Головна Головна -> Реферати українською -> Культура -> МОРАЛЬНІ ЦІННОСТІ ДРУЖБИ, КОХАННЯ.

МОРАЛЬНІ ЦІННОСТІ ДРУЖБИ, КОХАННЯ.

Назва:
МОРАЛЬНІ ЦІННОСТІ ДРУЖБИ, КОХАННЯ.
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
22,62 KB
Завантажень:
398
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
РЕФЕРАТ
на тему:
МОРАЛЬНІ ЦІННОСТІ ДРУЖБИ, КОХАННЯ.


Система моральних цінностей людини, будучи орієнти-ром у моральному розвитку особистості та суспільства, ба-гато в чому визначає й рівень усталеної моральної куль-тури. Остання ж проявляється в спілкуванні, яке може бу-ти розглянуте як діяльність людей, що задовольняє потре-бу суспільних істот однієї в одній при вирішенні тих чи інших життєвих проблем. У концентрованому вигляді мо-ральна культура виявляє потребу людини в доброзичливос-ті, взаємоповазі, приязні як важливих сторонах вирішен-ня матеріальних, побутових, сімейних та інших проблем. Спілкуванню властиві дві форми прояву, що не виклю-чає, однак, їх переплетення на практиці. Йдеться про «особову» й «безособову» (або функціональну) форми. Безосо-бова характерна для типових ситуацій, що виникають при вирішенні життєвих проблем, і тому більш пов'язана зі стереотипами поведінки. Моральний досвід спілкування виробив для безособової форми й особливий регулятор — етикет, котрий, виступаючи як сукупність загальноприйня-тих у суспільстві, впорядкованих норм поведінки, регулює безособові відносини між людьми й відображає немовби зовнішню культуру спілкування.
Етикет, особливо демократичний, в основі своїй має спільні принципи взаємин людей — гуманізм і творчість. Етикетні приписи сприяють культивуванню позитивних мо-ральних якостей особистості, подоланню недоліків, стиму-люють моральне самовдосконалення індивіда. Повноцінним спілкування стає, набуваючи форми міжособистісного, або «особового» спілкування, яке, по суті, є практичною фор-мою існування самої моральності. При цьому форма ети-кетної регуляції вже неспроможна виразити всю гаму моральних спонук: від альтруїстичних, що мають за мету тво-рити добро, зробити щасливим іншого, до споживацьких, вузько прагматичних, що зводять відносини між людьми до відношення речей.
Так само як і етикет, міжособистісне спілкування в сво-їх найвищих проявах ґрунтується на принципах гуманізму й творчості. В кінцевому підсумку таке спілкування має за мету утвердження людського в людині. Динаміка між-особистісного спілкування вимагає творчого осмислення відносин, у які вступає особистість, сприяє виробленню взаємної довіри, поваги. В найрозвиненіших своїх формах (товариськість, дружба, любов) спілкування формує у лю-дини почуття любові, благородства, розкриває в ній здат-ність до самопожертви.
ТОВАРИСЬКІСТЬ
Товариськість як форма моральної культури відобра-жає потребу людини у спілкуванні, спільній діяльності. Вона передбачає спільність цілей, схожість життєвих по-глядів, що викликає відповідну емоційну забарвленість відносин — вибірковість, симпатію, прагнення до взаємо-допомоги, взаєморозуміння. Для товариських стосунків ха-рактерний інтерес до спільної діяльності. Слово «товариш» і етимологічне, й історично походить від слова «майно», «товар» і означає «рівня в усьому; односум; помічник; співробітник; співучасник». Напевно, це слово виникло в купецькому середовищі й означало власників спільного майна. З плином часу слово сповнилося новим, глибшим
ЗМІСТОВІ.
Народний епос, літописи свідчать про властиве нашим предкам почуття товариськості. Виникши з практичної не-обхідності спільного виконання спільної справи, це почут-тя поступово перетворилося на одну з благородних потреб людини, неминущу моральну цінність суспільства. Для по-єднання своїх зусиль у досягненні спільної мети (ратній справі, творчості, культурно-просвітницькій діяльності) люди здавна підтримували товариські стосунки.
Специфіка різних сфер соціального життя відображу-валася в багатстві смислових відтінків поняття «товари-ськість» («товариство художників», «товариство майстро-вих», «товариші по зброї» і т. д.). Суть цього поняття ста-новлять практиковані взаємодопомога у спільній справі й прагнення вдосконалювати особисті якості один одного в інтересах досягнення спільної мети. Формуванню товари-ських відносин сприяють і схожі умови життя, що є озна-кою для розрізнення товариських і приятельських стосун-ків.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Реферат на тему: МОРАЛЬНІ ЦІННОСТІ ДРУЖБИ, КОХАННЯ.

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок