Головна Головна -> Реферати українською -> Екологія -> Положення про режим екологічної інформації

Положення про режим екологічної інформації

Назва:
Положення про режим екологічної інформації
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
9,14 KB
Завантажень:
365
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
Проект
(18.07.2000)
вноситься народним
депутатом України
Ю.I.Самойленком
Постанова Верховної Ради України
Про "ПОЛОЖЕННЯ ПРО РЕЖИМ ЕКОЛОГIЧНОЇ IНФОРМАЦIЇ"
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Прийняти за основу "Положення про режим екологічної
інформації", (додається).
2. Доручити Комітету Верховної Ради України з питань
екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків
Чорнобильської катастрофи доопрацювати зазначене Положення і
внести його на друге читання.
Голова Верховної Ради України Ш.С.Плющ
Проект
вноситься народним
депутатом України
Ю.I.Самойленком
ПОЛОЖЕННЯ
ПРО РЕЖИМ ЕКОЛОГIЧНОЇ IНФОРМАЦIЇ
Це Положення розроблено відповідно до статей 34, 50
Конституції України, статей 9, 21, 25 Закону України "Про охорону
навколишнього природного середовища", статті 30 (частина
четверта) Закону України "Про інформацію", Закону України "Про
ратифікацію Конвенції про доступ до інформації, участі
громадськості у прийнятті рішень та доступ до правосуддя з
питань, що стосуються довкілля" з метою сприяння реалізації та
захисту права кожної людини нинішнього і прийдешніх поколінь жити
в безпечному навколишньому природному середовищі, сприятливому
для її здоров`я та добробуту, підвищення рівня екологічної
свідомості населення, подолання екологічної кризи в державі. ( в
Україні гарантується право вільного доступу до інформації про
стан довкілля (навколишнє природне середовище), про якість
харчових продуктів, питної води та предметів побуту та право на
її поширення.)
I. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ
1. Це Положення визначає правові та організаційні основи
забезпечення вільного доступу до екологічної інформацїї.
2. У цьому Положенні наведені нижче терміни вживаються у
такому значенні:
режим екологічної інформації - це визначений законодавством
України та цим Положенням порядок можливої та необхідної
поведінки фізичних та юридичних осіб щодо збору, зберігання,
використання і поширення екологічної інформації;
екологічна інформація - будь-які документовані та публічно
оголошені відомості у письмовій, аудіовізуальній, електронній чи
іншій матеріальній формі про події, явища, матеріали, факти,
процеси і окремих осіб у сфері використання, відтворення та
охорони природних ресурсів, інших природних комплексів, охорони
навколишнього природного середовища та забезпечення екологічної
(природно-техногенної) безпеки;
види екологічної інформації - це відомості про:
- стан навколишнього природного середовища, що включає в
себе стан його складових - природних і природно-соціальних умов і
процесів, землі, надр, вод, атмосферного повітря, інших природних
ресурсів та комплексів;
- біологічні різновиди та їх компоненти, включаючи генетично
видозмінені організми та їх взаємодію зі складовими навколишнього
природного середовища;
- екологічно небезпечні об"єкти, речовини, в тому числі
продукцію, енергію, відходи, сировину, пестициди, агрохімікати,
шум, вібрацію, електромагнітне та іонізуюче випромінювання та
інші небезпечні фактори і діяльність, що впливають або можуть
впливати на стан навколишнього природного середовища, його
складових, на життя і здоров`я громадян;
- загрози виникнення і причини екологічно небезпечних
техногенних аварій, катастроф, природних стихійних лих, наслідки
та результати ліквідації цих явищ, рекомендації щодо заходів,
спрямованих на зменшення їх негативного впливу на природні
об`єкти та здоров`я населення;
- екологічні прогнози, плани і програми, заходи, в тому
числі адміністративні, угоди, державну екологічну політику,
законодавство про охорону навколишнього природного середовища;
- фінансові витрати, спрямовані на здійснення
природоохоронних заходів за рахунок фондів охорони навколишнього
природного середовища, коштів підприємств та інших коштів, інший
економічний аналіз, використаний у процесі прийняття рішень з
питань, що стосуються навколишнього природного середовища;
- стан здоров`я та безпеки людей, умови життя та праці
людей, якість та безпеку харчових продуктів і предметів побуту,
стан культурних об`єктів і споруд у залежності від впливу на них
стану навколишнього природного середовища, його складових, або
факторів, джерел, матеріалів, речовин чи заходів щодо охорони
навколишнього природного середовища;
- притягнення винних осіб за порушення законодавства про
охорону навколишнього природного середовища до відповідальності;
повна та достовірна екологічна інформація - це сукупність
відомостей, що об"єктивно, на підставі спеціальних спостережень,
перевірок підтверджують стан довкілля, якість харчових продуктів
та предметів побуту в окремому регіоні чи в державі в цілому та
ступінь впливу їх забрудненості на здоров"я населення;
екологічне інформаційне забезпечення - врегульована
законодавством діяльність державних органів, органів місцевого
самоврядування, підприємств, установ, організацій, яка спрямована
на збирання, збереження, обробку, узагальнення і оприлюднення
видів екологічної інформації;
еколого-інформаційні ресурси - систематичні зібрання
інформаційної літератури і документів (бюлетенів, періодичних
видань, статистичних звітів, списків, реєстрів,
обліковокадастрових документів, наукових робіт тощо) у сфері
використання природних ресурсів, охорони довкілля та забезпечення
екологічної безпеки, які зафіксовані на паперових, електронних
або будь-яких інших носіях, та які визначають чи фіксують види
екологічної інформації;
довідковий фонд екологічної інформації - сукупність
упорядкованих первинних документів і довідково-пошукового
апарату, призначених для задоволення еколого-інформаційних
потреб;
довідково-пошуковий аппарат - сукупність упорядкованих
вторинних документів, які створюються для пошуку первинних
документів;
аналітично-системна обробка екологічної інформації - процес
обробки екологічної інформації методом аналізу та синтезу змісту
документів з метою одержання необхідних даних, а також шляхом їх
класифікації, оцінки, співставлення і узагальнення;
еколого-інформаційні ресурси з обмеженим доступом -
документовані відомості, які згідно з законодавством мають
обмежений режим доступу.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 Реферат на тему: Положення про режим екологічної інформації

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок