Головна Головна -> Реферати українською -> Культура -> Генезис культури,специфіка культурних знань

Генезис культури,специфіка культурних знань

Назва:
Генезис культури,специфіка культурних знань
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
4,35 KB
Завантажень:
411
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 
Реферат
на тему:
“Генезис культури,
специфіка культурних знань”


Поняття "культура" складне і багатогранне. Чима-ло філософів та інших дослідників давніх і новітніх часів цікавились цим питанням. Саме слово "культура" латин-ського походження і означає "обробіток", "догляд".
Вперше це поняття вжив видатний римський мислитель, оратор і державний діяч Цицерон (106—43рр. до н.е.). У культурі він вбачав, з одного боку, діяльність по перетво-ренню природи на благо людини, а з іншого, — засіб удос-коналення духовних сил людини, її розуму.
Пізніше слово "культура" все частіше починає вжива-тися як синонім освіченості, вихованості людини, і в цьо-му розумінні воно увійшло по суті у всі європейські мови. У середні віки поняття "культура" асоціюється з міським укладом життя, а пізніше, в епоху Відродження, з доско-налістю людини. Нарешті, у XVII ст. слово "культура" на-буває самостійного наукового значення.
Німецький філософ XVII ст. Й.Рейдер відстоював ідею історичного прогресу людства, пов'язуючи його з розвит-ком культур. Він підкреслював, що творення і засвоєння набутої людством культури є необхідною умовою станов-лення людини, її "другим народженням".
Український філософ Г. Сковорода вперше поставив пи-тання про культуру як окремий, незалежний від природи, символічний світ, у якому вищі цінності людського буття, все святе і божественне, розкриваються і побутують у сим-волічній формі.
Сьогодні не існує загальноприйнятого визначення куль-тури. У світовій літературі можна знайти більш як 500 визначень поняття "культура".
Говорячи про походження, або іншими словами про генезис культури, варто сказати, що в суспільстві традиційно розрізняють два основні напрямки культу-ри — матеріальний і духовний, — відповідно до двох голов-них сфер людської діяльності — матеріальної і духовної. Матеріальна культура охоплює всю сферу виробничої діяль-ності людства та її результати: як знаряддя праці, житло, предмети повсякденного побуту, одяг, будівельні споруди, засоби зв'язку, пам'ятники і монументи тощо. Духовна культура стосується області свідомості, пізнання, моралі, виховання, освіти, науки, мистецтва, літератури та інших сторін духовної діяльності людини. Сюди також належать релігія і міфологія, світоглядні, політичні, моральні та інші уявлення людей. Між матеріальною і духовною культурою існує тісна органічна єдність.
Будь-яка абсолютизація чи недооцінка матеріальної або духовної сторони культури надзвичайно збіднює її як ба-гатогранне і цілісне явище.
Специфіка культурних знань полягає, в першу чергу, в тому, що їх структура представляє собою цілий макросвіт. Культурні знання охоплюють освіту, науку, мистецтво, літературу, міфологію, мораль, політику, право, релігію. При цьому всі їх елемен-ти взаємодіють між собою, утворюючи єдину систему та-кого складного явища, як культура.
Також визначається певна типологія культурних знань відпові-дно до її носіїв. Залежно від цього необхідно виділити світо-ву і національну культури. Світова культура — це синтез кращих досягнень усіх національних культур різних народів, що населяють нашу планету.
Знання національної культури уособлюють надбання культур різних соціальних верств і прошарків населення кожного окремого суспільства. Своєрідність національної культури, її неповторність і оригінальність виявляються як у духовній (мова, література, музика, живопис, релігія), так і в матеріальній (традиції виробництва, праці, ведення гос-подарства) сферах життя і діяльності народу. Так, зокре-ма, виділяють національні культури — українську, російсь-ку, французьку та ін.
Кожен народ, створюючи власну національну культуру, тим самим робить внесок у світову культуру, здійснюючи за її допомогою зв'язок з навколишньою природою та інши-ми народами. В результаті такого спілкування відбуваєть-ся взаємне культурне збагачення. І як наслідок — різні куль-тури розвиваються, ускладнюються, стають набагато різно-манітнішими.
Знання світової культури — феномен глобальний. Національна культура є частково і джерелом світової культури, одночасно витікаючи з неї.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 Реферат на тему: Генезис культури,специфіка культурних знань

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок