Головна Головна -> Реферати українською -> Культура -> ОСНОВНІ ЕТАПИ Й НАПРЯМИРОЗВИТКУ ЕТИКИ.ПЕРІОДИЗАЦІЯ ІСТОРІЇ ЕТИКИ.

ОСНОВНІ ЕТАПИ Й НАПРЯМИРОЗВИТКУ ЕТИКИ.ПЕРІОДИЗАЦІЯ ІСТОРІЇ ЕТИКИ.

Назва:
ОСНОВНІ ЕТАПИ Й НАПРЯМИРОЗВИТКУ ЕТИКИ.ПЕРІОДИЗАЦІЯ ІСТОРІЇ ЕТИКИ.
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
33,52 KB
Завантажень:
371
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 
РЕФЕРАТ
на тему:
ОСНОВНІ ЕТАПИ Й НАПРЯМИ
РОЗВИТКУ ЕТИКИ.
ПЕРІОДИЗАЦІЯ ІСТОРІЇ ЕТИКИ.


ПЛАН:
1. ОСНОВНІ ЕТАПИ Й НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ЕТИКИ.
2. ПЕРІОДИЗАЦІЯ ІСТОРІЇ ЕТИКИ.
1. ОСНОВНІ ЕТАПИ Й НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ЕТИКИ.
Історія розвитку етичної думки налічує майже 26-віко-вий період свого існування. Викристалізовуючись із вели-кої багатоманітності відображеної в людській думці моральної практики, етична думка поєднується з теоретич-ним осягненням моралі як особливого соціального явища. Зауважимо, що процес становлення етичної думки пов'я-заний з рядом труднощів, урахування яких важливе при аналізі історико-етичного матеріалу.
Первісна злитість людського світосприймання тісно переплела конкретно-практиковану мораль з ідеальними уявленнями про її сутність, місце в життєдіяльності сус-пільства, значення для кожної людини. Більш того, на ранніх етапах свого розвитку мораль була невіддільною від панівних у суспільстві міфів і ритуалів, традицій і фольклору, обов'язків індивіда перед Богом і своєю спіль-ністю. Тут етична думка репрезентована в численних зво-дах законів ранніх держав, найдавнішої словесності — епосі, «літературі мудрості», фольклорних формах, текстах священних релігійних книг. Разом із тим не лише мізер-ність, фрагментарність, а й, головним чином, недостатня виділеність самого предмета (моралі) не дає можливості кваліфікувати розглядуваний матеріал як власне етичний.
Та все ж він являє собою щонайцінніше зібрання історич-них свідчень морального життя людини в її розвитку.
Первісна вплетеність етичної думки в тканину прак-тикованої моралі успадковується й далі в історії етики і історичного існування морального феномена. З певного ж моменту починає формуватися особливий статус етичної думки, відмінної від простого раціонального відображення існуючої моралі як житейської мудрості.
Загострення соціальних невідповідностей між традицій-ними моральними нормами, що сягають корінням у слабко диференційований соціум первісності, та реальними умова-ми й потребами чимдалі більше стратифікованого суспіль-ства перших держав створювало особливі соціальні під-стави для виділення проблеми моральності як особливого предмета розгляду. Паралельно йшов процес розмивання міфологічного мислення, відкриття іншого інтелектуально-го горизонту. Виникнення останнього було зумовлене фор-муванням чужого релігійному світосприйманню раціональ-ного мислення, яке замість авторитету традицій (звичаєво-го права) створило авторитет закону, замість релігійного авторитету — авторитет людського розуму.
Саме в цій соціальній і пізнавальній ситуації вирішен-ня практичних моральних проблем (як треба чинити в житті, що таке добро і зло в поведінці людей, у чому при-значення людини, сенс її життя та ін.) набуває статусу теоретичної проблеми, тобто формується в предмет етики як учення про моральні цінності та норми, про морально належне в людській життєдіяльності. Інакше кажучи, в хо-ді соціального та морального розвитку людства вимальовується лінія власне етичної думки, що існує нарівні й паралельно з раціонально відображеною моральною прак-тикою.
Епіцентром такого типу відношення, в тому числі й проб-лем моральності, виступала свого часу грецька культура. Що ж до становлення філософської психологічно-морально орієнтованої думки в культурах Стародавнього Сходу, то воно значною мірою характеризувалося тією синкретичніс-тю всієї системи духовної культури, що була притаманна традиційним суспільствам. Усі основні давньосхідні вчення (конфуціанство, даосизм, буддизм) були водночас і релігією, й наукою, й філософією, й етикою. Вичленити остан-ню з цієї цілісної системи надзвичайно складно хоча б тому, що обґрунтування етики невіддільне від філософ-сько-релігійного світобачення.
З раціонально-логічним обґрунтуванням етичних проб-лем була пов'язана грецька філософська традиція. Крім того, різні варіанти античних вирішень етичних пізнаваль-них проблем використовувалися потому (звичайно ж, в ін-шій теоретично збагаченій формі) всією наступною серед-ньовічною та новоєвропейською думкою.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 Реферат на тему: ОСНОВНІ ЕТАПИ Й НАПРЯМИРОЗВИТКУ ЕТИКИ.ПЕРІОДИЗАЦІЯ ІСТОРІЇ ЕТИКИ.

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок