Загрузка...
Головна Головна -> Реферати українською -> Культура -> Соціологічна сутність культури

Загрузка...

Соціологічна сутність культури

Назва:
Соціологічна сутність культури
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
10,34 KB
Завантажень:
302
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0
Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 
Реферат
На тему:
Соціологічна сутність культури


Соціологія вивчає суспільство крізь призму діяльності людей. Коли суспільство — це сукупність людей, які поєдналися соці-альними зв'язками й відносинами, утво-рюючи соціальні спільноти і створюючи соціальні інститути, то культура — про-дукт їхньої діяльності, умова дальшого їхнього існування. Це:
сукупність матеріальних і духовних цін-ностей, що відбивають певний рівень істо-ричного розвитку даного суспільства і людини;
рівень опанування того чи того виду знань або діяльності;
сфера духовної життєдіяльності суспільства (система осві-ти, виховання, релігії, творчого творіння тощо);
форми соціальної поведінки людини, зумовлені рівнем її виховання й освіти.
Термін «культура» (лат. cultura — обробіток, виховання, освіта, розвиток, шанування) як самостійна лексична одиниця існує лише з XVIII ст. До цього він використовувався тільки в словосполученнях, означаючи функцію чогось — здобуття знань (cultura scientiae), удосконалення мови (cultural literatum), вироблення правил поведінки (cultural jurios) тощо. Згодом цим терміном почали позначати всі ті зміни в навколишньому середовищі, що здійснюються, матеріальні й моральні цінності, що створюються не природою, а людьми (зна-ряддя праці, соціальні форми життя, звичаї, взірці, норми, соціаль-ний контроль тощо), те, що відрізняє людину від тварин, — людські якості, які не регулюються біологічними інстинктами, не успадко-вуються від природи, не передаються генетично, а формуються (під впливом досвіду, набутого людством) конкретною людиною в собі, в інших людях, у суспільстві в результаті соціальної взаємодії.
До культури належать також і ті явища, що поєднують природ-ний інстинкт людини і соціальний контроль над ним. Наприклад, здатність людини силою захистити особисту позицію в конфлік-тній ситуації і вміння стримати себе від насильницьких дій.
Культура — це спосіб засвоєння реальної дійсності на підставі оцінки й виявлення різних цінностей, норм, орієнтацій, засобів, які втілені в різних видах дій у різних формах. Вона допомагає людині відрізнити добре від поганого, розумне від дурного, до-зволене від недозволеного, прибуткове від збиткового тощо. У поведінці людей, в їхній діяльності культура втілюється в пред-метно-речових і знаково-символічних формах. Вона здатна роз-виватися.
Сприйняття культури відбувається в процесі соціалізації осо-бистості, її виховання й навчання. За допомогою книжок, засобів масової інформації, спілкування, спостереження за поведінкою інших, за допомогою власної діяльності людина нагромаджує власний досвід, робить своїм здобутком культуру сім'ї, нації, людства в цілому. У цьому сенсі розвиток людства означає роз-виток культури.
Однозначне тлумачення культури неможливе, бо вона прони-зує всі сфери життєдіяльності суспільства, набуваючи різних від-тінків. Немає іншого терміна в соціології, котрий би так часто вживався і був таким значущим, як культура. Ще на початку сто-ліття Е. Тайлор визначив культуру (цивілізацію) як комплекс знань, вірувань, мистецтва, моральності, законів, звичаїв і де-яких інших здібностей і звичок, засвоєних людиною—членом су-спільства.
Поняття «культура» і «цивілізація» Е. Тайлор уживав як сино-німи. Проте згодом чітко виявилися «виразки» цивілізації — термоядерна і біологічна зброя, екологічні кризи, Чорнобильська катастрофа, урбанізація з її крайнощами, наркоманія тощо. Усе, що в цивілізації спрямоване проти людини, її життя, фізичного й морального здоров'я, не може утворювати культуру. До неї на-лежить лише те, що має розумні засади.
Н. Смелзер визначає культуру як систему цінностей, уявлень про світ і правила поведінки, однакові для людей, поєднаних пев-ним способом життя. При цьому він наголошує, що культура створюється людьми і що культури навчаються. Отже, вона має відтворюватися кожним поколінням і передаватися від поперед-нього покоління до наступного.
О. Якуба вважає, що культура є якісною характеристикою окремих індивідів, спільнот, суспільства в цілому, вона відтво-рює міру їх прогресу, панування над силами природи і власними соціальними зв'язками й відносинами.
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 
Реферат на тему: Соціологічна сутність культури

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок