Головна Головна -> Реферати українською -> Екологія -> Хімічне забруднення атмосфери

Хімічне забруднення атмосфери

Назва:
Хімічне забруднення атмосфери
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
4,79 KB
Завантажень:
147
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 
реферат
НА ТЕМУ:
Хімічне забруднення атмосфери


ХІМІЧНЕ ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРИ
Протягом усього часу свого існування людина була не-розривно пов'язана з природою. Але з моменту виникнення високоіндустріального суспільства людина чимраз більше по-чала втручатися в її лаптя. На сьогоднішньому етані це втру-чання загрожує повним знищенням природи. Постійно ви-трачаються невідновлювані види сировини, число орних зе-мель катастрофічно скорочується, тому що вони стають міс-цем будівництва нових міст і промислових підприємств. Лю-дина почала втручатися у функціонування біосфери — тієї частини нашої планети, де, власно, й існує життя. Біосфера Землі сьогодні зазнає наростаючого антропогенного впливу. При цьому необхідно вказати кілька найважливіших процесів, кожен із яких погіршує екологічну ситуацію на планеті.
Найсильніше позначається на навколишньому середови-щі забруднення продуктами хімічних перетворень. До них можна зарахувати газоподібні й аерозольні забруднювачі про-мислово-побутового походження. Також погано позначаєть-ся па атмосфері накопичення вуглекислого газу, кількість яко-го, на жаль, чимдалі збільшується. Це може призвести у най-ближчому майбутньому до збільшення середньорічної темпе-ратури на Землі. Продовжується забруднення Світового оке-ану нафтою і її похідними, що охопило вже 1/5 усієї поверхні океану. Така ситуація може спричинити порушення газо- і во-дообміну між атмосферою й гідросферою. Забруднення ґрунту пестицидами й перевищення кислотності можуть призвести до розпаду екосистеми. Усі ні процеси здатні викликати нега-тивні зміни в біосфері.
Людина забруднює атмосферу вже протягом багатьох ти-сячоліть, але годі наслідки використання вогню були ще зовсім незначними. Людині треба було тільки змиритися з тим, що дим не давав набрати повні легені повітря, або з тим, що житло виглядало вельми незатишно через сажу, що покривала стіни. Те-пло, яке давав вогонь, було потрібніше й важливіше, ніж чисте повітря. У ті часи таке забруднення повітря не було катастро-фічним, тому що люди жили невеликими групками на незайма-ній території, яка простяглася на тисячі кілометрів. І навіть ко-ли пізніше люди зосереджувалися в одному місці, викиди не могли серйозно вплинути на навколишнє середовище.
Така рівновага існувала приблизно до дев'ятнадцятого століття. Промисловість почала розвиватися прискореними темпами, що спричинило посилене забруднення навколишнього середовища. З кожним роком народжувалися всі нові й нові міста-мільйонери, з'являлися нові винаходи.
Атмосфера забруднюється в результаті впливу трьох ос-новних факторів: промисловості, побутових котелень і транс-порту. У залежності від місця розташування частка кожного з трьох джерел забруднення сильно коливається. Однак загаль-новизнаним є той факт, що промислове виробництво стало одним із найгрізніших «кривдників» навколишнього середо-вища. Джерелами забруднення стають теплоелектростанції, що викидають разом із димом а атмосферу сірчистий і вуглекис-лий газ. Також сюди можна зарахувати металургійні підпри-ємства, особливо кольорової металургії, що викидають у пові-тря оксиди нітрогену, сірководень, хлор, фтор, амоніак, сполу-ки Фосфору, частки й сполуки Меркурію й Арсену. Сюди ж належать і цементні, хімічні заводи. Шкідливі гази опиняють-ся в повітрі в результаті спалювання палива для потреб про-мисловості, опалення житла, роботи транспорту, спалювання й переробки побутових і промислових відходів.
Аерозольне забруднення
Аерозолі являють собою тверді або рідкі частинки, що знаходяться в повітрі в завислому стані. Тверді компоненти аерозолів нерідко дуже небезпечні для живих організмів, у людей вони викликають специфічні захворювання. В атмос-фері аерозольні забруднення можна спостерігати у вигляді диму, туману, імли або серпанка. Значна частина аерозолів формується в атмосфері при взаємодії твердих і рідких части-нок між собою або з водяною парою. Середній розмір аерозо-льних частинок складає 1-5 мкм. В атмосферу Землі щорічно надходить близько 1 куб. км пилополібних частинок штучно-го походження.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 Реферат на тему: Хімічне забруднення атмосфери

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок