Головна Головна -> Реферати українською -> Екологія -> Екологічні проблеми, які постають перед людством у ХХІ ст.

Екологічні проблеми, які постають перед людством у ХХІ ст.

Назва:
Екологічні проблеми, які постають перед людством у ХХІ ст.
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
12,96 KB
Завантажень:
508
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 
РЕФЕРАТ
на тему:
“Екологічні проблеми, які постають перед людством у ХХІ ст.”


ПЛАН
ВСТУП
1. ПОНЯТТЯ ГЛОБАЛЬНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ КРИЗИ ХХІ СТОЛІТТЯ. ПРИЧИНИ, ЯКІ ЇЇ ЗУМОВЛЮЮТЬ
2. ЗАБРУДНЕННЯ ПЛАНЕТАРНОЇ АТМОСФЕРИ
3. ЗАБРУДНЕННЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ СВІТУ
4. ЗАБРУДНЕННЯ ЛІТОСФЕРИ
ВИСНОВКИ
ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА


Вступ
Відомо, що природа - єдина і неподільна, а сучасне господарство – результат взаємодії природи і суспільства. Отже, суспільство, господарство і природа -взаємопов'язані, зв'язок цей має глобальний характер, стан і доля кожного із компонентів - взаємозалежні.
Ця порівняно проста теза є відправною щодо розуміння низки глобальних геологічних проблем.
На жаль, протягом тисячоліть людина посилено втручалася в природу, не порушуючи про підтримку в ній рівноваги. Особливо ускладнилися відносини суспіль-ств і природи в XX ст., коли в процесі науково-технічної революції різко зріс антропогенний вплив на навколишнє середовище. Через різке збільшення кількості введення, інтенсивну індустріалізацію та урбанізацію на планеті господарські навантаження стали перевищувати здатність екологічних систем до самоочищення відновлення. У відносинах людини і природи настала криза, яка викликала проблеми глобального характеру.
У ХХ столітті широкого поширення набули такі процеси, як забруднення води, грунту і повітря, опустелювання земель, знищення лісів і т.і. Виникли такі специфічні явища як кислотні дощі. Несприятливі екологічні явища перетворились в суттєвий елемент життєдіяльності людства, здійснюючи відчутний вплив на різноманітні сторони людської діяльності: економіку і політику, моральний стан і здоров`я людини, і багато, багато іншого.
1. Поняття глобальної екологічної кризи ХХІ століття.
Причини, які її зумовлюють
Екологічна криза - це порушення взаємозв'язків в системі географічної обо-лонки або незворотних явищ у біосфері, що викликані антропогенною діяльністю і загрожують існуванню людини як виду.
Наприклад, погіршується енергетична, мінерально-сировинна та продовольча забезпеченість земної цивілізації, зростає забруднення довкілля, є небезпека зміни генетичного фонду людства. В підходах до висвітлення екологічної кризи є два на-прями наукової та суспільної думки: песимістичний та оптимістичний. Песимісти заперечують можливість поступального розвитку цивілізації за співвідношеннями народжуваності та смертності, темпів економічного зростання, умов забруднення довкілля. Вони пропонують обмежити чи навіть зупинити техніко-економічний роз-виток людства.
Оптимісти відстоюють можливість збереження масштабів економічного розвит-ку за умови забезпечення суворих державних заходів захист географічного середо-вища та раціонального природокористування, організації процесів виробництва і споживання на основі радикальної перебудови технологій, створення нових техніч-них засобів і технологічних процесів, більш прийнятних з екологічної точки зору.
Найбільш логічний шлях подолання екологічної кризи полягає в усвідом-ленні того, що захист географічного середовища полягає в організації раціональнішого використання природи.
Життя географічної оболонки планети - не підвладне обмеженням, які ство-рює політичне розмежування держав. Однак, деякі природні ресурси і процеси е більш локалізованими, контроль та управління ними можливі з боку окремих держав. До них належать природні ресурси, пов'язані з державною територією і які є її елементами: земля, надра, внутрішні води, ресурси континентального шельфу, рослинність тощо.
Водночас є природні ресурси, контролювати і зберігати які неможливо зусил-лями окремих держав. Вони або знаходяться в міжнародному просторі (відкрите море, космос), або перемішуються між різними країнами і континентами. До них належать атмосферне повітря, ресурси Світового океану і прісної води, природні багатства Антарктиди, тварини, що мігрують. Охороняти їх можливо тільки за умови міжнародного співробітництва,
До цієї проблеми додаються й інші, пов'язані з організацією природокористу-вання, їх кілька.
Основними джерелами антропогенного забруднення середовища є виробники енергії (ТЕС, АЕС, ГРЕС, сотні тисяч котельних), усі помислові об`єкти (в першу чергу металургійні, хімічні, нафтопереробні, цементні і целюлозо-паперові), екстенсивне, перехімізоване с/г виробництво, військова промисловість і військові об`єкти, автотранспорт та інші види транспорту (морський, річковий, залізничний, повітряний), гірниче виробництво.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 Реферат на тему: Екологічні проблеми, які постають перед людством у ХХІ ст.

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок