Головна Головна -> Реферати українською -> Екологія -> Предмет та поняття екологічного права

Предмет та поняття екологічного права

Назва:
Предмет та поняття екологічного права
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
8,65 KB
Завантажень:
405
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
Реферат на тему:
Предмет та поняття екологічного права


План
Предмет екологічного права.
Поняття екологічного права.
Література.


Предмет і поняття екологічного права
Еколого-правова наука України і система екологічного права ще зовсім молоді.
Екологія — це наука, яка висвітлює проблеми взаємодії живих організмів з тим природним середовищем, в якому вони перебува-ють. Екологія вивчає питання взаємодії людини і природи, взаємодії суспільства і природи, тобто ті екологічні відносини, які регулюють-ся й охороняються нормами права. Система таких норм і становить екологічне право.
Предметом екологічного права є суспільні екологічні відносини, що складаються з приводу використання природних ресурсів та охо-рони довкілля.
Екологічні правовідносини — це складна галузь суспільних відно-син, які охоплюють відносини щодо використання, відтворення та охорони різних об'єктів природи. Залежно від об'єктів природи, їх можна поділити на сім груп: відносини, що виникають з приводу використання і охорони земель, вод, атмосферного повітря, лісів, тваринного світу, надр і рослинного світу [83, с 10].
Сьогодні можна говорити, що в Україні склалася національна система екологічного права як комплексна галузь права, що об'єднує правові форми і правові відносини, які виникають у процесі взає-модії суспільства і природи.
Екологічне право сьогодні — це узагальнений інтерес, узаконе-на суспільна потреба у збереженні, раціональному використанні та відтворенні природних ресурсів, охороні ландшафтів, екосистеми та довкілля в цілому як умови подальшого існування людської циві-лізації.
З нормативної точки зору, екологічне право — це система норм і правил, що регулюють відносини в галузі охорони, викорис-тання, відтворення всіх природних ресурсів, екологічної безпеки, охорони довкілля, життя і здоров'я людей від негативного впливу забрудненого довкілля.
Особливість екологічного права як комплексної галузі визначається тим, що воно включає земельне, водне, лісове, гірниче, фауністичне, флористичне, атмосфероохоронне, заповідне законодавство, які або вже сформувалися в окремі галузі права (земельне, водне, лісове, гірниче), або ж існують як галузі законодавства, але процес їх формування в галузі права триває.
Комплексний характер екологічного права виражається не тільки в тому, що воно об'єднує зазначені вище галузі права, а й включає цілий блок законодавства, яке регулює відносини в галузі охорони навколишнього природного середовища. (Це, зокрема Закон про охорону навколишнього природного середовища, постанова Кабіне-ту Міністрів України від 13 січня 1992 р. № 18, яка встановлює порядок стягнення платежів за забруднення навколишнього природ-ного середовища, та ін.).
Екологічне право об'єднує правові норми, які регулюють право-відносини на основі спільного предмета правового регулювання [72].
Предметом правового регулювання екологічного права є відно-сини в галузі охорони та використання природних ресурсів, охорони довкілля в цілому, цінних природних об'єктів і комплексів, екосис-тем і ландшафтів, клімату, життя та здоров'я людей від негативного впливу забрудненого довкілля.
Екологічне право взаємопов'язано з іншими галузями права і може бути реалізовано тільки в такій взаємодії. У цьому вияв-ляється єдність як правової системи загалом, так і екологічного права зокрема. Так, норми лісового права встановлюють порядок заготівлі деревини на корені. Плата ж за використання лісових ре-сурсів передбачена нормами загальної частини, які встановлюють порядок стягнення та нормативи платежів за використання природ-них ресурсів.
Таким чином, екологічне право — це комплексна галузь права, яка об'єднує правові норми, що регулюють різноманітні відносини в сфері охорони довкілля. Екологічне право існує і реалізується в тісному взаємозв'язку з іншими галузями права.
Не можна також не погодитись з В.І. Андрейцевим, який визна-чає екологічне право таким чином: поняття екологічного права — це інтегрована правова спільність (комплексна галузь права), яка об'єд-нує сукупність еколого-правових норм, що регулюють екологічні відносини з метою ефективного використання, відтворення, охоро-ни природних ресурсів, забезпечення якості навколишнього при-родного середовища, гарантування екологічної безпеки, реалізації захисту екологічних прав [72].

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 Реферат на тему: Предмет та поняття екологічного права

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок