Головна Головна -> Реферати українською -> Діловодство -> Типові помилки, які трапляються в ділових паперах та спілкуванні

Типові помилки, які трапляються в ділових паперах та спілкуванні

Назва:
Типові помилки, які трапляються в ділових паперах та спілкуванні
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
3,53 KB
Завантажень:
339
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 
РЕФЕРАТ
на тему:
Типові помилки, які трапляються в ділових паперах та спілкуванні


До серйозної вади текстів документів слід віднести невідповідність формулювань літературним нормам української мови, засміченість русизмами.
Вкажемо на найпоширеніші відхилення від правил.
1. Замість активних дієприкметників та прикметникових форм на –уч(ий), -юч(ий), функціонування яких в українській літературній мові обмежене, потрібно використовувати:
а) описові конструкції з який або що:
рос. мовою: укр. мовою:
проживающий по адресу – що(який) проживає за адресою;
собирающий налоги – що(який) збирає податки;
влияющий на развитие – що (який) впливає на розвиток;
б) віддієслівні іменники на -ач, -ник:
заведующий отделом – завідувач відділу;
командующий армией – командувач армії;
нападающий – нападник;
в) прикметники
следующее решение – таке рішення;
следующий месяц – наступний місяць;
вышестоящая организация – вища організація;
текущий ремонт – поточний ремонт.
2. Надмірне використання прийменника по в документах – поширена помилка сучасного ділового мовлення. Очевидно, вона спричинена впливом російської мови, де цей прийменник дуже продуктивний.
Щоб не зловживати прийменником по в документах, потрібно пам’ятати про такі російсько-українські паралелі.
По
по приказу, по правилам, по схе ---ме, по роману, по сведениям, по указанию, по адресу (про -жи -вать), по призванию | За
за наказом, за правилами, за схе- мою, за романом, за свідчен-нями, за вказівкою, за адресою (мешкати), за покликанням
По
по случаю, по инициативе, по вопросам торговли, по уважи-тельной причине, исследова-ния по маркетингу, лекции по праву, заместитель по хозчасти | З
з нагоди, з ініціативи, з питань торгівлі, з поважної причини, дослідження з маркетингу, лек-ції з права, заступник з госпчас- тини
По
по заказу, по требованию, по просьбе, по адресу (прислать), по предложению | На
на замовлення, на вимогу, на прохання, на адресу (надісла-ти), на пропозицію
По
инспекция по делам несовер-шеннолетних, прийти по делу, по выходным, по всем направ-лениям | У (в)
інспекція у справах неповно-літніх, прийти у справі, у ви-хідні, у всіх напрямках
По
меры по улучшению условий, курсы по изучению английс-кого языка | Для (значення мети)
заходи для поліпшення умов праці, курси для вивчення ан-глійської мови
По
по прибытии, по истечении вре- мени, по получении | Після (значення часу)
після прибуття, після закінчен-ня часу, після отримання
По
по улице, по почте, по телефону, по объёму, младший по званию | Без прийменника
вулицею, поштою, обсягом, мо- лодший званням
По
дежурный по району, по воз-можности, коллеги по работе, приказ по институту | По
черговий по району, по мож-ливості, колеги по роботі, на-каз по інституту
3. Надзвичайно широко використовується прийменник при, у більшості випадків невиправдано.
Доречним є його вживання у словосполученнях із значенням “вказання на наявність чогось поряд, а також вказання на службу десь”: залишити при штабі, проводити стажування при кафедрі фінансів, бібліотека при заводі; “у присутності”: при свідках, при сторонніх.
Значення близькості до чогось може передаватися словосполученнями з прийменниками при або біля, коло: коло (біля, при) станції, коло (край) дороги (при дорозі).
Вказання на обставини, умови, за яких що-небудь відбувається, позначається словосполученнями із різними прийменниками або безприйменниковими конструкціями.
рос. мовою:                     укр. мовою:
при температуре 60оС – при температурі 60оС;
при всякой погоде – за будь-якої погоди;
при условии невыполнения – за умови невиконання
обязательств зобов’язань 
при одном воспоминании о … – від самої згадки про… 
при этих словах – сказавши це
при исполнении служебных – під час виконання
обязанностей службових обов’язків 
при подписании договора – під час підписання
договору
при принятии решения – приймаючи рішення
при изучении – у процесі вивчення
при жизни – за життя
при феодализме – за часів феодалізму
при капитализме – в умовах капіталізму.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 
Реферат на тему: Типові помилки, які трапляються в ділових паперах та спілкуванні

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок