Головна Головна -> Реферати українською -> Культура -> Художні особливості Українського костюма. Орнаментальні мотиви та колорит оздоблення.

Художні особливості Українського костюма. Орнаментальні мотиви та колорит оздоблення.

Назва:
Художні особливості Українського костюма. Орнаментальні мотиви та колорит оздоблення.
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
5,35 KB
Завантажень:
18
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 
РЕФЕРАТ
на тему:
Художні особливості Українського костюма. Орнаментальні мотиви та колорит оздоблення.


Загалом для традиційного українського костюма характерні гео-метричні та рослинні мотиви орнаменту.
Розвиток орнаментального малюнка від елементарних форм до більш складних в історичному і територіальному аспек-тах простежується з півночі на південь. На півночі побутував найдавніший моно-хромний геометричний орнамент. На Південно-Західному Поділлі та в Карпа-тах (у гуцулів) геометричні мотиви ускладнювалися завдяки як графічній побудові, так і поліхромії. Рослинні мо-тиви, поширені на Середній Наддніпрян-щині, а також на Лемхівщині, вирізня-лися композиційною побудовою, техні-кою виконання, колоритом.
Орнаментальні мотиви ткання і ви-шивки, які складалися протягом століть, були віддзеркаленням оточуючого світу. Про це свідчать народні назви геометрич-ного і рослинного орнаменту: сонечка, оленячі ріжки, жаб'ячі очі, жучки, зозу-лі, грабельки, гребінки, дубові листочки, огірочки, жолудь, хмелик, ведмежа лапа, човник, зірка, рожа, кружки, віконця, церковця та ін.
Найпростіший орнаментальний мо-тив — лінійно-геометричний, обумовле-ний технікою ткацтва. Він був пошире-ний в усій Україні, але найбільше побуту-вав на Волині та Поліссі.
Жіноче вбрання. Східне Поділля
Жіноче вбрання. Полтавщина
В українській орнаментиці досить часто присутній мотив ромба. Найпро-стіша його форма,— квадрат, поставле-ний на кут, іноді ромби бували витягну-тими в горизонтальному чи вертикаль-ному напрямку. Такий декор характер-ний для північної частини України. Чим-далі на південь ромб ускладнювався, його зовнішній контур збагачувався гост-рими зубцями, прямокутними сходинка-ми та гачкоподібними елементами (куче-рями, ріжками). Ромбовидні мотиви при-крашали жіночі та чоловічі сорочки, за-паски, пояси, ткані кінці переміток (переміткові забори) та ін.
З-поміж геометричних узорів виділя-лися зірко- та хрестоподібні. Серед пер-ших була поширена розетка з восьми витягнутих паралелограмів, які з'єднува-лися попарно. Як додаткові орнамен-тальні мотиви часто виступали половин-ки восьмипелюсткових розеток. Ціла восьмипелюсткова розетка була основою орнаменту або вписувалася в ромб. До-повненням до ромбів і зірок були прямий або косий хрест (у вигляді двох ліній, перетнутих під прямим кутом), ламана крива, а також трикутники, що заповню-вали простір між ромбами. Свастичні зображення траплялися на сорочках По-ділля. 8-подібні мотиви мали значне по-ширення на Середній Наддніпрянщині, Поділлі та Покутті.
У цілому мотиви ромба, хреста, свас-тики, восьмипелюсткової розетки нале-жать до найдавніших в орнаментиці — не тільки українців, а й багатьох інших народів світу.
Крім геометричного, значну роль у декоруванні традиційного одягу викону-вав рослинний орнамент. У жіночих со-рочках Середньої Наддніпрянщини, Бу-ковини, частково Волині та Поділля був поширений сильно геометризований мо-тив дерева: від уставки вертикальними рядами тягнуться гілки листків, квітів, а також хмелю й винограду. Причому в наддніпрянських, подільських та буко-винських сорочках гілки завжди спря-мовані вгору, а у волинських — додолу.
Стилізований рослинний орнамент застосовувався менше — головним чи-ном для оздоблення кожухів, шкіряних безрукавок (бунд, друшляків), іноді — жіночих юпок. У Галичині таким орна-ментом прикрашали суконні свити, жіно-чі сорочки, фартухи, запаски, жіночі полотняні безрукавки — кабати, камізельки.
З початком XX ст. на Середній Над-дніпрянщині, Волині, частково на Поділ-лі та Буковині почали поширюватися натуралістичні зображення квітів, листя, пуп'янків, якими декорували чоловічі та жіночі сорочки. Головними мотивами найчастіше виступали рожа (сентифолія), а також гвоздика, виноград, дубове листя.
Значно рідше, ніж геометричні й рос-линні, траплялися в орнаментації зоо-морфні мотиви. Це зображення птахів (потят), якими оздоблювали жіночі со-рочки та запаски на Закарпатті й Буко-вині.
Композиція орнаментальних мотивів тканих прикрас одягу завжди була прямолінійною, що знову ж обумовлене специфікою ткацтва.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 Реферат на тему: Художні особливості Українського костюма. Орнаментальні мотиви та колорит оздоблення.

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок