Головна Головна -> Реферати українською -> Екологія -> Правова організація єдиної системи запобігання і реагування на надзвичайні екологічні ситуації

Правова організація єдиної системи запобігання і реагування на надзвичайні екологічні ситуації

Назва:
Правова організація єдиної системи запобігання і реагування на надзвичайні екологічні ситуації
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
21,81 KB
Завантажень:
341
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 
Правова організація єдиної системи запобігання і реагування на надзвичайні екологічні ситуації
З урахуванням практики виникнення екологічної небезпеки, джерел поширення природних та техногенних надзвичайних ситуацій в Україні передбачається створення відповідних орга-нізаційно-правових систем і служб запобігання і реагування на аварії, катастрофи, інші надзвичайні ситуації та функціонуван-ня системи аварійно-рятувальних служб.
Відповідно така діяльність спрямовується на відвернення ви-никнення екологічної небезпеки або реагування на наслідки її вияву, здійснення системи заходів аварійно-рятувального харак-теру, що засвідчує готовність держави до регулювання екологіч-ного ризику на різних рівнях та стадіях здійснення екологічно небезпечної діяльності і корелювання відвернення наслідків природної стихії.
Згідно із Законом України "Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характе-ру" від 8 червня 2000 р. № 1809 [1] з метою забезпечення реа-лізації єдиної державної політики у сфері захисту населення і територій України від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру запроваджується Єдина державна си-стема органів виконавчої влади з питань запобігання і реа-гування на надзвичайні екологічні ситуації, яка включає тери-торіальні і функціональні підсистеми.
Такий захист передбачається здійснювати шляхом коорди-нації діяльності постійно діючих функціональних та територі-альних підсистем у межах Єдиної державної системи.
Функціональні підсистеми створюються центральними орга-нами виконавчої влади для організації роботи, пов'язаної із за-побіганням надзвичайним ситуаціям техногенного та природ-ного походження та захистом населення і територій у разі їх виникнення.
Завдання, організація, склад сил і засобів, порядок діяльності функціональних підсистем захисту населення і території ви-значаються положеннями про них, які затверджуються відповід-ними міністерствами, іншими центральними органами виконав-чої влади за погодженням із спеціально уповноваженим цент-ральним органом виконавчої влади, до компетенції якого віднесено питання захисту населення і територій від надзвичайних си-туацій техногенного та природного характеру.
Територіальні підсистеми створюються в Автономній Рес-публіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі для запобі-гання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенно-го та природного походження. Правовий статус та порядок їхнього функціонування визначається положеннями про них, які затвер-джуються відповідно Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими держав-ними адміністраціями за погодженням зі спеціально уповнова-женим центральним органом виконавчої влади, до компетенції якого віднесено питання захисту населення і території від над-звичайних ситуацій техногенного та природного характеру.
Єдина державна система з питань запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру залежно від ситуації, ступеня поширення надзвичайної ситуації за рішенням відповідно Кабінету Міністрів України, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій в межах конкретної території може функціонувати у таких режимах:
а) режимі повсякденного функціонування;
б) режимі підвищеної готовності;
в) режимі надзвичайної ситуації.
Важливе значення у системі захисту населення і території від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характе-ру має склад сил та засобів захисту, до яких входять професійні аварійно-рятувальні служби, спеціалізовані (воєнізовані) аварій-но-рятувальні служби та засоби центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій незалеж-но від форм власності і господарювання, єдина державна систе-ма та добровільні рятувальні формування, які залучаються для проведення відповідних робіт.
Аварійно-рятувальні служби, згідно із Законом України "Про аварійно-рятувальні служби від 14 грудня 1999 р.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 Реферат на тему: Правова організація єдиної системи запобігання і реагування на надзвичайні екологічні ситуації

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок