Головна Головна -> Реферати українською -> Культура -> Культура XIX-XX століття

Культура XIX-XX століття

Назва:
Культура XIX-XX століття
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
19,64 KB
Завантажень:
331
Оцінка:
 
поточна оцінка 4.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Реферат на тему:
Культура XIX-XX століття
 


ПЛАН.
I. Світова культура XIX століття.
1.1 Науково-технічний прогрес і формування нових світоглядних орієнтирів.
1.2 Основні художні течії XiX ст: класицизм, романтизм, реалізм.
1.3 Особливості розвитку художньої культури в кінці XIX ст.
II. Світова культура XX ст.
2.1 Загальна характеристика світової культури XX ст., її особли-вості та
періодизація.
2.2 Модернізм як специфічний культурний феномен XX ст.
2.3 "Масова культура" та її роль у сучасному суспільстві.
Висновок.
Використана література.


I. Світова культура XIX століття.
1.Науково-технічний прогрес і формування нових світоглядних орієнтирів.
Започатковані епохою Просвітництва тенденції культурного розвитку знайшли своє продовження в XIX столітті, однак в цей період проявили се-бе нові соціально-історичні фактори, які суттєво вплинули на всю систему культурного життя Європи.
Одним із таких факторів став промисловий переворот, суть якого поля-гала в переході від мануфактурного до машинного виробництва. Цьому процесові в значній мірі сприяло створення парової машини видатним анг-лійським винахідником Джеймсом Уаттом. Промисловий переворот доко-рінно змінив не лише технічну основу виробництва, а й суттєво вплинув на побут, ціннісні орієнтації людей. Швидкими темпами зростав процес урбанізації, втягуючи у вир міського життя мільйони людей, ламаючи звичний патріархальний спосіб існування. Все це формувало відчуття напруженої динаміки оточуючої дійсності. Впродовж XIX століття людство нагромадило велику кількість наукових знань, успішно застосувавши їх на практиці.
| Так, однією з найбільших проблем, розв'язаних в даний період, було отри-мання і використання електроенергії. Великий вплив на розширення інформаційного простору, на весь культурний процес світового розвитку мало винайдення телефону, радіо, фонографа, грамофона та ін.
Якісному стрибку в розвитку природознавства сприяли три великі від-криття: створення клітинної теорії, відкриття закону збереження і перетво-рення енергії, створення еволюційної теорії. У природознавстві назрівала заміна метафізичного погляду на природу - діалектичним.
Успіхи в галузі природознавства позитивно вплинули на розвиток філо-софської думки. Особливо виділяється в цей період німецька класична фі-лософія, яка веде свій початок з часу появи перших праць Іммануїла Канта. Важливе місце у філософії Німеччини посідають Йоган Готліб Фіхте та Фрідріх фон Шеллінг, а вершиною німецького класичного ідеалізму вважа-ється філософія Георга Вільгельма Фрідріха Гегеля, головне досягнення якого теорія діалектики. Дуже важливо, що Гегель зробив спробу система-тизації всього змісту виробленої людством культури. Всю історію людства філософ розглянув як єдиний процес, в якому кожна доба займає своє особ-ливе місце і спричиняє вплив на наступні епохи.
Філософія Гегеля мала величезний вплив на розвиток науки в цілому та Історичних досліджень зокрема. Філософи та історики намагалися з'ясувати закономірності різних періодів світової історії. Характерно, що в цей період надзвичайно зросло загальне захоплення історією. Майже в усіх європейсь-ких країнах утворюються історичні товариства, формуються національні школи істориків, серед яких особливо виділяється школа, яка склалася у Франції в добу Реставрації (О.Тьєррі, О.Міньє, Ф.Гізо). Формування світо-глядних орієнтирів відбувалося і в сфері розвитку суспільно-політичної" ду-мки, яка в країнах Західної Європи найбільш рельєфно представлена такими течіями, як консерватизм, лібералізм, соціалізм.
Всі ці процеси та фактори робили відповідний вплив на розвиток художньої культури, для якої характерним було розмаїття напрямів, методів, видів та жанрів. Діячі мистецтва, художньо відображаючи світ, по-своєму допомагали людям пізнавати його красу, Його цінності та прерогативи. XIX століття породило справжніх титанів людського духу.
2.Основні художні течії XiX ст: класицизм, романтизм, реалізм.
Для європейської культури притаманна була послідовна зміна трьох основних художніх напрямів: класицизму, романтизму, реалізму, І лише наприкінці століття дають про себе знати перші ознаки модернізму, що зго-дом вилилися в буйне розмаїття художніх течій на початку XX ст.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Реферат на тему: Культура XIX-XX століття

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок