Головна Головна -> Реферати українською -> Культура -> Скачати: Культурні епохи

Загрузка...

Культурні епохи

Скачати:* Captcha
* - щоб завантажити роботу, введіть в поле код з картинки і натисніть кнопку "Завантажити"

Загрузка...Назва:
Культурні епохи
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
16,80 KB
Завантажень:
290
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8 
Реферат
на тему:
“Культурні епохи”


Упродовж розвитку людства виокремились певні куль-турні епохи: антична культура, культура середньовічна, культура доби Відродження; окремі форми культури: полі-тична, соціальна, правова, економічна, екологічна, фізич-на, моральна і т.д.
АНТИЧНА КУЛЬТУРА
Антична культура — це культура Стародавньої Греції і Риму, яка заклала підвалини європейської культури. "Античний" (від лат. antios) означає "давній". У працях істориків античним світом традиційно називають суспільства Стародавньої Греції та Стародавнього Риму з IX ст. до н. е. по V ст. н. е. У наш час поняття античності поширюється також і на крито-мікенську епоху (III—II тис. до н. е.), так звана егейська культура, яка існувала на о. Крит, островах і узбережжі Егейського моря та в материковій Греції. Розквіт її (2100—1500 рр. до н. е.) супроводжувався створенням ви-сокохудожніх архітектурних пам'яток, керамічних виробів тощо. Деякі елементи цієї культури виявлено на території найдавніших землеробських племен Трипілля. Таким чином, історія античності охоплює період формування, розквіту і загибелі рабовласницьких держав Середземномор'я з III тис. до н. е. до середини V ст. н. е., коли перестала існувати Західна Римська імперія.
Антична цивілізація межувала зі стародавніми цивіліза-ціями Сходу — Єгиптом, Фінікією, Персією та ін., підтри-мувала з ними жваві торговельні та культурні контакти. Хоч антична культура, особливо у початковий період свого розвитку, чимало запозичила з більш розвинених на той час культур Сходу, вона була явищем глибоко оригінальним. Характерною рисою культур Сходу був геоцентризм, обож-нення царської влади, безумовна влада авторитету, підкореність особистості державі, монументальність, симво-лічність, декоративність. Антична ж, особливо еллінська, культура звернена до людини, і це природно, бо породило її зовсім інше суспільство.
Основою суспільного життя в античних державах був поліс, тобто місто-держава, що об'єднувала місто і навко-лишні землі з селами. Поліс був самостійною політичною, господарською, культурною одиницею, об'єднанням вільних громадян. Саме з розвитком полісів створювались акрополі, склалася система архітектурних ансамблів, яка знайшла свій подальший розвиток у класичний період. З VI ст. до н. е. в більшості полісів встановилась демокра-тична форма правління, що охороняла права кожного гро-мадянина, робила його активним і свідомим учасником політичного життя. Майже всі громадяни полісів були гра-мотними. Сутністю полісного життя була єдність незалеж-них людей в ім'я спільного існування, безпеки та свободи. Ці обставини сприяли вихованню в еллінів та римлян пат-ріотизму, розвиненого почуття власної гідності, волелюб-ності, мужності, допитливості, схильності до раціонального осмислення світу.
Погляд на людину як на унікальне явище природи, повага до особистості громадянина поліса зумовили таку характерну рису античної культури, як антропоморфізм, — перенесення властивих людині рис на природу і навіть на богів. Останніх греки, а пізніше і римляни уявляли у виг-ляді людей — безсмертних, прекрасних і вічно молодих. Одвічне прагнення до гармонійного розвитку людини, єдність фізичної і духовної краси знаходилися в центрі античної філософії, мистецтва, міфології. Все це зумовило непересічне значення античної доби для людства, його культурного поступу.
КУЛЬТУ-РА СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ
Протягом усієї своєї тисячолітньої історії Візантія була центром своєрідної культури, яка формувалася під впливом римської, грецької та елліністичної традицій.
У культурному житті розмаїта візантійська культуроло-гія розмежовується на такі основні періоди:
1) відмирання античності і встановлення нової середньо-вічної культури в дусі християнського віровчення (IV— VII ст.); 2) культурний спад у зв'язку з економічним зане-падом та аграризацією міст (кінець VII— початок IX ст.); 3) нове культурне піднесення Константинополя та інших провінційних міст (середина IX—X ст.); 4) найвищий роз-виток візантійської культури, зумовлений розквітом місь-кого життя (XI—XII ст.

Загрузка...
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8 
Реферат на тему: Культурні епохи

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок