Головна Головна -> Реферати українською -> Діловодство -> Положення, статути, інструкції, правила

Положення, статути, інструкції, правила

Назва:
Положення, статути, інструкції, правила
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
5,80 KB
Завантажень:
385
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 
Реферат на тему:
Положення, статути, інструкції, правила


План
1. Положення.
2. Статут.
3. Інструкція.
4. Правила.


Це документи, що закріплюють функції, обов'язки та пра-ва органів на тривалий час. Усі організації й підприємства у своїй діяльності поряд з актами органів державної влади керуються положеннями, статутами, правилами та інструк-ціями.
1. Положення
ПОЛОЖЕННЯ — правовий акт, що визначає основні пра-вила організації та діяльності державних органів, структур-них підрозділів органу, а також установ, організацій і підприємств (філій), які їм підпорядковуються.
Положення можуть бути як типовими, так і індивідуаль-ними. Індивідуальні положення для окремих установ, органі-зацій, підприємств складаються на базі типових і затверджу-ються керівниками цих установ. Типові положення розроб-ляються для системи установ підприємств і затверджуються вищими органами управління.
Такі правові акти розробляються висококваліфіковани-ми спеціалістами. Цьому передує велика робота з вивчення різноманітних аспектів діяльності підприємства або його структурних підрозділів.
Положення мають такі реквізити:
1) Герб;
2) назва відомства, організації, структурного підрозділу;
3) гриф затвердження;
4) назва виду документа (положення);
5) місце видання;
6) дата;
7) індекс;
8) заголовок до тексту;
9) текст;
10) підпис;
11) відмітка про погодження.
Текст положення має свою структуру і складається з таких розділів:
1. Загальні положення.
2. Основні завдання.
3. Функції.
4. Права та обов'язки.
5. Керівництво.
6. Взаємовідносини, зв'язок.
7. Майно і кошти.
8. Контроль, перевірка та ревізування діяльності.
9. Реорганізація і ліквідація.
У першому розділі визначається мета створення підпри-ємства, установи, організації або їхніх структурних підрозділів, головні завдання, функціональні зв'язки з іншими організа-ціями і т. ін.
У другому — наводяться дані про основні та обігові кош-ти, порядок придбання власності, амортизаційні відрахуван-ня та їхнє призначення, прибуток, відрахування на премію-вання робітників і службовців, житловий фонд, службові при-міщення, порядок розпоряджання надлишками невикористовуваних обігових коштів.
В останніх розділах регламентується виробничо-господар-ська діяльність підприємства, визначаються завдання щодо якості вироблюваної продукції.
Залежно від специфіки діяльності органів можуть відоб-ражатися: хід капітального будівництва, винахідництво і раціоналізаторство; стан матеріально-технічного забезпечен-ня; трудовий режим; порядок розподілу житлової площі; організація соціального страхування; оплата кредитів та ін.
Визначається також правовий статус тимчасово створю-ваних комісій, груп, бюро і т. п.
Наводимо зразок положення:


ЗАТВЕРДЖЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО
Президент Національної Заступник міністра освіти
Академії наук України України
_______________Б.Є. Патон _______________В.П. Гондюл
(підпис, печатка) (підпис, печатка)
15 травня 1994 р. 15 травня 1994 р.
ПОЛОЖЕННЯ
про Національний атестаційний комітет України
з неруйнівного контролю
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
2. СТРУКТУРА НАЦІОНАЛЬНОЇ АТЕСТАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ
3. СФЕРА ДІЯЛЬНОСТІ І ФУНКЦІЇ
4. ПРАВА НАЦІОНАЛЬНОГО АТЕСТАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ З НЕРУЙНІВНОГО КОНТРОЛЮ
5. ОРГАНИ КЕРІВНИЦТВА НАЦІОНАЛЬНОГО АТЕСТАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ З НЕРУЙНІВНОГО КОНТРОЛЮ
6. ФІНАНСОВІ ЗАСОБИ І МАЙНО
7. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
СКЛАВ:
Заступник Голови НАК-78
Держстандарту України,
Голова Українського товариства
неруйнівного контролю
і технічної діагностики,
професор (підпис) В.О. Троїцький


2. Статут
СТАТУТ — юридичний акт, що є зведенням правил, які регулюють діяльність організацій, установ, товариств, грома-дян, їхні відносини з іншими організаціями та громадянами, права й обов'язки у певній сфері державного управління або господарської діяльності.
Статути можуть бути типові та індивідуальні.
Типові статути розробляються для певних систем уста-нов чи підприємств і затверджуються вищими органами дер-жавної влади та управління, з'їздами громадських органі-зацій.
Індивідуальний статут укладається для певної організації чи установи шляхом конкретизації типових статутів і за-тверджується вищою установою, якій підпорядковується ця організація.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 Реферат на тему: Положення, статути, інструкції, правила

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок