Головна Головна -> Реферати українською -> Культура -> Народні композиційні прийоми ство-рення комплексів одягу; способи поєд-нання та носіння комплексів убрання. Особливості оздоблення одягу різних регіонів України

Народні композиційні прийоми ство-рення комплексів одягу; способи поєд-нання та носіння комплексів убрання. Особливості оздоблення одягу різних регіонів України

Назва:
Народні композиційні прийоми ство-рення комплексів одягу; способи поєд-нання та носіння комплексів убрання. Особливості оздоблення одягу різних регіонів України
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
5,02 KB
Завантажень:
190
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 
РЕФЕРАТ
на тему:
Народні композиційні прийоми ство-рення комплексів одягу; способи поєд-нання та носіння комплексів убрання. Особливості оздоблення одягу різних регіонів України


Для традиційного костюма характерна наявність усіх життєво важливих склад-ників, котрі об'єднувалися у функціо-нально та художньо довершений ан-самбль, який побутував тільки в даній місцевості. При цьому народні майстри використовували всі можливі матеріали залежно від призначення одягу. Крім того, важливим засобом, що узгоджував усі елементи композиції, була орнамен-тація. Орнамент органічно з'єднувався з тим чи іншим елементом убрання, який він прикрашав, розвивав якийсь худож-ній образ на різних деталях костюма, вносив загальну композиційну рівно-вагу.
Оздоблення кептарів. Закарпаття
Особливу роль у композиційній ціліс-ності класичних форм українських комп-лексів одягу, їхніх локальних варіантів відігравали головні убори, прикраси, поя-си, взуття. Крім того, етнографічні комп-лекси будувалися на характерних для да-ної території художньо-композиційних принципах, певній естетичній системі. Це проявлялося у виборі виду одягу, його матеріалу, крою, пропорцій, оздоб-лення, способів носіння тощо. Народні майстри виконували свої вироби творчо, не копіюючи одне одного, створюючи розлогу палітру костюма кожного ре-гіону.
Базуючись на антропологічних особ-ливостях місцевого населення, компози-ція костюма узгоджувалася не тільки з зовнішніми ознаками (будовою облич-чя, кольором очей, волосся, зачіскою, статурою), а й із постановкою фігури, манерою рухатись тощо. Органічне злит-тя найтиповіших антропологічних особ-ливостей із костюмом, цілісність цього образу й створили етнографічні типи українців: подолян, наддніпрянців, гуцу-лів, слобожан і т. д.
Особливості оздоблення одягу різних регіонів України. Наостанок доцільно коротко підсумувати вищесказане в ре-гіональному аспекті, що слугуватиме повторенню та закріпленню матеріалу.
Почнемо з Полісся. За характером декорування одягу воно ділиться на дві частини: правобережну (Центральне й Волинське Полісся) та лівобережну (Східне Полісся).
На Центральному й Волинському По-ліссі пануючим видом декорування було ткання, на Східному — вишивка і ткан-ня. Колорит тканих і вишитих прикрас стриманий, переважала монохромність (червоний колір — на Центральному і Волинському Поліссі, білий — на Схід-ному). Побутувала також і двоколірність (червоний із чорним, білий із червоним), яка на початку XX ст. витіснила моно-хромність.
Основною технікою вишивання на Східному Поліссі було настилування, а на Центральному і Волинському — зани-зування, котре імітувало ткацтво. Вишив-ка визначалася графічною чіткістю узо-ру, високою майстерністю виконання. Переважав геометричний орнамент: восьмипелюсткові розетки, ромби, три-кутники, а також сильно геометризовані рослинні мотиви.
Щодо верхнього суконного одягу, то він прикрашався досить скромно — за допомогою шнурів та нашивок із сукна.
В оздобленні одягу Середньої Над-дніпрянщини головне місце належало вишивці. Вбрання правобережної і ліво-бережної частин цього регіону також мало певні відмінності.
Оздоблення традиційного одягу. Наддніпрянщина
На Лівобережжі переважала моно-хромія — вишивка білими, сірими чи під-синеними нитками. Найпоширенішою вишивальною технікою було настилуван-ня, поєднане з ажурним вирізуванням, яке підкреслювало і відтіняло білу ви-шивку. Орнаментальні мотиви — геомет-ризовані, рослинні, рідше зооморфні. На Правобережжі побутували двоколір-ність — червоного і синього — та ба-гатоколірність (із початком XX ст.). Техніки вишивки — набирування, ме-режка, траплялося вирізування.
З кінця XIX ст. набула поширення вишивка хрестиком, виконувана червони-ми і чорними бавовняними нитками. Змінилися й орнаментальні мотиви: міс-це геометричного та геометризованого рослинного орнаменту заступило натура-лістичне зображення троянди.
В оздобленні безрукавного і верхньо-го плечового одягу значну роль відігра-вала аплікація бавовняним оксамитом — плисом.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3 
Реферат на тему: Народні композиційні прийоми ство-рення комплексів одягу; способи поєд-нання та носіння комплексів убрання. Особливості оздоблення одягу різних регіонів України

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок