Головна Головна -> Реферати українською -> Культура -> реферат: Культурні епохи

Загрузка...

Культурні епохи / сторінка 2

Назва:
Культурні епохи
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
16,80 KB
Завантажень:
290
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8 
); 5) занепад культури, викликаний політичним ослабленням Візантії (кінець XII—XIII ст.); 6) зародження обмеженого візантійського гуманізму, харак-терною ознакою якого було відновлення античної освіче-ності (XIV — початок XV ст.).
Слід підкреслити, що культура Візантії — це своєрідний міст від античності до середньовіччя. Одночасно цей міст єднає культури Заходу і Сходу, є особливим проявом їхньо-го синтезу, зумовленого географічним положенням і багато-національним характером Візантійської держави. Пере-плетення європейських та азіатських впливів, греко-римсь-ких і східних традицій наклало відбиток на суспільне життя, релігійно-філософські ідеї, літературу та мистецтво Візантії. Своєрідність візантійської цивілізації полягає в тому, що вона відрізняється від середньовічної культури Західної Європи елементами східних цивілізацій і спадкоємністю культур Стародавньої Греції та Стародавнього Риму.
У Візантії існувала мовна та релігійна спільність. Етнічну основу цієї держави становили греки та еллінізоване насе-лення областей, де панували грецька мова й античні зви-чаї. Тут довго зберігалася романізація адміністративного апарату, армії та судочинства. Державною мовою була ла-тина, а з VII ст. — грецька мова. В духовному житті візан-тійського суспільства панувало християнство, антична куль-турна спадщина тут була піддана відчутному впливу його греко-православного різновиду.
Відмінності православ'я від католицизму відбились у своєрідності філософсько-богословських поглядів грецько-го Сходу, в догматиці, літургії та обрядовості православної церкви, системі християнських етичних та естетичних цін-ностей Візантії.
Оскільки візантійська культура, на відміну від середньо-вічної західноєвропейської, спиралася не лише на христи-янство, але й на античну спадщину, це проявилося не тільки в мистецтві, але й в науці, зокрема медичній. Лікарі Візантії були добре знайомі з творами медиків Греції і Риму.
Лікар візантійського імператора Юліана Відступника Орибазій (326—403 рр. н.е.) зібрав грецьку медичну літера-туру і створив численну медичну енциклопедію "Синопсис" у 70-ти томах. Крім витягів з робіт різних авторів, Орибазій включив у книгу власні висновки і узагальнення.
Подібно до Орибазія, енциклопедистами у Візантійській імперії були Олександир Тральський, Аецій Амідійський (VI ст.), Павел Егінський (VII ст.). Створення таких енци-клопедій стало значним вкладом візантійських вчених у збереження наукових знань стародавнього світу.
У середині IX ст. у Візантії утворюються вищі навчальні заклади, де поряд з філософією, математикою, астрономією, філологією викладалася також медицина.
Великою заслугою середньовічної медицини Сходу стало створення громадських лікарень і аптек. Лікарні виникали на основі притулків для подорожніх, цьому сприяв розвиток торгівлі і необхідність надавати допо-могу хворим, які зупинялися в заїзних дворах. Утриман-ня лікарень у Візантії знаходилось у віданні церкви. В статутах візантійських монастирів містився детальний опис розпорядку лікарень, організації навчання лікарській справі, надання допомоги хворим.
Завдяки постійним зв'язкам з Візантією Київська Русь раніше, ніж народи Західної Європи, ознайомилася з культурними досягненнями античного світу.
Після занепаду Римської імперії та поділу її на дві частини центром Східної Римської імперії стає Константинополь, заснований у 330 р. на місці давньогрецького поселення Візантій. Звідси й походить назва величезної наддержави — Візантії, до якої входили в різні часи Македонія, Сирія, Мала Азія, Єгипет. Природно, що на мистецтво Візантії, яке роз-вивалося майже протягом тисячоліття (395—1453), вплива-ли не тільки греко-елліністичні традиції, а й художня куль-тура Передньго Сходу, а також варварських держав, у тому числі сусідів-слов'ян.
За епохи Середньовіччя християнська ідеологія проникає в усі сфери Суспільного життя, підкорюючи собі філософію, науку, мистецтво. Світська і духовна влади взаємно допов-нюють одна одну: могутні феодали були водночас і всесиль-ними церковниками.
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно

Загрузка...
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8 
Реферат на тему: Культурні епохи

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок