Головна Головна -> Реферати українською -> Діловодство -> реферат: Офіційно-діловий стиль

Офіційно-діловий стиль / сторінка 2

Назва:
Офіційно-діловий стиль
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
15,25 KB
Завантажень:
356
Оцінка:
 
поточна оцінка 4.3

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 

Дипломатичний підстиль обслуговує дипломатичну службу, контакти Української держави з іншими державами, міжнарод-ним співтовариством і всесвітніми організаціями. Цей підстиль характеризується специфічною лексикою, термінологією, серед якої чимало запозичень, та своєрідними формулами диплома-тичної ввічливості.
До дипломатичних належать:—
організаційно-регулюючі документи (конвенція, пакт, угода, протокол про наміри);—
організаційно-впливові документи (декларація, нота, вер-бальна нота, міжнародна заява);—
інформативно-описові документи (меморандум, комюніке).
Адміністративно-управлінский підстиль, як кровоносна сис-тема, забезпечує зв'язок усього управлінсько-виконавчого апа-рату держави між його внутрішніми підрозділами і кожним громадянином держави. Він єдиний з підстилів активно дохо-дить до кожного члена суспільства, як і розмовний стиль, особ-ливо нині, коли Україна стає правовою державою.
Серед адміністративно-управлінської документації виділяють:—
розпорядчу (наказ, постанова, рішення, резолюція, роз-порядження);—
організаційну (договір, інструкція, статут, штатний роз-пис, тарифікація);—
інформаційно-довідкову (автобіографія, заява, звіт, план, характеристика, інформація, довідка).
За строком зберігання визначають короткотермінові (до 10 років) і тривалого часу зберігання (понад 10 років) документи.
За секретністю чи відсутністю її документи бувають: секрет-ними, для службового користування і звичайними.
За надходженням документи називають зовнішніми або внут-рішніми (ті, що складаються в організації).
Документи, що стосуються особи, є її особистими, а ті, що стосуються роботи, — службовими.
Для офіційно-ділового стилю основною є функція повідом-лення громадянам, установам і організаціям законів, постанов, розпоряджень, угод та іншої офіційної інформації, що виникає і вступає в дію чи виводиться з обігу на всіх рівнях державно-го, суспільного, громадського і виробничого життя.
Положення, висловлене М. Брандес, про те, що в межах однієї предметної галузі функціональний стиль «уніфікує тип функ-ціонування, тип поведінки кожного мовного жанру», найпов-ніше підтверджується саме характером офіційно-ділового сти-лю: «Офіційно-діловий стиль керує (управляє) вибором і ком-бінуванням мовних засобів для оформлення змісту (висловлен-ня, спілкування) у сфері суто офіційних людських взаємовідно-шень, а саме у сфері правових відношень і управління».
Традиційно, як і інші дослідники, відзначаючи книжний ха-рактер і писемну форму офіційно-ділового стилю, М. Брандес логічно продовжує: «... він не є мовою регулярного масового спілкування. Крім того, він комунікативне односторонній: це мова повідомлення, а не спілкування, його сприймають, але дуже рідко відтворюють, і ним не говорять»2. На наш погляд, зауваження «ним не говорять» є дуже суттєвим для характерис-тики офіційно-ділового стилю: його використовують, він — засіб: системний, кодовий, схематичний.
Хоча офіційно-діловий стиль прийнято називати книжним, писемним, бо основними його текстами є офіційні папери, що мають статус документів, проте він має і усну форму вияву (пе-реговори на різних рівнях державної і громадської влади, офі-ційні зустрічі, ділові розмови, прийоми громадян тощо).
До специфічних рис офіційно-ділового стилю відносять імпе-ративність, розпорядність, регламептованість, непроникність. Це означає, що зміст документів є обов'язковим до виконання для тих, кому вони адресуються, у певних межах і регламентах; самі документи чітко відокремлені від інших текстів і непро-никні для їх елементів.
Для офіційно-ділового стилю, як і наукового, характерні точ-ність, однозначність, логічність викладу змісту. Однак у науко-вому стилі ці риси служать об'єктивності й доказовості змісту, а в офіційно-діловому вони мають забезпечувати дотримання адресатами правових норм, їх волевиявлення, містити в собі наказовість і розпорядність.
З художнім стилем офіційно-діловий перебуває в повній опо-зицій і за сферою дії, і за призначенням та функціями (в офіцій-но-діловому стилі — повідомлення і волевиявлення, у художньо-му — образне відтворення дійсності та естетичний вплив), і за добором виражальних засобів (в офіційно-діловому стилі — одно-значний термінологічний лексикон, стійкі словосполучення, у художньому — полісемія, синонімія, експресивний синтаксис).

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 
Реферат на тему: Офіційно-діловий стиль

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок