Головна Головна -> Реферати українською -> Екологія -> Соціальна екологія

Соціальна екологія

Назва:
Соціальна екологія
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
34,23 KB
Завантажень:
177
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 
Контрольна робота
на тему :”Соціальна екологія”
з дисципліни “Основи екології”


Зміст.
Вступ......................................................................................3
1.Причини , що зумовили виникнення соціоекології......................3
2. Соціосистеми- як об’єкти вивчення соціоекології.......................7
3. Формування глобальної земної сціосистеми ...........9
4. Стадії взаємодії суспільства та природи 11
5. Сучасна соціологічна ситуація в Україні ................18
6. Статус соціоекології , її структура та взаємозв’язки з іншими науками...................20
Висновок.............................................................................25
Списоклітерури.............................................. ..............26
Вступ
В даній роботі розглядається питання як людина – біологічний вид , будучи членом людського суспільства своєю господарською діяльністю порушила динамічну рівновагу біосфери нашої планети , що спричинило її прогресуюче руйнування.
Господарська діяльність людини , пошкодження і вичерпування природних ресурсів , призвели ло деформації складених протягом багатих мільйонів років природного кругообігу речовин та енергетичних потоків на планеті . В результаті це може набрати незворотніх процесів і навколишнє середовище може стати не придатним для існування . В цих умовах на планеті виникла нова система ”суспільство - природа” . Наука , яка вивчає закономірності взаємодії суспільства з навколишнім середовищем розробляє наукові принципи цієї взаємодії називаеться - соціоекологією .
1. ПРИЧИНИ, ЩО ЗУМОВИЛИ ВИНИКНЕННЯ СОціоЕКОЛОГії
У наш час людство пережива є чи не найкритичніший період за всю історію свого існування. У своєму розвитку воно досягло того рівня, коли вже оволоділо величезним науково-технічним потенці-алом, але ще не навчилося достатньою мірою обережно та раціо-нально ним користуватися. Швидка індустріалізація та урбанізація нашої планети, різке зростання її народонаселення, інтенсивна хі-мізація сільського господарства, посилення багатьох інших видів антропогенного тиску на природу порушили кругообіг речовин та природні обмінні енергетичні процеси в біосфері, пошкодили її ре-генераційні механізми, внаслідок чого почалося її прогресуюче руйнування. Це поставило під загрозу здоров'я і життя сучасного та майбутніх поколінь людей, подальше існування людської циві-лізації.
Зараз людству загрожує небезпека повільного вимирання вна-слідок безперервного погіршення якості навколишнього середовища, а також пошкодження та вичерпання природних ресурсів. Для усунення цієї небезпеки необхідні перегляд традицій-них принципів природокористування та докорінна перебудова господарської діяльності у більшості країн світу.
Для вирішення глибокої суперечності між людським суспільст-вом та природою потрібна переорганізація всієї системи природо-користування на нових наукових засадах. Вони повинні ґрунтуватись на необхідності досягнення компромісу між соціальними і економічними потребами суспільства та можливостями біосфери задовольняти їх без суттєвого порушення глобального кругообігу речовин та обмінно-енергетичних процесів, тобто без загрози для свого нормального функціонування.
Реалізація зазначеного принципу природокористування пот-ребує системного підходу до проблеми взаємодії суспільства з навколишнім природним середовищем, вивчення планетарної земної системи “суспільство-природа” та її територіальних скла-дових як цілісних об'єктів - соціоекосистем. Це може забезпе-чити лише нова комплексна наука, що узагальнює географічні, біологічні, геологічні, педологічні, гідрологічні, метеорологічні, медичні, технологічні, економічні, юридичні, соціальні та інші ас-пекти взаємодії суспільства та природи в межах соціоекосистем різного ієрархічного рангу з метою їх оптимізації та управління гармонійним розвитком. Такою наукою стала cоціоекологія (еко-логія людського суспільства).
Досить часто екологам приходиться переконувати, що біоценоз з лю-диною — це принципово інша система, ніж дикий біоценоз, адже в ньому складається більш об'ємний комплекс залежностей і моделі класичної екології (екологія липи, екологія зайця чи вовка), дуже часто дисфункціональні по відношенню до екології людини.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 Реферат на тему: Соціальна екологія

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок