Головна Головна -> Реферати українською -> Екологія -> ВИВЧЕННЯ ПРОСТОРОВИХ ТА ГЕНЕТИЧНИХ АСПЕКТІВ ЗАБРУДНЕННЯ ГРУНТІВ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ВАЖКИМИ МЕТАЛАМИ (НА ПРИКЛАДІ ПІВНІЧНОСТЕПОВОЇ ПІДЗОНИ)

ВИВЧЕННЯ ПРОСТОРОВИХ ТА ГЕНЕТИЧНИХ АСПЕКТІВ ЗАБРУДНЕННЯ ГРУНТІВ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ВАЖКИМИ МЕТАЛАМИ (НА ПРИКЛАДІ ПІВНІЧНОСТЕПОВОЇ ПІДЗОНИ)

Назва:
ВИВЧЕННЯ ПРОСТОРОВИХ ТА ГЕНЕТИЧНИХ АСПЕКТІВ ЗАБРУДНЕННЯ ГРУНТІВ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ВАЖКИМИ МЕТАЛАМИ (НА ПРИКЛАДІ ПІВНІЧНОСТЕПОВОЇ ПІДЗОНИ)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
5,66 KB
Завантажень:
421
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 
ТРОЇЦЬКИЙ М.О., МАКАРОВА Г.А., канд. с-г. наук
Миколаївський обласний проектно-технологічний центр охорони родючості ґрунтів і якості продукції
ВИВЧЕННЯ ПРОСТОРОВИХ ТА ГЕНЕТИЧНИХ АСПЕКТІВ ЗАБРУДНЕННЯ ГРУНТІВ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ВАЖКИМИ МЕТАЛАМИ (НА ПРИКЛАДІ ПІВНІЧНОСТЕПОВОЇ ПІДЗОНИ)
За допомогою статистичних методів та просторового аналізу із застосуванням ГІС-технологій вивчалися зміни вмісту міді, кадмію та свинцю у північній степовій підзоні Миколаївської області. Перехід від адміністративно- територіального до ландшафтно-територіального підходу просторової інтерпретації результатів моніторингу ґрунтів дозволяє підвищити його достовірність. Також цінну інформацію про забруднення ґрунтів важкими металами, яка під час обробітку результатів за адміністративним принципом ігнорується, дає врахування генетичних факторів ґрунтоутворення.
With the help of statistical methods and the spatial analysis with application of GIS- technologies changes of the content of copper, cadmium and lead in boreal steppe subzone of the Nikolaev range have been investigated. Transition from administrative- territorial to the landscape-territorial approach of spatial interpretation of results of monitoring of soils allows to increase its reliability. Also the count of genetic factors of a soil formation gives the valuable information on pollution of soils by heavy metals which at processing results by an administrative principle has been ignored.
Розсіювання токсичних елементів (важких металів та неметалів) техногенного походження в природних середовищах Землі набуло глобального характеру [1].
Перед аналізом результатів досліджень вмісту важких металів у ґрунтах Миколаївського регіону ми вважаємо за доцільне зупинитися на огляді тих проблем та труднощів, що супроводжують санітарно-гігієнічну, еколого-токси- кологічну, взагалі нормативну оцінку фактичних рівнів вмісту важких металів у ґрунтах.
Причиною неоднозначності оцінок вмісту важких металів, на думку багатьох дослідників [4 -6], є відсутність єдиної, загальноприйнятої та несуперечливої системи нормативної оцінки вмісту важких металів у ґрунті. Цим страждають два основних підходи до оцінювання - порівняння з фоновими (незабрудненими) рівнями (кларками) та порівняння з гранично допустимими рівнями.
Першому підходу в повній мірі притаманні всі проблеми еталонних (контрольних) рівнів, що детально проаналізовані в монографії В.В. Мед- ведєва [7]. Проблеми, притаманні другому підходу, - фонові рівні (кларки) важких металів розраховані лише для валових форм. Визначення валових форм дуже трудомістке [8], і масове його застосування неможливе (це протирічить нормативним вимогам до агрохімічної паспортизації) [9].
Для рухомих форм металів взагалі не розроблені фонові рівні. Дослідники радять [2, 7] використовувати модальний рівень забруднення конкретного металу як "регіонального фону". Але в більшості випадків експериментальний просторовий розподіл незадовільно описується нормальним законом розподілу; більш придатною є логнормальна модель апроксимації [2].
Була зроблена спроба побудувати єдину шкалу градації рівнів забруднення ґрунтів важкими металами для валових, кислотних та ААБ-форм [10]. Але практичний досвід вказує, що вона має ряд неточностей, не враховує регіональних особливостей та потребує коригування.
Метою представленої роботи є вивчення регіональних особливостей накопичення токсин- них елементів у ґрунтовій компоненті агро- екосистем Миколаївської області і на цій основі - виявлення критичних за рівнем забруднення та інтенсивності транслокації з ґрунту в рослини територій. Робота є продовженням досліджень, результати яких опубліковані нами раніше [2, 3, 12].
Головним засобом досягнення поставленої мети, на нашу думку, є ґрунтовне опрацювання результатів агрохімічної паспортизації із залученням сучасних методів статистичного аналізу та просторової інтерпретації результатів за допомогою ГІС-технологій. Це дозволяє перейти від адміністративно-територіального принципу обробітку результатів грунтово-агрохімічних та токсикологічних досліджень до ландшафтно- екологічного, більш перспективного та інформативного.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 Реферат на тему: ВИВЧЕННЯ ПРОСТОРОВИХ ТА ГЕНЕТИЧНИХ АСПЕКТІВ ЗАБРУДНЕННЯ ГРУНТІВ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ВАЖКИМИ МЕТАЛАМИ (НА ПРИКЛАДІ ПІВНІЧНОСТЕПОВОЇ ПІДЗОНИ)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок