Головна Головна -> Реферати українською -> Діловодство -> Контрольна з маркетингу

Контрольна з маркетингу

Назва:
Контрольна з маркетингу
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
9,40 KB
Завантажень:
139
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 
Контрольна з маркетингу


1. Суб’єкти, предмет і продукти посередницької діяльності
Широка мережа маркетингових посередників є невід'єм-ним елементом інфраструктури товарного ринку будь-якого регіону.
Залежно від видів діяльності в структурі маркетингових посередників можна виділити такі, як торговельні, страхові, транспортні, кредитно-фінансові, рекламні і консалтингові фірми.
Сучасний ринок є розгалуженою системою господарських зв'язків між виробниками і споживачами, а також складним ме-ханізмом виявлення й узгодження їх економічних інтересів. Практичне здійснення цих зв'язків з урахуванням інтересів усіх учасників товарного обігу беруть на себе торговельні посеред-ники. Вони сприяють формуванню єдиного ринку товарів і по-слуг, розширюють можливості розвитку на ньому конкуренції.
Посередницька діяльність є поняттям, близьким за значен-ням до комерційної діяльності. Разом з цим їх не слід ототож-нювати. У смисловому значенні «посередник» - це суб'єкт господарювання, який знаходиться між двома іншими і допо-магає обміну у вигляді послуги або товару, інформації тощо.
Під комерцією, або комерційною діяльністю, розумієть-ся отримання максимальної вигоди від торговельної операції з урахуванням внутрішніх і зовнішніх умов, які склалися на да-ний момент для сторін цієї операції. Комерційна діяльність включає:
1) маркетингові дослідження ринку, які передбачають ви-вчення кон'юнктури і динаміки попиту на продукцію, що виго-товляється або купується даним підприємством;
2) аналіз зміни ціни на дану продукцію з урахуванням цін основних конкурентів даної фірми;
3) прогноз доходів потенційних споживачів і розмірів їх потреб у даному товарі;
4) використання реклами як основної зброї в неціновій бо-ротьбі з фірмами-конкурентами;
5) планування товарного асортименту з урахуванням со-ціально-економічних особливостей різних груп споживачів;
6) використання спеціальної системи торговельного об-слуговування, коли товар «знаходить» свого потенційного споживача.
Визначаючи відмінність між комерційною і посередниць-кою діяльністю, необхідно відзначити, що в умовах ринкових відносин будь-який посередник є комерсантом, але далеко не кожен комерсант є посередником. Наприклад, будь-яке під-приємство, яке випускає свою продукцію як товар, тобто для продажу, перш за все, переслідує комерційну мету, але не є по-середником, оскільки не займає серединного положення в ци-клі товарообігу.
Торгово-посередницька діяльність є невід'ємним елемен-том ринкового господарства. Важко знайти підприємця, який би не користувався послугами посередників або сам не висту-пав у ролі посередника при здійсненні комерційних операцій. За даними міжнародних джерел, до 80% світового обігу това-рів і послуг здійснюється за допомогою посередників. Проте це не означає, що посередник у процесі руху товару є невід'єм-ним атрибутом і може бути нав'язаний товаровиробнику ззовні. Доцільність вибору посередника диктується кон'юнктурою товарного ринку, особливостями внутрішнього і зовнішнього середовища фірми-виробника.
Торговий бізнес як опорна складова розвинених економіч-них відносин багато в чому сприяє вирішенню головного зав-дання суспільного виробництва - задоволення різносторонніх потреб людей.
Торгівля - це особлива діяльність людей, що пов'язана із здійсненням актів купівлі-продажу і є сукупністю специфіч-них та господарських операцій, направлених на обслуговуван-ня процесу обміну. Суть торгівлі полягає не в обміні, а в тому, щоб зробити продукт доступним споживачу.
При переході до ринкової економіки роль торгівлі як ос-новної частини товаропровідного ланцюжка, що сполучає ви-робника із споживачем, істотно зростає. До того ж, торговий прибуток часто вищий за виробничий, а тому значна частина підприємців іде в торгівлю і виникає її привабливість як сфе-ри зайнятості.
Функціонування торгівлі на основі економічних методів господарювання припускає посилення ринкової орієнтації торгової політики посередницьких організацій. Така орієнта-ція забезпечує не тільки подальше вдосконалення комерційної діяльності, підвищення рівня комерційної роботи, але й акти-візацію всього комплексу комерційних відносин у торгівлі.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 
Реферат на тему: Контрольна з маркетингу

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок