Головна Головна -> Реферати українською -> Державне регулювання -> СІЛЬСЬКИЙ РОЗВИТОК ЯК ПРЕДМЕТ НАУКОВОГО АНАЛІЗУ

Загрузка...

СІЛЬСЬКИЙ РОЗВИТОК ЯК ПРЕДМЕТ НАУКОВОГО АНАЛІЗУ

Назва:
СІЛЬСЬКИЙ РОЗВИТОК ЯК ПРЕДМЕТ НАУКОВОГО АНАЛІЗУ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
9,35 KB
Завантажень:
386
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
УДК 352: 323. 325 (477.74) (1-22)
О.І. ПАВЛОВ
СІЛЬСЬКИЙ РОЗВИТОК ЯК ПРЕДМЕТ НАУКОВОГО АНАЛІЗУ
Визначено ступінь наукової розробки проблеми, уточнено зміст поняття "сільський розвиток", розкрито його специфіку. З'ясовано залежність між територіальним підходом до аналізу процесів, що відбуваються в межах об'єкта, та політикою сільського розвитку.
The degree of scientific development of the problem is determined, maintenance of "rural development", concept is specified. Dependence between territorial approach to the analysis of processes which take a place within the limits of object and the policy of rural development is studied.
Останнім часом актуалізувалися проблеми простору і просторових вимірів наукових досліджень, що вимагає посилення міждисциплінарних зв'язків географії, економічної науки, історії, демографії, теорії управління, поглиблення розробки методології та інструментарію просторового розвитку.
У першу чергу це відноситься до сільської соціально-територіальної підсистеми суспільства, яка перебуває у кризовому стані. Тому опрацювання теоретико-методологічних засад сільського розвитку в Україні постає актуальною науково прикладною проблемою.
Проблематика сільського розвитку перебуває на початковому етапі її розроблення. Вагомий внесок у розробку понятійно-термінологічного апарату дослідження внесли вітчизняні фахівці І. Прокопа, П. Саблук, В. Юрчишин, російські дослідники О. Петриков, І. Ушачов та ін. Проте недостатньо науково розробленими залишаються питання, пов'язані з визначенням змісту та функціональності сільського розвитку, механізмів політико-управлінського впливу на цей процес.
З огляду на це метою роботи є аналіз ступеня наукової розробки проблематики сільського розвитку в Україні. Для її досягнення сформульовані такі завдання: визначити зміст поняття "сільський розвиток"; проаналізувати стан наукової розробки проблеми; окреслити перспективи подальших розвідок.
Термінологічний інструментарій, який застосовувався до цього часу в дослідженні сільського сегмента суспільства, не забезпечував його системного вивчення. В умовах суспільної трансформації виникла потреба в комплексному реформуванні українського села, що, у свою чергу, вимагає не галузевого, а територіального підходу до дослідження сільської соціально-територіальної підсистеми суспільства.
Значний внесок у формування нової парадигми сільського розвитку зробили представники географічної наукової школи. Так, О. Топчієв використав категорії простору та часу для характеристики відносин між географічними об'єктами (фізичними, біологічними та антропними), розташованими на певній території. Остання визначається цим автором, по-перше, як просторова протяжність, по-друге, просторовий базис і ресурс розселення населення, розміщення виробництва, господарської і духовної життєдіяльності взагалі [14, с. 174]. Інша наукова доробка географічної наукової школи, пов'язана з концепцією географічних образів Д. Замятіна, згідно з якою фіксуються відмінності між окремими сегментами простору в їх одночасності. В її основу покладено не фізикалістські уявлення і картографічні моделі, а аналіз образно-географічних інтерпретацій простору, його метагеографічні образи [6, с. 5].
Становленню концептуальних засад сільського розвитку сприяли праці економістів-аграрників. Зокрема, О. Онищенко і В. Юрчишин одними з перших у вітчизняній економічній науці дали визначення поняття "сільський розвиток". На їх думку, у науковому відношенні ця категорія "уособлює " сукупність знань про сучасне, найближче, доступне для огляду (середньострокове) і стратегічно віддалене майбутнє українського села, селянства і всього сільського соціуму, а також про напрями, шляхи і механізми виведення сільського господарства на засади сталого розвитку. У прикладному відношенні сільський розвиток виправдано розглядати як матеріалізацію (практичне втілення) системних законодержавних, регіональних і безпосередньо місцевих заходів, і практичних дій, підпорядкованих сучасним і стратегічним інтересам і потребам кожної конкретної сільської території, кожного (і у т.
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно

Загрузка...
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
Реферат на тему: СІЛЬСЬКИЙ РОЗВИТОК ЯК ПРЕДМЕТ НАУКОВОГО АНАЛІЗУ

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок