Головна Головна -> Реферати українською -> Екологія -> Методи та особливості науки «Економіка природокористування»

Методи та особливості науки «Економіка природокористування»

Назва:
Методи та особливості науки «Економіка природокористування»
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
6,14 KB
Завантажень:
374
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
Методи та особливості науки «Економіка природокористування»


Кожна наука користується певними прийомами до-слідження, що становлять її метод або дають змогу роз-крити його. Слово «метод» (від methodos) означає шлях дослідження, вчення. У широкому розумінні слова мето-дом називають шляхи, способи і засоби пізнання дійсно-сті, сукупності взаємопов'язаних принципів і способів дослідження процесів, явищ і предметів у природі та суспільстві.
Метод науки — це властивий для неї спосіб проник-нення у зміст предмета, що вивчається. Метод економіки природокористування, теж визначається змістом і особливостями її предмета як науки, вимогами і завданнями. Якщо предмет науки відповідає на запитання «що вивчається?», то метод — «як вивчається?»
Добір конкретних способів дослідження визначається методо-логією наукового пізнання. Методологія наукового пізнання дійс-ності є вченням про принципи побудови, форми і способи науко-во-пізнавальної діяльності. Вона визначає принциповий підхід до вивчення явищ господарського життя і є центральним питанням розвитку кожної науки.
Обсяг змісту науки «економіка природокористування» невпин-но зростає, процес оволодіння нею ускладнюється. Одним із голо-вних шляхів розв'язання цієї проблеми є посилення уваги до методології дисципліни.
При дослідженні економічних явищ у природокористуванні необхідно використовувати діалектичні принципи, категорії і за-кони, згідно з якими всі сторони життя сус-пільства як єдиного ор-ганізму повинні розглядатись у взаємодії, взаємозв'язку, в процесі розвитку, відмирання старих і виникнення нових форм зв'язку.
Застосування принципу взаємозв'язку і розвитку явищ об'єк-тивної дійсності в економіці означає, що економічні явища треба розглядати не ізольовано, у відриві від кон-кретно-історичних обставин, а всебічно — у взаємозв'язку і розвитку. Наприклад, потрібно аналізувати суттєві взаємозв'язки рівня розвитку продуктивних сил і ступеня раціональності використання природних ресурсів, природо-користування в сільському господарстві і в) інших галузях народного господарства, їх підприємствах та підрозділах, окремих видів природних ресурсів.
Аналізуючи економічні відносини і явища у природо-користуванні, треба керуватися і тим, що вони перебува-ють також у взаємозв'язку з політичними, юридичними, демографічними, ідеологічними та іншими соціальними відносинами, явищами природи і технікою (технологією, агротехнікою, зоотехнікою).
Принцип розвитку вимагає, щоб економічне досліджен-ня велося за схемою: минуле—сучасне—майбутнє. Щоб зрозуміти суть економічного явища, треба знати його істо-рію, без цього не можна побудувати теорію. Розглядаючи перспективи розвитку природокористування, слід орієн-туватися на виявлені під час дослідження зародки нового, передового, економічно та екологічно раціонального.
Економічні явища розвиваються відповідно до загаль-ного закону діалектики, перетворення кількісних змін в якісні, які є наслідком нагромадження кількісних змін. Кожна нова якість, що виникає, створює в своїх межах простір для нових кількісних змін. Ігнорування цього принципу в економіці природокористування може при-звести до катастрофічних наслідків — переміщення окремих) видів ресурсів із розряду відновлюваних у невіднов-лювані, невичерпних — у вичерпні. А невідповідність комплексу заходів щодо раціонального використання пев-ного виду ресурсів відповідному їх розряду може спричи-нити їх безповоротне вичерпання.
Економічної науки як такої не може бути без глибоко-го проникнення в суть економічної дійсності, яка сама по собі не лежить на поверхні явища. Інакше кажучи, явище і його суть, як правило, не збігаються. При цьому суть явища, тобто «нутро» економічної дійсності,) визначає природу цього економічного явища. Для виявлення цієї суті потрібно зібрати і опрацювати велику кількість фак-тів, здійснити складні економічні дослідження. І ступінь проникнення вчених-економістів у внутрішні зв'язки еко-номічних явищ слід вважати критерієм глибини еконо-мічних досліджень.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 Реферат на тему: Методи та особливості науки «Економіка природокористування»

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок