Головна Головна -> Реферати українською -> Державне регулювання -> Інформаційне забезпечення наукової роботи

Інформаційне забезпечення наукової роботи

Назва:
Інформаційне забезпечення наукової роботи
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
9,05 KB
Завантажень:
545
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
Інформаційне забезпечення наукової роботи
План
1. Суть і види науково-технічної інформації
2. Методи пошуку і збору наукової інформації
Суть і види науково-технічної інформації
Інформація є дорожчою від грошей. Рівень розвитку науки значною мірою визначається характером, достовірністю, цільо-вим призначенням інформації, яка одержана в результаті пізнан-ня. Інформація є теоретичним і експериментальним підґрунтям для досягнення мети наукових досліджень і вирішення поставле-них завдань. Вона є доказом обґрунтованості наукових положень, їх достовірності і новизни. Існує думка, що вирішення науково- технічних проблем на 90% залежить від інформації і тільки на 10% — від інтуїції. Інформація — це певні відомості про об'єкти, явища навколишнього середовища, їх параметри, якість і стан. Інформація створюється в результаті діяльності наукових колек-тивів, окремих вчених і фіксується в системі точних понять, твер-джень, теорії, гіпотез. Інформація є загальнонауковим поняттям, яке включає не тільки відомості, а й збір, збереження та перероб-ку. Отримання, поширення й використання інформації мають суттєвий вплив на розвиток науки.
Наукова інформація поширюється в часі і просторі за пев-ними каналами, засобами і методами.
Залежно від нагромадження, використання, призначення і сприйняття наукова інформація класифікується на:
технічна інформація — характеризує фізичні процеси в різних об'єктах при створенні продукції із вихідних компонентів;
економічна інформація—це відомості про економічний роз-виток суспільства і його ефективність;
соціальна інформація — відомості про людину, колектив і суспільство в цілому, як об'єкт дослідження.
Таким чином, науково-технічна інформація — це сукупність повних, точних відомостей про розвиток природи, суспільства і людини, зафіксованих у науковому документі.
Науковий документ є структурною одиницею інформацій-них ресурсів.
У повсякденній діяльності під документом розуміють будь- який папір, що має юридичну силу, щось засвідчує, надає якісь права чи обов'язки. Документ у науці — це матеріальний об'єкт з інформацією про факти, події, явища об'єктивної дійсності та розумової діяльності людей, яка закріплена створеним людиною способом передачі та зберігання у часі і просторі.
Класифікація документів відбувається на основі багатьох кри-теріїв. За способом фіксації інформації документи поділяються:
¦ письмові (матеріали архівів, преси, довідники, художня література, особисті документи — тобто ті, в яких інформація ви-кладена у формі буквеного тексту);
¦ статистичні (маються на увазі ті документи, в яких форма подачі інформації в основному цифрова);
¦ іконографічні (всі образотворчідокументи, як статичні — скульптури, будинки, орнаменти, картини, фотографії, так і ди-намічні — кіно-, теле-, відеоматеріали);
¦ фонетичні (мовні матеріали, розмови, пісні, казки тощо в їх озвученому вигляді — платівки, магнітофонні записи);
¦ документи, які передають інформацію у закодованому вигляді за допомогою електронної техніки. Форма документа знач-ною мірою визначає спосіб його аналізу.
Залежно від статусу джерела розрізняють документи: офіційні та неофіційні.
Крім цього, документи поділяються на:
первинні — в яких містяться результати наукових дослід-жень і розробок, нові наукові дані, ідеї, факти. На основі цих до-кументів формується первинна інформація;
вторинні — де містяться аналітико-синтетичні і логічні ма-теріали, які вже оброблені на основі первинних документів.
Такий поділ є умовним. Важливими джерелами первинної інформації є книги, монографії, брошури, посібники і періодичні видання.
Книга — це досить об'ємне неперіодичне видання, в якому сконцентровані нагромаджені людством знання і досвід з певної галузі науки.
Брошура—це невеликого обсягу праця з оперативною інфор-мацією.
Серед книг і брошур важливе місце займають монографії, в яких висвітлені результати всебічного вивчення певної проблеми чи теми. Монографія може бути підготовлена як одним автором, так і колективом.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 Реферат на тему: Інформаційне забезпечення наукової роботи

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок