Головна Головна -> Реферати українською -> Діловодство -> реферат українською: МЕТАБІБЛІОГРАФІЯ І ВІРТУАЛЬНЕ СЕРЕДОВИЩЕ

МЕТАБІБЛІОГРАФІЯ І ВІРТУАЛЬНЕ СЕРЕДОВИЩЕ / сторінка 5

Назва:
МЕТАБІБЛІОГРАФІЯ І ВІРТУАЛЬНЕ СЕРЕДОВИЩЕ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
8,62 KB
Завантажень:
422
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 

Бібліографічні примітки
Термін «метабібліографія» вживається замість терміна «бібліографія бібліографії». Був запропонований відомим російським бібліогра- фознавцем І. Моргенштерном. Отримав схвалення ряду українських (О. Михайлова, Н. Рибчинська, С. Білокінь, В. Кононенко, Л. Трачук, О. Політова) та російських (В. Фокєєв, О. Теплицька, Г. Ганзікова) дослідників.
Визначення подано за аналогією з визначенням терміна «бібліографічна інформація». Про термін «бібліографічна інформація» детальніше див.: Швецова-Водка Г. М. Вступ до бібліографознавства : навч. посіб. / Г. М. Швецова-Водка. - К. : Кондор, 2004. - С. 12-32.
Веб-сегмент публічних бібліотек України в мережі Інтернет : ана- літ. огляд / Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка ; уклад.: Г. Д. Ковальчук, Н. М. Кучерява. - Х., 2005. - 20 с.; Трачук Л. Електронна бібліографічна продукція на сайтах українських бібліотек / Л. Трачук // Бібл. вісн. - 2009. - № 3. - С. 6-11.
Метабібліографічний покажчик (список, огляд) - покажчик (список, огляд), що обліковує бібліографічні посібники. Метабібліографічна БД
БД, що обліковує бібліографічні посібники. Детальніше див.: Пром- ська О. Метабібліографічна база даних і покажчик баз даних: типологічні особливості / О. Промська // Термінологія документознавства та суміжних галузей знань : зб. наук. пр. / Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т держ. упр. і права - К., 2009. - Вип. 3. - С. 120-125.
Термін запропонований Л. Трачук для позначення електронної картотеки статей. Детальніше див.: Трачук Л. «Електронний ресурс» та «електронний каталог»: співвідношення термінів / Л. Трачук // Термінологія документознавства та суміжних галузей знань : зб. наук. пр. / Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т держ. упр. і права. - К., 2008.
Вип. 2. - С. 131-138.
Промська О. Метабібліографічна база даних і покажчик баз даних: типологічні особливості / О. Промська // Термінологія документознав- ства та суміжних галузей знань : зб. наук. пр. / Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т держ. упр. і права - К., 2009. - Вип. 3. - С. 120-125.
Серед таких видань, наприклад: Базы данных НТИ Украины : кат. / Укр. ин-т науч.-техн. и экон. инф. ; отв. сост.: В. И. Воронков, Е. П. Лотыш. - К., 1995. - Вып. 1. - 76 с.; Бази даних служби довідково-бібліографічного обслуговування : анот. кат. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; упоряд. Т. В. Добко. - К., 1996. - 21 с.; Каталоги, картотеки та бази даних Харківської державної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка / Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка ; уклад. Г. П. Головіна та ін. - Х., 1999. - 56 с.; Каталоги, картотеки та бази даних Донецької обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Н. К. Крупської' : путівник / Донец. обл. універс. наук. б-ка ім. Н. К. Крупської ; уклад. І. Є. Корольова. - Донецьк, 2005. - 24 с.
8 Державна історична бібліотека України: (1939-2009) : бібліогр. покажч. / Держ. заклад «Держ. іст. б-ка України» ; уклад.: В. П. Кисельо- ва, Т. С. Кудласевич, О. В. Михайлова. - К., 2009. - 132 с.; Наукові публікації Державної наукової сільськогосподарської бібліотеки Української академії аграрних наук, 2001-2007 рр. : бібліогр. покажч. наук. вид. та публ. співроб. б-ки / УААН, Держ. наук. с.-г. б-ка ; уклад.: В. А. Вергунов, В. В. Дерлеменко, Т. Ф. Дерлеменко [та ін.]. - К., 2008. - 181 с.; Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського: п'ять років діяльності (2000-2004) : наук.-допом. бібліогр. покажч. / АПН України, Укр. асоц. ім. В. Сухомлинського, Держ. наук.- пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; уклад.: Н. А. Палащина, Н. А. Горбенко, В. В. Вербова, Л. І. Самчук. - К., 2005. - 97 с.; Столітній шлях бібліотеки у її виданнях : бібліогр. покажч. / Вінниц. обл. уні- верс. наук. б-ка ім. К. А. Тімірязєва ; уклад.: Г. М. Авраменко, О. М. Пан- чук. - Вінниця, 2007. - 112 с.; Видання ДОУНБ за півстоліття (1956-2006) : бібліогр. покажч. / Дніпропетр. обл. універс. наук. б-ка ; упоряд. І. Голуб. - Вид. 2-ге, випр. і доп.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 
Реферат на тему: МЕТАБІБЛІОГРАФІЯ І ВІРТУАЛЬНЕ СЕРЕДОВИЩЕ

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок