Головна Головна -> Реферати українською -> Екологія -> Екологiчна криза міста Києва: загальна характеристика, причини виникнення, наслiдки та шляхи подолання

Екологiчна криза міста Києва: загальна характеристика, причини виникнення, наслiдки та шляхи подолання

Назва:
Екологiчна криза міста Києва: загальна характеристика, причини виникнення, наслiдки та шляхи подолання
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
18,79 KB
Завантажень:
111
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 
Науковий реферат
на тему:
«Екологiчна криза міста Києва: загальна характеристика, причини виникнення, наслiдки та шляхи подолання »
Нинi економiка, енергетика, природнi ресурси, навколишнє середовище України в меншiй чи бiльшiй мiрi опинилися в кризовому станi через нехтування об`єктивними законами взаємозалежності людства і природи. Причина виникнення екологiчної кризи полягає в тому, що науково-технiчний, технологiчний процес мають позитивний та негативний вплив на розвиток суспiльства. Позитивний вплив проявляється у задоволеннi все зростаючих духовних та матерiальних потреб людей, а негативний - в погiршеннi середовища їхнього проживання в результатi нехтування законами природи. Саме недосконалi технологiї промислового (особливо хiмiчного, видобувного) та аграрного виробництва, марнотратне використання корисних копалин, рослинного та тваринного свiту, нерацiональне природокористування, впровадження необгрунтованих проектiв мелiорацiї i водних басейнiв, будiвництво в густонаселених мiсцях великої кiлькостi атомних електростанцiй з небезпечними реакторами, розташування в роки "холодної вiйни" небезпечних вiйськових об`єктiв та iншi прояви варварського ставлен ня до природи обумовили в останнi кiлька десятилiть появу екологiчної кризи у нашій країні. Її прояви виявляються нинi у глобальному масштабi: рiзка змiна клiмату через порушення об`єктивної рiвноваги процесiв у природi, зникнення багатьох видiв рослинного i тваринного свiту, прояв парникового ефекту в атмосферi Землi, значне зменшення в стратосферi товщi озонового шару, який поглинає сонячну радiацiю в ультрафiолетовiй дiлянцi спектру i тим самим охороняє все живе на Землi вiд загибелi. Причина значного руйнування озонового шару - великі викиди в атмосферу реакцiйноздатних фторо-, хлоро-, бромвуглеводiв. Їхнi руйнiвнi властивостi посилюються низькими температурами в стратосферi i наявнiстю аерозолей, викинутих вулканами. Незважаючи на прийняте багатьма країнами (Копенгаген, 1992 рiк) рiшення про вiдмову вiд виробництва продукцiї з вказаними вище сполуками (у тому числi дезодорантiв), їхня концентрацiя в стратосферi збiльшується.
Будь-яка гідна довіри політика щодо зменшення забруднення повітря має включати або податок на забруднення, або цільову кількість викидів. Цікавою також є схема яка би давала можливість екологічно чистішим підприємствам продавати свої квоти на забруднення. Щоб зменшити викиди в атмосферу i тим самим запобiгти негативному впливовi парникового ефекту, необхiдно накладати більш суворі штрафнi санкцiї по вiдношенню до порушникiв, встановлювати на транспортi, пiдприємствах, теплоелектростанцiях сучаснi поглинаючi пристрої; в майбутньому перевести автотранспорт на газ, бiогаз, електроенергiю (електромобiлi з невеликим пробiгом з акумуляторним живленням),використовувати екологiчно чистi джерела енергiї: енергiю Сонця (вона в 42 рази перевищує енергiю розвiданих запасiв горючих копалин й на 20 вiдсоткiв запасiв урану), теплову енергiю морiв та океанiв, енергiю припливiв та вiдпливiв, вiтру, геотермальних вод, енергiю Землi (рiзниця температур на поверхнi i в глибинi) та iншi. Науковці України мають велику кількість перспективних і цікавих проектів, які на жіль за нестачі коштів вимушені припадати пилюгою на поличках інститутів.
Насторожує такий факт: вiд 95 до 99 вiдсоткiв природних ресурсiв, якi переробляються виробництвом у нашому місті, викидається назад в навколишнє середовище. Фактично, це перетворює Київ у суцiльне звалище. Загальна площа деградованих за всю iсторiю людства земель досягає 20 мiльйонiв квадратних кiлометрiв, що перевищує сучасну площу орної землi. У розвинутих країнах свiту щорiчно викидається 400-600 кг промислових вiдходiв на душу населення. В Українi вiдходи промисловостi, золи шлакiв ТЕС складають 25 млн. т на рiк, а в харчовому виробництвi - 100-120 млн. т; близько 2/3 сiльськогосподарської сировини перетворюється у вiдходи. З екологiчних причин держави зазнають великих збиткiв, якi в 1992 роцi склали 24 i 6 вiдсоткiв валового продукту по Українi i Нiмеччинi вiдповiдно.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 
Реферат на тему: Екологiчна криза міста Києва: загальна характеристика, причини виникнення, наслiдки та шляхи подолання

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок