Головна Головна -> Реферати українською -> Екологія -> Парникові гази

Парникові гази

Назва:
Парникові гази
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
3,01 KB
Завантажень:
293
Оцінка:
 
поточна оцінка 4.5


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 
Реферат на тему:
Парникові гази


До парникових газів відносять природнi (вуглекислий газ, метан та закис азоту) та антропогеннi, тобто ті, що є результатом дiяльностi людини, (галогенфторфторвуглеці, перфторвуглеці та гексафторид сірки) гази. Наведемо стислу характеристику природних та антропогенних джерел та поглиначів цих газів.
Вуглекислий газ (CO2). Все життя на Землi бере участь в загальнопланетарному вуглецевому циклi та робить свій внесок в рухомий вуглецевий фонд. У процесi вегетацiї рослини використовують сонячну енергiю для поглинання вуглекислого газу i його перетворення в бiомасу (процес фотосинтезу). Вважається, що внаслiдок фотосинтезу з атмосфери щорiчно поглинається 110 мiльярдiв тонн вуглецю. Ця величина значно перевищує антропогеннi викиди. Проте з природних джерел в атмосферу надходить приблизно така ж кількiсть вуглекислого газу. В результаті дихання рослин, тварин та людей видiляється бiля 60 мiльярдiв тонн вуглецю, розклад наземної бiомаси вивiльняє решту 50 мiльярдiв тонн. Частина вуглецю накопичується у грунтах. Водяна поверхня Землi також поглинає та викидає вуглець в значних розмiрах.
Баланс природного загальнопланетарного вуглецевого циклу досить стабiльний, бо в природi iснує система зворотних зв'язкiв. Наприклад, доведено, що при незначному збiльшеннi вмiсту вуглекислого газу в атмосферi iнтенсифiкується процес фотосинтезу та вiдповiдно збiльшується кiлькiсть наземної бiомаси. Таким чином, потоки вуглекислого газу мiж рiзними резервуарами рухомого фонду дуже iнтенсивнi, але в природному станi вони досить точно компенсують один одного. Антропогенна дiяльнiсть порушила врiвноваженiсть потокiв.
Проблема полягає в тому, що повна маса вуглецю рухомого фонду незрівнянно мала порiвняно з масою вуглецю, накопиченого за сотнi мiльйонiв рокiв в осадових породах Землi. Спалювання в результатi людської дiяльностi рiдкого, твердого та газоподiбного природного палива призводить до некомпенсованого викиду вуглекислого газу в атмосферу.
Запаси кам'яного вугiлля, нафти та природного газу являють собою лише бiля 0,5 % вiд кiлькостi недоокисленого органiчного вуглецю, розсiяного в осадових породах Землi, але характерний iнтервал їх видобутку та використання складає одне-два сторiччя, що надто мало порiвняно з масштабами геологiчного часу. Таким чином на сьогоднi система «земна поверхня - атмосфера» виведена зі стану рiвноваги короткочасним, проте надзвичайно потужним збуренням. Деякi iншi неенергетичнi процеси (як, скажiмо, виробництво цементу з вапна) також є джерелами або стоками невеликої кiлькостi CO2. При визначеннi антропогенного впливу необхiдно також врахувати проведення деяких заходiв в лiсовому господарствi (наприклад, розчищення лiсiв) та змiни в землекористуваннi, так як цi дiї сприяють швидкому перерозподiлу рухомого фонду i вiдповiдно створюють незбалансований притiк чи вiдтiк вуглекислого газу.
Таким чином, можна видiлити сфери людської активностi, якi необхiдно дослiдити для врахування антропогенного впливу на вмiст вуглекислого газу в земнiй атмосферi:
спалювання рiзноманiтних видiв органічного палива у всiх сферах дiяльностi людини;
неенергетичнi промисловi процеси (процеси неорганiчної та органiчної хiмiї, виробництво та споживання неметалевих мiнеральних продуктiв на основi нерудної мiнеральної сировини);
лiсове господарство та змiни в землекористуванні.
Метан (CH4). Оцiнки обсягiв щорiчних природних джерел та стокiв метану складають приблизно 500 мiльйонiв тонн. Природними джерелами атмосферного метану є:
анаеробний розклад органiчних речовин у бiологiчних системах;
перетравлення термітами деревини шляхом розкладу целюлози в метан;
океани, моря та прiснi водоймища.
Наведемо основнi види дiяльностi людини, якi призводять до викидiв метану в атмосферу:
вирощування рису на дуже зволожених землях;
кишкова ферментацiя тварин та розклад вiдходiв тваринного походження;
розклад твердих мiських вiдходiв;
видобуток та транспортування вугiлля, природного газу та нафти.
Метан - супутнiй продукт спалювання бiомаси та неповного згоряння палива.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 Реферат на тему: Парникові гази

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок