Головна Головна -> Реферати українською -> Екологія -> Екологія як наука, її предмет і завдання

Екологія як наука, її предмет і завдання

Назва:
Екологія як наука, її предмет і завдання
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
10,91 KB
Завантажень:
919
Оцінка:
 
поточна оцінка 4.4


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 
РЕФЕРАТ
на тему:
“Екологія як наука, її предмет і завдання”


ПЛАН
1. Поняття, завдання та об’єкти екології
2. Структура науки про довкілля, місце екології в системі наук
3. Основні етапи розвитку екології
4. Українська екологічна школа
Використана література


1. Поняття, завдання та об’єкти екології
Сьогодні, коли на всій планеті під впливом людини відбулися помітні зміни як живої, так і неживої природи, дедалі більшого значення набу-ває гармонійна взаємодія суспільства і природного довкілля, оскільки людина отримує від природи все необхідне для життя: енергію, продукти харчування, матеріали, черпає в ній емоційну й естетичну наснагу. Тому вкрай необхідна не лише чітка стратегія охорони природного середови-ща та посилення контролю за природокористуванням, але й добре про-думана система екологічної освіти й виховання населення.
Екологія - відносно молода наука, ще не так давно нею цікавилося невелике коло спеціалістів. Останніми десятиріччями вона почала швидко розвиватись. Цьому сприяла необхідність вирішення та-ких важливих проблем сучасності, як раціональне використання природ-них ресурсів, профілактика забруднення середовища промисловими відходами та транспортом, запобігання знищенню природних угруповань, збереження генофонду рослинного і тваринного світу. Екологія дає уяв-лення про те, яким чином досягти симбіозу техніки, виробництва і при-роди. 
Для сучасної людини знання основ екології не менш важливе, ніж основ фізики, хімії, математики. Екологізація виробництва - один з провідних напрямів науково-технічного прогресу, покликаної не тільки забезпечити узгоджене функціонування природних і технічних систем, а й значно підвищити ефективність останніх. Таким чином, екологія все більше набуває особливостей прикладної науки.
Екологія має багато визначень. Найчастіше тлумачать її як науку про взаємозв’язок живих організмів та середовища існування. Всере-дині XIX сторіччя, стало остаточно зрозумілим, що неможливо вивчати живі організми окремо від їхнього середовища існування. Саме поняття «екологія» (“наука про баланс”) у 1866 році ввів видатний німець-кий біолог Ернст Геккель і описав екологію як “науку про відносини організму з навко-лишнім зовнішнім світом, куди ми в широкому розумінні можемо включити всі умови існування”.
Після Геккеля в поняття екологія вносились різні по змісту визначення, які розширювали предмет цієї галузі знань.
Сьогодніекологія, в широкому значенні, визначається як комплексна інтегральна наука, яка досліджує навколишнє середовище (екосферу планети), його вплив на суспільство та зворотну реакцію природи на діяльність людства.
Екологія – це міждисциплінарна наука, яка базується, крім біологічних основ, на основах географічних, технічних, економічних та соціальних наук (рис. 1). 
Рис. 1. Міждисциплінарний характер екологічної науки 
Головні завдання екології:
·        встановлення закономірнос-тей взаємозв’язків між організмами, їхніми угрупованнями та умо-вами довкілля;
·        дослідження структури та функціонування угрупо-вань організмів; розробка методів визначення екологічного стану природних і штучних угруповань;
·        спостереження за змінами в ок-ремих екосистемах та біосфері в цілому, прогнозування їхніх наслід-ків;
·        створення бази даних та розроблення рекомендацій для екологічно безпечного планування господарської і соціальної діяльності людини;
·        застосування екологічних знань у справі охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів. 
Об'єкти дослідження в екології - організми, тіла і речовини - матеріальні, а процеси з їх участю підкоряються законам фізики, хімії, біології та інших природничих наук. Природні об'єкти (у ши-рокому розумінні — матерія) за розмірами й рівнем складності ор-ганізації умовно поділяються на 20 рівнів, вказаних на рис.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 Реферат на тему: Екологія як наука, її предмет і завдання

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок