Головна Головна -> Реферати українською -> Діловодство -> Банківська система

Банківська система

Назва:
Банківська система
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
5,42 KB
Завантажень:
196
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 
реферат
на тему
Банківська система


Україна переживає нелегкий час перехідного періоду до регульованої ринкової економіки, що зумовлює появу нових економiчних явищ, вiдносин, iнституцiй, типових для країн з розвинутою економiкою. Стрижнем такої економiчної iнфраструктури є банкiвська система, становлення i бурхливий розвиток якої ми нинi спостерiгаємо.
Складова частина банкiвської системи представлена мережою комерцiйних банкiв i квазiбанкiвських установ, яка покликана задовольняти потреби населення, держави та народного господарства у банківських послугах i створити умови для стабiлiзацiї та поступового зростання економiки.
Ефективна дiяльнiсть банкiвськоі системи обумовлена рішенням ряду проблем, однією з яких є стан банкiвського капiталу, умови його створення. Основу банкiвського капiталу складають власнi кошти банку i їх сердцевина - статутний фонд.
Значну увагу в формуваннi статутного фонду комерцiйних банкiв придiлено Нацiональним банком України. Введення мiнiмальних розмiрiв статутних фондiв для створення банку i обов’язкове збiльшення статутних фондiв для дiючих комерцiйний банкiв зобов’язує комерцiйнi банки оперативно вирiшувати питання знаходження джерел формування статутного капiталу i його розширення.
Перехiд до ринкової економiки, децентралiзацiя прийняття економiчних рiшень породжує невизначеннiсть та ризик у пiдприємницькiй дiяльностi. В таких умовах потрiбно мати надiйну iнформацiю, яку може дати тiльки бухгалтерський облiк та бухгалтерська i фiнансова звiтнiсть.
В умовах розвитку ринкових вiдносин найбiльший розвиток отримала мережа кредитних iнститутiв, головною ланкою якої виступають банки. Банкiвська система має дворiвневу структуру i подана на першому рiвнi Нацiональним Банком України з його регiональними вiддiленнями , на другому — розвинута мережа комерцiйних банкiв . За станом на 01.01.98 в Украінi зареєстровано 227 банкiв, фактично функцiонує 186 банкiв { данi опублiкованi в журналi “ Финансовая консультация” №5(39) за 2 лютого 1998 року, с.-12}.
В Росiї в 1993 роцi було вiдкрито та зареєстровано 306 самостiйних банкiв тобто в 1,5 раза бiльше нiж всi дiючи банки Украіни. На сьогоднi в Украінi є 2513 банкiвських установ. Це одна банкiвська установа на 20 тис. населення. У проектi Концепцiї ринкового реформування банкiвськоі системи, розробленої професорами М.Савлуком та А.Морозом по замовленню Асоцiацiї Українських банкiв в 1994 роцi при виборi шляху банкiвськоі системи України, було аргументовано показано, що найбiльшоі уваги заслуговує сучасна банкiвська система Нiмечинни. Кiлькiсть самостiйних кредитних установ в Нiмечиннi складає бiльш 4000, цi установи мають майже 45000 фiлiй i, таким чином, в Нiмечиннi в 1993 роцi iснувало 49000 банкiвських установ, тобто одна установа приходилась на 1600 жителiв ( порiвняйте з одною банкiвською установою на 20000 жителiв Украіни ). Таким чином, на жаль в Украінi ми маємо :
Слабокапiталiзованi комерцiйнi банки, якi на сьогоднi не можуть конкурувати з iноземними банками.
Мала кiлькiсть як банкiвських установ так i самостiйних банкiв
Нерозвинута банкiвська система України, яка ще не охопила в достатнiй мiрi своєю дiяльнiстю всi райони України, а розвинулася в своій бiльшостi , в Київi.
Процес реформування банкiв: закриття збиткових фiлiй та банкiв поряд зi змiною їх власникiв.
Банки майже повнiстю припинили будiвництво та вiдкриття нових фiлiй внаслiдок недостатка вiльних власних коштiв.
Банки України лише з 01.07.97 згiдно до нового Закону “ Про оподаткування прибутку пiдприємств” почали створювати страховi фонди та вiдносити на собiвартiсть, в той час як банки Заходу робили це впродовж десятелiть i створили цi резерви, збiльшуючi розмiр кредитного портфелю.
Банки з великою напуженiстю змогли вiдновити свої статутнi фонди, якi внаслiдок гiперiнфляцiі знецiнилися в сотнi тисяч раз.
Банки України тiльки з 01.01.98 перейшли на бухгалтерський облiк за мiжнародними стандартами.
Українськi банки тiльки починають ( на жаль) вчитися керувати своїми ризиками.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 Реферат на тему: Банківська система

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок