Головна Головна -> Реферати українською -> Екологія -> Навколишнє середовище та здоров'я

Навколишнє середовище та здоров'я

Назва:
Навколишнє середовище та здоров'я
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
13,91 KB
Завантажень:
300
Оцінка:
 
поточна оцінка 2.3


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 
Реферат на тему:
“Навколишнє середовище та здоров'я”


ПЛАН
Вступ
1. Поняття про довкілля, взаємовплив людини
і навколишнього середовища
2. Критичний стан забруднення довкілля.
Вплив екологічної кризи на здоров'я людей
Висновки
Використана література
Вступ
Екологічна ситуація на планеті з кожним роком ускладнюєть-ся. Це пов'язано із постійно наростаючою потужністю промислових підприємств, відкриттям нових заводів і фабрик, а також збільшен-ням кількості транспортних засобів, зростанням виробництва та використанням мінеральних добрив і отрутохімікатів, появою но-вих технологічних процесів, хімічних речовин, виробів тощо.
Все це призводить до значного забруднення довкілля. Тільки в атмос-ферне повітря планети щорічно потрапляє до 200 млн. тонн оксиду вуглецю, 50 млн. тонн оксиду азоту, 145 млн. тонн оксиду сірки, 50 млн. тонн вуглеводнів, близько 700 млн. м3 техногенних і побу-тових газів. У світовому сільському господарстві щорічно викорис-товується 500 млн. тонн мінеральних добрив, 3 млн. тонн отрутох-імікатів, які після часткового перетворення змиваються у природні водойми (А.М. Сердюк, 1995; В.М. Трахтенберг, 1997).
В цілому організм людини досить добре пристосований до змін навколишнього середовища, і це є основною ознакою доброго здоров'я, до факторів якого належать повітря, вода, грунт, їжа, умо-ви праці, харчування, побуту, навчання, відпочинок, які залежать від соціального устрою суспільства. В свою чергу, на здоров'я впли-ває як природне, так і соціальне середовище, що оточує людину.
1. Поняття про довкілля, взаємовплив людини
і навколишнього середовища
Довкілля (навколишнє середовище), що оточує людину, утворене природнокліматичними і професійними факторами і може змінюватися під впливом діяльності людини, тому розрізняють не-змінне і змінне навколишнє середовище. Незмінне навколишнє середовище — це таке, що, незважаючи на вплив людини, воно відновлюється внаслідок саморегуляції і є єдиним цілим з внутрішні.
середовищем організму. Змінне (забруднене) навколишнє сере-довище - це довкілля, яке є зміненим внаслідок нераціонального його використання в процесі діяльності людини. Воно шкідливо впли-ває на здоров'я людей, їх діяльність та умови життя. Частиною довкілля, яка визначає суспільні, матеріальні і духовні умови його -формування, Існування і діяльності, є соціальне середовище. Всі живі організми на Землі, в тому числі і люди, зосереджені в біо-сфері. Біосфера - це та частина атмосфери (до висоти 25 км), літосфери (до глибини 10 км) і гідросфери (до глибини 12 км) Землі, в якій існує, або була в минулому, діяльність живих організмів. Найбільш активний шар живої речовини - «плівка життя» (за В.І. Вернадським), його називають біостромою.
Діяльність чи результати діяльності людини у вік науково-тех-нічного прогресу поширюються в стратосферу, космічний простір, глибокі шари літосфери. Ту глобальну оболонку планети, де спос-терігаються ознаки діяльності цивілізованої людини, називають ноосферою. За визначенням великого вітчизняного вченого В.І. Вернадського, ноосфера - «це середовище суспільного розвитку, це перетворена розумною людською діяльністю біосфера».
Швидкі темпи науково-технічного прогресу призводять до за-гострення проблеми впливу довкілля на здоров'я людини і охорони навколишнього середовища. Цими проблемами займається така біо-логічна наука, як "екологія" (грец. "ойкос" - середовище, місце та "логос" - вчення, наука). Вона вивчає співвідношення рослинних і тваринних організмів І створених ними співтовариств між собою та з навколишнім середовищем. Екологія як наука охоплює тварин-ний і рослинний світ у зв'язку з навколишнім середовищем. Сучасна екологія складається з трьох блоків: загальної, або теоретичної еко-логії, прикладної екології і біоекології, до складу якої входить і еко-логія людини. Екологія людини на сучасному етапі є не що інше, як гігієна в широкому розумінні цього слова (Є.Г. Гончарук, 1996).
У процесі еволюції людина пристосувалася до певної якості природного навколишнього середовища, і будь-які зміни його не-байдужі для здоров'я людини і можуть призводити до виникнення захворювань.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 Реферат на тему: Навколишнє середовище та здоров'я

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок