Головна Головна -> Реферати українською -> Екологія -> Нетрадиційні джерела електроенергії, їх економічна доцільність та ефективність

Нетрадиційні джерела електроенергії, їх економічна доцільність та ефективність

Назва:
Нетрадиційні джерела електроенергії, їх економічна доцільність та ефективність
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
9,53 KB
Завантажень:
195
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
Реферат
на тему:
“Нетрадиційні джерела електроенергії, їх економічна доцільність та ефективність”


План
Вступ
1. екологічні проблеми, які викликані сучасною електроенергетикою
2. Альтернативні види електростанцій
Висновки
Використана література


ВСТУП
Енергетика - основа розвитку господарства. Вона забезпечує технологічні про-цеси в промисловості, дає тепло і світло людям. Це система галузей, що охоплює паливну промисловість та електроенергетику з їх підприємствами, комунікаціями, системами управління, науково-дослідною базою. Підприємства енергетики ведуть розвідку, освоєння, переробку та транспортування енергоносіїв, виробництво та пе-редачу електроенергії і тепла. Більшість виробничих об'єктів системи знаходяться під контролем одних і тих самих угруповань капіталу. В світовому господарстві ' це великі транснаціональні корпорації.
Робота енергетики оцінюється за показниками рівня забезпеченості країн носіями, рівня енергоспоживання в окремих країнах, пропорціями паливно-енергетичного балансу країн і світу в цілому. Як енергоносії людство використовувало мускульну силу, деревину, рушійну енергію Сонця тощо. В наш час основними енергоносіями стали вуглеводи і сполуки (нафта, газ, вугілля) та ядерне паливо. Як альтернативні джерела май-бутнього розглядається енергія Сонця, геотермічна енергія Землі, водень, термо-ядерна енергія.
Енергозабезпечення світу станом на початок 2003 р. за розмірами споживання становило 11 млрд тонн умовного палива (т.у.п.) у вугільному еквіваленті.
Найбільші енергоспоживачі: США - 25 % енергоспоживання світу, Росія - близько10 %, Китай - 9 %, Японія - 5,5 %, ФРН - 7,3 %. Енергоспоживання України (близько 3 %) співмірне з показниками Великобританії, Франції, Канади та Індії.
Споживання енергії в світі особливо швидко зростало в другій половині XX ст. У цей період енергетика розвивалася випереджаючими темпами, енергомісткість виробництва (тобто затрати палива та електроенергії на одиницю продукції) на пер-ших етапах НТР була високою. На межі 80-90-х років темпи приросту енергоспо-живання знизилися - світ ступив на шлях впровадження енергозберігаючих техно-логій, тобто технологій, які забезпечують зниження енерговитрат.
1. Екологічні проблеми,
які викликані сучасною електроенергетикою
Гідроенергетичні технології мають багато пере-ваг, але є й значні недоліки. Приміром, дощові се-зони, низькі водні ресурси під час засухи можуть сер-йозно впливати на кількість виробленої енергії. Це може стати значною проблемою там, де гідроенер-гія складає значну частину в енергетичному комп-лексі країни; будівництво гребель є причиною бага-тьох проблем: переселення мешканців, пересихан-ня природних русел річок, замулення водосховищ, водних суперечок між сусідніми країнами, значної вартості цих проектів. Будівництво ГЕС на рівнин-них річках призводить до затоплення великих тери-торій. Значна частина площі водойм, що утворю-ються, — мілководдя. У літній час за рахунок со-нячної радіації в них активно розвивається водяна рослинність, відбувається так зване «цвітіння» води.
Зміна рівня води, яка подекуди доходить до повного висушування, призводить до загибелі рослинності. Греблі перешкоджають міграції риб. Багатокаскадні ГЕС уже зараз перетворили річки на низку озер, де виникають болота. У цих річках гине риба, а навко-ло них змінюється мікроклімат, ще більше руйную-чи природні екосистеми.
Щодо шкідливості ТЕС, то під час згоряння палива в теплових двигунах виділяються шкідливі речовини: закис вуглецю, сполуки азоту, сполуки свинцю, а також виділяється в атмосферу значна кількість теплоти. Крім того, застосування парових турбін на ТЕС потребує відведення великих площ під ставки, в яких охолоджується відпрацьована пара. Щорічно у світі спалюється 5 млрд. тонн вугілля і 3,2 млрд. тонн нафти, це супроводжується викидом в атмосферу 2-10'°Дж теплоти. Запаси органічного палива на Землі розподілені вкрай нерівномірно, і за теперішніх темпів споживання вугілля вистачить на 150—200 років, нафти - на 40—50 років, а газу приблизно на 60 років.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 Реферат на тему: Нетрадиційні джерела електроенергії, їх економічна доцільність та ефективність

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок