Головна Головна -> Реферати українською -> Екологія -> Радіоактивність

Радіоактивність

Назва:
Радіоактивність
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
6,71 KB
Завантажень:
199
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
Реферат на тему:
Радіоактивність


Серед різноманітних видів іонізуючих випромінювань, як уже за-значалося вище, надзвичайно важливими при вивченні питання небез-пеки для здоров'я і життя людини є випромінювання, що виникають в результаті розпаду ядер радіоактивних елементів, тобто радіоактивне випромінювання.
Щоб уникнути плутанини в термінах, варто пам'ятати; що радіоак-тивні випромінювання, незважаючи на їхнє величезне значення, є од-ним з видів іонізуючих випромінювань.
Радіонукліди утворюють ви-промінювання в момент перетворення одних атомних ядер в інші. Вони характеризуються періодом напіврозпаду (від секунд до млн років), ак-тивністю (числом радіоактивних перетворень за одиницю часу), що характеризує їх іонізуючу спроможність.
Радіоактивність у міжнародній системі (СВ) вимірюється в беккерелях (Бк), а позасистемною одини-цею є кюрі (Кі). Один Кі = 37 х 109Бк. Міра дії іонізуючого випро-мінювання в будь-якому середовищі залежить від енергії випромінювання й оцінюється дозою іонізуючого випромінювання. Останнє ви-значається для повітря, речовини і біологічної тканини. Відповідно роз-різняють * експозиційну, * поглинену та * еквівалентну дози іонізую-чого випромінювання.
Експозиційна доза характеризує іонізуючу спроможність випромі-нювання в повітрі, вимірюється в кулонах на 1 кг (Кл/кг); позасистем-на одиниця — рентген (Р); 1 Кл/кг — 3,88 х 103Р. За експозиційною дозою можна визначити потенційні можливості іонізуючого випромі-нювання.
Поглинута доза характеризує енергію іонізуючого випромінювання, що поглинається одиницею маси опроміненої речовини. Вона вимі-рюється в. греях Гр (1 Гр-1 Дж/кг). Застосовується і позасистемна одиниця рад (1 рад — 0,01Гр= 0,01 Дж/кг).
Доза, яку одержує людина, залежить від виду випромінювання, енергії, щільності потоку і тривалості впливу. Проте поглинута доза іонізуючо-го випромінювання не враховує того, що вплив на біологічний об'єкт однієї і тієї ж дози різних видів випромінювань неоднаковий. Щоб вра-хувати цей ефекту введено поняття еквівалентної дози.
Еквівалентна доза є мірою біологічного впливу випромінювання на конкретну людину, тобто індивідуальним критерієм небезпеки, зумов-леним іонізуючим випромінюванням. За одиницю вимірювання еквіва-лентної дози прийнятий зіверт (Зв). Зіверт дорівнює поглинутій дозі в 1 Дж/кг (для рентгенівського та а, b випромінювань). Позасистемною одиницею служить бер (біологічний еквівалент рада). 1 бер = 0,01 Зв.
Питання захисту людини від негативного впливу іонізуючого випромінювання постали майже одночас-но з відкриттям рентгенівського випромінювання і радіоактивного розпаду. Це зумовлено такими факто-рами: по-перше, надзвичайно швидким розвитком зас-тосування відкритих випромінювань в науці та на прак-тиці, і, по-друге, виявленням негативного впливу випро-мінювання на організм.
Заходи радіаційної безпеки використовуються на підприємствах і, як правило, потребують проведення цілого комплексу різноманітних захисних заходів, що залежать від конкретних умов роботи з джерела-ми іонізуючих випромінювань і, передусім, від типу джерела випромі-нювання.
* Закритими називаються будь-які джерела іонізуючого випромі-нювання, устрій яких виключає проникнення радіоактивних речовин у навколишнє середовище при передбачених умовах їхньої експлуатації і зносу.
Це — гамма-установки різноманітного призначення; нейтронні, бета-і гамма-випромінювачі; рентгенівські апарати і прискорювачі зарядже-них часток. При роботі з закритими джерелами іонізуючого випромі-нювання персонал може зазнавати тільки зовнішнього опромінення.
Захисні заходи, що дозволяють забезпечити умови радіаційної без-пеки при застосуванні закритих джерел, основані на знанні законів поширення іонізуючих випромінювань і характеру їхньої взаємодії з речовиною. Головні з них такі:
> доза зовнішнього опромінення пропорційна інтенсивності випроміню-вання і часу впливу;
> інтенсивність випромінювання від точкового джерела пропорційна кількості квантів або часток, що виникають у ньому за одиницю часу, і обернено Пропорційна квадрату відстані;
> інтенсивність випромінювання може бути зменшена за допомогою
екранів.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 Реферат на тему: Радіоактивність

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок