Головна Головна -> Реферати українською -> Культура -> Естетична культура та шляхи її формування. Особливості та зміст естетичної культури особистості

Естетична культура та шляхи її формування. Особливості та зміст естетичної культури особистості

Назва:
Естетична культура та шляхи її формування. Особливості та зміст естетичної культури особистості
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
4,99 KB
Завантажень:
197
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 
Реферат на тему:
Естетична культура та шляхи її формування. Особливості та зміст естетичної культури особистості


Ключові поняття і терміни: естетична культура, естетич-на культура особистості, естетична культура суспільства, естетичне виховання, самовиховання.
Найчастіше під естетичною культурою розуміють сукупність естетичних цінностей, засобів їх створення та вживання. Струк-тура естетичної культури багатомірна. Вона містить естетичну свідомість людей, що відтворюється в ідеалах, потребах, наста-новах, смаках, поглядах, концепціях; естетичні моменти різних видів діяльності (у праці, побуті, під час спілкування, у суспіль-ному житті, спорті тощо); естетичне виховання V різноманітті сфер та засобів свого прояву. Залежно від соціальної значущості розрізняють естетичну культуру особистості, естетичну культу-ру соціальної групи, естетичну культуру конкретного суспіль-ства, естетичну культуру людства в цілому.
Співвідношення естетичної культури особистості та естетич-ної культури суспільства (або взагалі усього людства) визначаєть-ся тією мірою засвоєння естетичних цінностей, якою володіє кон-кретна особистість. Тому естетична культура особистості – це ступінь, рівень опанування естетичною культурою суспільства. Проте естетична культура являє собою грань загальних, універ-сальних людських відносин і тому виступає як міра універсаль-ності та гармонійності особистості. Ні інтелектуальний, ні емоцій-ний розвиток особистості не може бути повним, якщо вона есте-тично нерозвинена. Естетична культура забарвлює і емоції, і волю, і розум людини вмінням бачити, відчувати та створювати красу. Естетично розвинена людина ставиться до себе, до природи, до інших не як споглядач, а як людина, що відчуває унікальність та своєрідність іншого. Але парадокс естетичного відношення до дійсності полягає в тому, що суб'єкт безпосередньо переживає свою єдність з навколишнім світом, який не протистоїть людині у своїй відчуженій об'єктивності, але відкривається як світ люди-ни, споріднений з нею та зрозумілий їй. Лише за цієї умови можливе підвищення людської діяльності до рівня творчості.
Але зміна відношення до зовнішнього світу – це завжди і нове ставлення до самого себе, новий рівень самосвідомості. Пе-реростаючи відчужене відношення до оточуючого як до зовні об-межуючого «не-Я», людина відкриває, що не знала раніше сама себе, і вона переборює самовідчуження, відновлює свою цілісність, присвоює свою дійсну, універсальну людську якість: «Все в мені, та я в усім» (Ф. Тютчев). У цьому полягає величне значення есте-тичної культури для становлення особистості незалежно від того, знаходить це відображення у художній творчості, чи ні.
У формуванні естетичної культури мистецтву належить особ-ливе місце: за будь-яким фактом художньої творчості у будь-якому виді мистецтва, за будь-яким яскравим виявом спеціального обда-рування художника та музиканта, архітектора та поета, актора та скульптора насправді лежить дещо набагато загальніше, глибше та первинніше – відношення людини до життя. Не до мистецтва, його цінностей, їх створення та відтворення, а до самої навко-лишньої дійсності, яка ще не перетворена художньою творчістю, тобто ставлення до дійсності, яка створює саму можливість її естетичного освоєння. Воно може й не виявитися у спеціальній художній діяльності, а втім становить духовне багатство людини, яка володіє таким ставленням, що є притаманним кожному.
Художники є основними охоронцями, оберігачами «естетич-ного потенціалу» людства: їх творчість здатна пробуджувати ана-логічні істотні сили й в інших людях; залучення до мистецтва може виступати для всіх як «розпредмечування» та «присвоєн-ня» загальнолюдській здатності естетичного відношення до життя.
Естетична культура змінює відношення людини до природи. Ця зміна пов'язана з подоланням відчужено-утилітарного підхо-ду до неї (тільки як до об'єкта раціонального пізнання та вико-ристання). Відкриваючи у ній деякий споріднений собі зміст, людина відкриває «природне» в самій собі.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 Реферат на тему: Естетична культура та шляхи її формування. Особливості та зміст естетичної культури особистості

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок