Головна Головна -> Реферати українською -> Культура -> Скачати реферат: Культурні епохи

Культурні епохи / сторінка 4

Назва:
Культурні епохи
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
16,80 KB
Завантажень:
290
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8 

Значне місце у візантійській художній культурі займала мініатюра. Вона значною мірою відбивала реальну дійс-ність, подекуди наслідуючи античну традицію. До кращих творів слід віднести Паризький псалтир (X ст.). У мініа-тюрі "Давид, що грає на лютні" образ музиканта приваб-лює реалізмом, значне місце в композиції посідає пейзаж.
Зберігаючи античні традиції, візантійське мистецтво ви-робило власний урочисто-репрезентативний стиль, пов'я-заний головним чином з церковними догмами. Майстри Візантії зуміли надихнути канонічні форми реалістичністю, живими ознаками часу, емоційно наситити зображення.
У 1453 р. внаслідок турецького завоювання Візантійсь-ка імперія припинила своє існування. Проте вплив її куль-тури яскраво позначився на мистецтві Західної Європи, південних слов'ян, Київської Русі, Закавказзя.
У період середньовіччя закладаються основи євро-пейської цивілізації, оскільки в стародавні часи не було Єв-ропи у сучасному розумінні культурно-історичної спільно-ти. Позитивний вклад середньовіччя в історію культури людства величезний, він дістав прояв в усіх її галузях — в освіті, філософії, конкретних наукових знаннях, мистецтві.
Таким чином, у надрах середньовіччя була нагромаджена величезна духовно-культурна енергія, яка сприяла яскра-вому спалахові людського генія в часи Відродження і Ре-формації.
ЕПОХА ВІДРОДЖЕННЯ
ТА ЇЇ ГУМАНІСТИЧНИЙ ХАРАКТЕР
Відродження, або Ренесанс, — одна з найбільш зна-менних епох в історії людської цивілізації. Термін "Кепіззапсе" (Відродження) був уведений Джорджо Базарі (151 1 — 1574) — видатним італійським живописцем, архітек-тором та істориком мистецтва XVI ст.
Хронологічно європейське Відродження як єдиний куль-турний рух розгорнулося в межах XIV — початку XVII ст. й охопило Італію, Іспанію, Францію, Німеччину, Англію, Далмацію, Угорщину, Польщу, Чехію, північну Хорватію. Але в цих різних країнах воно проходило асинхронно.
Передусім Відродження розпочалося в Італії і в XIV — першій половині XV ст. розвивалося тільки в цій країні, а згасати там почало вже з середини XVI ст. У Німеччині швидке піднесення ренесансного культурного руху при-падає на кінець XV — першу третину XVI ст., далі так само швидко загальмовується. У Франції Відродження охопило XVI ст., в Англії та Іспанії — кінець XV — початок XVII ст.
Найповніше і найпослідовніше еволюція Відродження проходила в Італії. Відродження — це могутній культурний рух у межах XIV — початку XVII ст., в ході якого відбуло-ся подолання духовної диктатури і деспотії церкви, виникла нова культура, звернена до земних справ, прагнення лю-дей до щасливого життя, а також нова система національ-них літератур, нова філософія і наука; небувалого розквіту досягло у ту пору мистецтво. Характерними ознаками куль-тури Ренесансу були такі:
1) Світський, нецерковний, характер культури Відро-дження, що було наслідком секуляризації (звільнення) сус-пільного життя загалом.
2) Відродження інтересу до античної культурної спад-щини, яка була майже повністю забута у середні віки.
3) Створення людської естетично-художньої спрямова-ності культури на противагу релігійній домінанті у куль-турі середніх віків.
4) Повернення у власне філософських дослідженнях до античної філософії і пов'язана з цим антисхоластична спря-мованість філософських вчень Відродження.
5) Широке використання теорії "подвійної істини" для обґрунтування права науки і розуму на незалежне від релігії і церкви існування.
6) Переміщення людини як основної цінності у центр світу і в центр філософії, літератури, мистецтва та науки.
Відродження виникло, по-перше, на грунті досягнень се-редньовічної цивілізації, зокрема, періоду пізнього серед-ньовіччя, коли феодальне суспільство досягло найвищого розвитку і зазнало великих змін. У XIV—XV ст. відбувало-ся швидке піднесення економіки і культури міст, з'явили-ся нові технічні винаходи (друкарський верстат, компас, артилерія та ін.), розвинулося кораблебудування і море-плавство, зроблено великі географічні відкриття.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8 
Реферат на тему: Культурні епохи

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок