Головна Головна -> Реферати українською -> Діловодство -> Правила оформлювання змінних реквізитів

Правила оформлювання змінних реквізитів

Назва:
Правила оформлювання змінних реквізитів
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
14,36 KB
Завантажень:
251
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8 
Правила оформлювання змінних реквізитів
Змінні реквізити — важливі складові службових документів. Зокрема, вони засвідчують затвердження останніх, набуття ними юридичної сили. Під час оформлювання документів щоразу доводиться заново заповнювати змінні реквізити, до подання яких існує чимало зауваг у вітчизняній практиці. Пропонована стаття є своєрідним довідником, що допоможе належним чином виконувати це важливе завдання
Дата документа
Датування документа — важливий етап надання йому юридичної чинності. З-поміж 32 реквізитів, ви значених ДСТУ 4163-2003 «Державна уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Ви моги до оформлювання документів», виокремлено групу обов'язкових для кожного документа. Серед цього загалу — дата документа (реквізит 11).
Цей реквізит засвідчує час створення і (або) підпи сання, затвердження, прийняття, реєстрації службового документа. Його оформлюють цифровим та словесно-ци фровим способами. Елементи дати наводять арабськими цифрами в один рядок у такій послідовності: число, місяць, рік. Наприклад:
25.12.2006
Дату дозволено оформлювати також у послідо вності: рік, місяць, число:
2006.12.25
У нормативно-правових актах і фінансових докумен тах використовують словесно-цифровий спосіб оформ лювання дати:
27 березня 2006 року.
Згідно з Методичними рекомендаціями щодо за стосування ДСТУ 4163-2003 (далі - Методичні реко мендації) словесно-цифровий запис може буде пода но в такий спосіб:
08 березня 2006 р.
Увага! Датуючи документи, перед цифрами від 1 до 9 проставляють 0. Наприклад: 07 вересня 2006 року 09.08.2006
Дату розміщують нижче назви документа поряд із реєстраційним індексом на спеціально відведено му місці бланка.
Дата та реєстраційний індекс (реквізит 12) є дани ми документа, які наводять поряд із назвою виду до кумента, організацією-власником, заголовком до тек сту (реквізит 19) та слугують для ідентифікації доку мента. Для зазначеного блоку характерні:
мінімальний відступ між реквізитами (при їх ку товому розташуванні), що можливий на цьому рівні, - 1,5-2 міжрядкові інтервали;
неможливість перенесення на новий рядок при посиланні на документ у складових частинах окремих реквізитів та (чи) у тексті документа. Іншими слова ми: якщо поряд із назвами документа та організації- власника подано дату та реєстраційний індекс, то при неможливості розміщення в одному рядку їх єдиним блоком переносять на наступний.
Дата може виступати складовим елементом інших реквізитів: грифа погодження, затвердження, візи, ре золюції, відмітки про виконання документа й направ лення його до справи, відмітки про наявність докумен та в електронній формі, відмітки про надходження документа до організації віл адресанта, прізвища вико навця та номера його службового телефон}'. У такому разі її .місцезнаходження визначається правилами оформлення відповідного реквізиту.
Якшо документ оформлено не на бланку, його да ту позначають нижче підпису ліворуч.
Дату документа прийнято проставляти від руки в момент підписання документа особою, яка засвідчує його.
Для окремої групи організаційно-розпорядчих до кументів (ОРД) — протоколу, акта тошо — латою є час фактичної події, фіксованої цим документом, а не час підписання. Такі документи датує особа, шо їх складає.
Останнім часом в організаціях з великим обсягом документообігу і значною кількістю документів, шо проходять через керівництво, дату в документах про ставляє працівник служби діловодства під час їхньої реєстрації. У цій ситуації надзвичайно важливо, шоб дата документа відповідала тому дню, коли він був фак тично підписаний, а отже, нагальною стає вимога про водити датування і реєстрацію офіційних документів у день їхнього підписання.
Реєстраційний індекс документа
Реєстрація документа — це фіксування факту його створення або надходження шляхом проставлення на ньому умовного позначення — реєстраційного індексу (реквізит 12) з подальшим записом у реєстраційних формах необхідних відомостей про документ.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8 Реферат на тему: Правила оформлювання змінних реквізитів

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок