Головна Головна -> Реферати українською -> Культура -> Етичний кодекс психолога

Етичний кодекс психолога

Назва:
Етичний кодекс психолога
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
7,92 KB
Завантажень:
543
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
Етичний кодекс психолога
На І Установчому з’їзді Товариства психологів України 20 грудня 1990 року в м. Києві прийнято Етичний кодекс психолога. Цей нормативний акт є гарантом високопрофесійної, гуманної, високоморальної діяльності психологів України, здійснюваної залежно від спеціалізації та сфери їх інтересів.
Даний Кодекс являє собою сукупність етичних норм, правил поведінки, що склалися у психологічному співтоваристві й регулюють його життєдіяльність. Об'єктом досліджень і впливу психологів є внутрішній світ особистості, тому їхні контакти з іншими людьми повинні бути теплими, доброзичливими, цілющими.
Етичний кодекс сприяє більш успішному здійснен-ню психологами своєї професійної діяльності. Зокрема, шкільним і вузівським психологам допомагає у підви-щенні ефективності навчання і виховання учнів та сту-дентів; психологам у галузі охорони здоров'я — у вико-нанні функцій, пов'язаних з профілактикою захворю-вань, лікуванням, реабілітацією пацієнтів; психологам у сфері державного управління — у психологічному за-безпеченні загального і галузевого управління.
Заснована Товариством психологів України Комісія з етики проводить роботу, спрямовану на правильне тлу-мачення психологами Етичного кодексу, здійснює кон-троль за його додержанням, забезпечує формування у психологів сприйняття цього Кодексу як зобов'язання перед громадськістю, як одного з важливих актів чинного законодавства.
І. Відповідальність
1.1. Психологи несуть особисту відповідальність за свою роботу.
1.2. Психологи зобов'язані всіляко запобігати і не допус-кати антигуманних наслідків у своїй професійній діяльності.
1.3. Психологи повинні утримуватися від будь-яких дій чи заяв, що загрожують недоторканості особи; не мають права використовувати свої знання і стано-вище з метою приниження людської гідності, при-гнічування особистості або маніпулювання нею; не-суть відповідальність за додержання пріоритету інте-ресів людини.
1.4. На психологів покладається відповідальність за надійність використовуваних методів та програмного забезпечення, валідність обробки даних досліджень, у тому числі і тих. які проводяться з використанням комп'ютерних технологій.
1.5. Психологи застосовують лише ті знання, якими вони володіють відповідно до своєї кваліфікації, повно-важень і соціального статусу.
ІІ. Компетентність
2.1. Психологи постійно поповнюють свої знання про нові наукові досягнення в галузі їхньої діяльності, беруться за розв'язання тільки тих завдань, які на-лежать до сфери їх компетенції. У разі непосиль-ності завдання психологи передають його іншому досвідченому фахівцеві або допомагають людині, яка звернулася за підтримкою, налагодити контакт з професіоналами, що можуть надати адекватну допо-могу.
2.2. Психологи не застосовують методів і процедур, не апробованих центральними органами Товариства психологів України. У тих випадках, коли психо-логічні методики лише проходять випробування (з дозволу контрольних органів Товариства), психоло-ги, проводячи експеримент з обмеженим континген-том досліджуваних, попереджають їх про застосу-вання неперевірених методів і технічних пристроїв або про свій недостатній рівень оволодіння ними.
2.3. Психолог публікує під своїм ім'ям лише ту працю, яка повністю виконана ним самим або містить істотний власний внесок; недопустима публікація з метою особистої, матеріальної вигоди недостатньо підготовлених праць, невалідизованих методик, а психолог не може виконувати практичної роботи, не маючи належної кваліфікації та досвіду.
2.4. Психолог прагне до адекватних знань про свої інди-відуальні якості та особливості і визначення меж власних професійних можливостей. Особистісні психологічні проблеми (які негативно впливають на якість виконання обов'язків) можуть бути показни-ком професійної непридатності і мають якомога швидше коригуватись та розв'язуватись психологом.
ІІІ. Захист інтересів клієнта
3.1. Психологи суворо додержуються принципу доб-ровільної участі клієнта в обстеженнях. Під час ро-боти з дітьми, пацієнтами з тяжкими психічними розладами (тобто в крайніх випадках) допускаються відхилення від принципу добровільності, але в ме-жах законодавчих норм; обов'язком психолога є на-магання налагодити з клієнтом співробітництво.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 Реферат на тему: Етичний кодекс психолога

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок