Головна Головна -> Реферати українською -> Культура -> Етика наука про мораль

Етика наука про мораль

Назва:
Етика наука про мораль
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
6,52 KB
Завантажень:
79
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
Реферат
на тему:
“Етика наука про мораль”


План
Предмет етики
Етика як філософська теорія моральності.


Етика — наука про мораль: її природу, сутність, специфіку, роль і місце в розвитку людини. Вона вивчає особли-ва сферу людської діяльності, її закономірності та прояви в історичній практиці людей, у моральних поглядах, у структурі моральної свідомості.
Етика не створює моралі. Остання виникає й розви-вається у співжитті людей як спосіб міжлюдських відно-син. Особливість цих (моральних) відносин полягає в тому, що в них суспільна сутність людини виражена в потре-бі співпричетності з іншим, суспільством, реалізується без-посередньо у ставленні до іншого як до людини, визначає мету моральних відносин і відповідні їй засоби досягненні. Тому з часів Аристотеля моральні відносини виокремлюються в їхній своєрідності як міжлюдські, визначаються як відносин безпосередньо між людьми на відміну від виробничих, правових тощо, в яких відношення людини до іншої, суспільства опосередковане виробництвом продукту, законом і т. п.
Духовний характер моральної діяльності розкривається і в її продукті — моральних цінностях, які не мають родового вираження й не піддаються моделюванню, змінам подібне до правових законів) із зовні. Моральні цінності «оплюють внутрішній світ людини, виражений у суспільному житті, визначаються як неписані закони, виникають безпосередньо в моральній діяльності людей як її про-ект— справжня спільність — людяність Спадкоємне розвиваючись, моральні цінності становлять основу моральної діяльності з її загальнолюдському змісті.
Таким чином, у моральних цінностях виражена специфіка моральної діяльності, її смисл для людського розвитку, всеісторичний характер моралі. Все це свідчить, що мораль є родовою діяльністю людини, внутрішньо властивою процесові еволюційного розвитку людства.
Розглядаючи моральність у и практичному значенні для людського способу ставлення до світу в цілому, вира-жену в моральному спілкуванні здатність людини співвід-носити себе з іншими людьми, керуючись поняттями ганеб-ного або гідного людини, ми покладаємо в основу аналізу уявлення про міру людяності, маючи на увазі міру суспіль-ного розвитку людини. Прояви моральності в життєдіяль-ності конкретних індивідів визначаються як доброчесність, порядність, людяність. Тобто критерієм нашої оцінки є судження про природу людини та своєрідність її прояву в моральній діяльності.
Такі знання здобуваються з моральної діяльності та вироблюваних у ній цінностей. Наприклад, прагнення ста-ти доброчесним, яке виникло в результаті умовиводів, не-достатнє ні для його здійснення, ні для розуміння того, що і як слід досягти. Потяг стати доброчесним залишається потягом і спроможний служити лише сентенції про те, що добрими намірами вимощена дорога в пекло. Тільки реалізуючись у ставленні до іншого як до людини, здатність «до такого акту е сутнісною силою людини, силою, завдяки г якій можливість, виражена в прагненні, стає реальністю. ?В цьому можна переконатися й на такому прикладі. Всі .прагнуть любові. Та головною умовою для здійснення прагнення є становлення певних моральних відносин. Побачити .в іншому особистість, людину в її індивідуально-неповторному прояві і є способом формування сутнісної, творчої сили, що породжує почуття любові.
Ці міркування мають однобічний характер і не перед-бачають розкриття генезису любові, їхня мета полягає в тому, щоб підкреслити, що етичні знання здобуваються з живої тканини моральних відносин, залежать від розумін-ня, яке своїми коренями сягає основи внутрішнього світу людини, її почуттів і переживань і відкривається в мо-ральній діяльності. При розв'язанні таких завдань учені здобувають знання про моральність. Отже, етика не просто відображає свій предмет, а через характер згадуваного розуміння є вираженням і продовженням моральної діяль-ності.
Вчений мусить розуміти моральність і осмислювати її, розкривати її загальнолюдський сенс і конкретно-історич-ний зміст, прагнути до істини про моральність і розпізна-вати її через умонастрої своєї епохи, спиратися на знання про природу, сутність людини та відтворювати історично-конкретні періоди розвитку й прояву моральності у внутрішньому світі
Походження етики —не єдиний аргумент на користь її -належності до філософії,,пряма спорідненість із якою про-стежується через предмет етики та способи його пізнання.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 Реферат на тему: Етика наука про мораль

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок