Функції одягу та їхня історична ди-наміка

Назва:
Функції одягу та їхня історична ди-наміка
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
8,16 KB
Завантажень:
58
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
РЕФЕРАТ
на тему:
Функції одягу та їхня історична ди-наміка


Протягом усього свого розвитку одяг відтворював певну еволюцію світо-гляду окремої людини, нації, суспіль-ства: їхнє ставлення до різних навколиш-ніх явищ, формування й розвиток звича-їв, обрядів, вірувань тощо. Отож, ви-вчаючи одяг, можна простежити особли-вості духовної культури народу. Крім того, в одязі втілюються потяг людини до прекрасного, її художньо-естетичні погляди й смаки, що робить одяг ваго-мою частиною мистецтва.
Отож дослідження такого виду мате-ріальної культури, як одяг, допомагає пізнанню й духовного світу народу.
У процесі розвитку суспільства, зро-стання потреб людини змінювалися і вимоги до одягу; його функції з часом набували дедалі більшої складності, ба-гатогранності.
Як відомо, найголовнішою вимогою щодо одягу, яка супроводжувала його з початку існування, був захист тіла люди-ни від негативних впливів зовнішнього середовища. Захисна функція безпосе-редньо пов'язана з географічними та клі-матичними особливостями конкретного району Земної кулі і створює необхідні умови для існування людського орга-нізму. Залежно від клімату окремих гео-графічних територій захисна функція на-бувала різного значення, що зумовлю-вало появу великої кількості видів та форм одягу, виконаних із різноманітних матеріалів. Так, у той же самий історич-ний період у країнах з різними кліматич-ними умовами одяг відмінний за своїм характером.
Але треба зауважити, що навіть на відносно незначних за розміром терито-ріях одного кліматичного поясу залежно від місцевих кліматичних та географіч-них нюансів має місце й локальна специ-фіка в одязі. На прикладі України це легко простежити на народному безрукавному нагрудному одязі, локальна спе-цифіка якого, відбиваючи характер гос-подарської діяльності окремих груп українського народу, одночасно відпові-дала особливостям клімату. Цей вид одягу був поширений на всій території України, але в різних місцевостях він мав деякі відмінності. В гірських районах Західної України — це тепла коротенька безрукавка з хутра — кептар; у північних і північно-західних районах передгір'я — сукняна безрукавка — лейбик, бруслик тощо; на території Середньої Наддні-прянщини — легша, хоча і довша безру-кавка — керсетка і т. д.
Для гірських районів Західної Украї-ни характерним літнім взуттям були шкі-ряні постоли, що надягалися на вовняні капчури. В той же час у північних лісо-вих районах носили личаки, плетені з кори дерева (лика), які відповідали міс-цевому ґрунту і клімату. Влітку на Серед-ній Наддніпрянщині здебільшого ходили босоніж, а в окремих випадках (примі-ром, на жнива) взували постоли з лика, які далі на південь замінювалися шкіря-ними постолами.
Інша найдавніша вимога людини щодо одягу була тісно пов'язана з захис-ною і водночас відбивала світогляд пер-вісної людини, «допомагаючи» їй у бо-ротьбі з незрозумілими силами природи, «захищаючи» від злих духів, наврочень і т. ін. Це так звана оберегова (магічна, талісманна) функція, котра, переходячи протягом століть від покоління до поко-ління, набувала традиційно-побутових рис, втрачаючи своє первинне значення. Не вміючи пояснити явища навколиш-нього світу, людина часто наділяла окре-мі елементи свого побуту, в тому числі одяг, певними обереговими властиво-стями. Особливо стійкою ця функція була тому, що одяг безпосередньо пов'язаний з тілом людини, яке нібито є носієм або провідником магічної сили. Оберегова функція, що простежується в народному одязі протягом майже всієї його історії, свідчить про дуже давнє походження тих або інших елементів убрання, які зберігали її навіть до не-давніх часів.
Для прикладу звернімося до україн-ських головних уборів XIX ст. Людина усвідомлювала, що саме «головою» вона розуміє навколишній світ та впливає на нього, в тому числі на свідомість, психіку, духовний світ інших осіб. Тому за допо-могою головних уборів вона прагнула за-хистити себе від уроків та інших чар зловмисних людей. Такими оберегами слугували, зокрема, дівоча стрічка або вінок із запашних рослин, складні форми жіночих очіпків.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 Реферат на тему: Функції одягу та їхня історична ди-наміка

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок